Profession sagsadministrator

Sagsadministratorer fører tilsyn med, hvor langt man er nået i strafferetlige og civilretlige sager fra åbningstidspunktet til sagens lukning. De gennemgår sagens akter og fremskriden for at sikre, at processen er i overensstemmelse med lovgivningen. De sikrer også, at procedurerne finder sted i rette tid, og at alt er afsluttet inden sagens afslutning.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Juridisk terminologi

  Særlige betegnelser og udtryk, der anvendes på det retlige område.

 • Retsundersøgelser

  Metoderne og procedurerne for forskning i juridiske spørgsmål, såsom forordningerne, og forskellige tilgange til analyser og indsamling af oplysninger samt viden om, hvordan forskningsmetoden kan tilpasses til et specifikt tilfælde for at indhente de krævede oplysninger.

 • Civilproces

  De retlige procedurer og standarder, som retter følger i civile retssager.

 • Sagsstyring

  Procedurerne i en retssag fra åbning til lukning, såsom dokumentation, der skal udarbejdes og behandles, de personer, der er involveret i forskellige faser af sagen, samt de krav, der skal opfyldes, før sagen kan afsluttes.

Færdigheder

 • Forvalte administrative systemer

  Sikre, at de administrative systemer, processer og databaser er effektive og velforvaltede og giver et solidt grundlag for samarbejde med den administrative medarbejder/personalet/fagfolkene.

 • Sikre korrekt dokumenthåndtering

  Sikre, at følge- og registreringsstandarder og regler for dokumentforvaltning følges, f.eks. sikre, at ændringer identificeres, at dokumenterne forbliver læsbare, og at forældede dokumenter ikke anvendes.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Bevare fortrolighed

  Overholde de regler, der gælder for videregivelse af oplysninger, bortset fra til en anden bemyndiget person.

 • Udarbejde dokumentation i henhold til lovkrav

  Udarbejde professionelt skriftligt indhold, der beskriver produkter, applikationer, komponenter, funktioner eller tjenester i overensstemmelse med lovkrav og interne eller eksterne standarder.

 • Efterleve forskrifter

  Sikre, at du er behørigt informeret om de lovgivningsmæssige bestemmelser, der gælder for en bestemt aktivitet, og overholder regler, politikker og love i tilknytning hertil.

 • Kompilere juridiske dokumenter

  Kompilere og indsamle juridiske dokumenter fra en specifik sag med henblik på at støtte en undersøgelse eller i forbindelse med et søgsmål på en måde, der er i overensstemmelse med lovgivningen, og sikre, at fortegnelser vedligeholdes korrekt.

 • Føre tilsyn med domstolsprocedurer

  Føre tilsyn med de procedurer, der gennemføres under eller efter en retssag for at sikre, at alt er sket i overensstemmelse med lovgivningen, at sagen er færdig inden afslutningen, og at kontrollere, om der ikke er begået fejl, og at alle nødvendige skridt er taget i løbet af sagens forløb fra start til afslutning.

Source: Sisyphus ODB