Profession sagsbehandler inden for tvangsauktioner over fast ejendom

Sagsbehandlere inden for tvangsauktioner over fast ejendom gennemgår dokumentation vedrørende ejendomme, der er under overtagelse. De bistår kunder, hvis ejendom er blevet beslaglagt af banker på grund af manglende betaling af deres lån med pant i fast ejendom, ved at vurdere ejerens muligheder for at redde ejendommen.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Ejendomsmarked

  Tendenser omkring køb, salg eller leje af ejendom, herunder den grund og de bygninger og naturressourcer, der hører til ejendommen; de kategorier af beboelsesejendomme og ejendomme til erhvervsformål, inden for hvilke disse ejendomme handles.

 • Ejendomsret

  Den lov og lovgivning, som regulerer alle de forskellige måder, hvorpå ejendom kan håndteres, f.eks. ejendomstyper, behandling af formueretlige tvister og ejendomskontraktregler.

 • Overtagelse af pant

  Retssystemet i forbindelse med tilbagebetalingen af et lån eller en gæld, som en skyldner eller låntager ikke har gennemført, og hvor betalingerne er blevet forsømt, ved at håndhæve salget af aktiver, der blev anvendt som sikkerhed for lånet.

 • Realkreditlån

  Det finansielle system hvorved ejendomsejere eller potentielle ejendomsejere kan erhverve penge, hvor lånet er sikret på selve ejendommen, således at långiveren kan overtage ejendommen, hvis låntageren ikke betaler ved forfald.

Færdigheder

 • Beskytte kunders interesser

  Beskytte kunders interesser og behov ved at træffe de nødvendige foranstaltninger og undersøge alle muligheder for at sikre, at kunderne opnår det foretrukne resultat.

 • Håndtere finansielle tvister

  Håndtere tvister mellem enkeltpersoner eller organisationer, enten offentlige eller private, der beskæftiger sig med finansielle anliggender, regnskaber og beskatning.

 • Hjælpe med finansiel beregning

  Give kolleger, kunder eller andre parter økonomisk støtte til komplekse sager eller beregninger.

 • Undersøge dokumenter vedrørende realkreditlån

  Undersøge dokumenter fra realkreditlåntagere eller fra finansielle institutioner såsom banker eller andelslånekasser vedrørende et lån mod sikkerhed i fast ejendom med henblik på at undersøge betalingshistorikken for lånet, bankens eller låntagerens finansielle situation samt andre relevante oplysninger med henblik på at vurdere det videre forløb.

 • Indsamle finansielle oplysninger om ejendom

  Indsamle oplysninger om tidligere transaktioner vedrørende ejendommen, såsom de priser, som ejendommen tidligere er blevet solgt til, og de omkostninger, der er forbundet med reparation og renovering, med henblik på at opnå et klart billede af ejendommens værdi.

 • Indhente finansielle oplysninger

  Indsamle oplysninger om værdipapirer, markedsforhold, statslige forordninger og den finansielle situation, mål og behov hos kunder eller virksomheder.

 • Vurdere debitors finansielle situation

  Vurdere den misligholdende parts økonomiske forhold ved at evaluere de personlige indtægter og udgifter og balancen, som omfatter værdien af huset, bankkonto, bil og andre aktiver.

 • Kommunikere med bankmedarbejdere

  Kommunikere med fagfolk på bankområdet for at indhente oplysninger om en bestemt økonomisk sag eller et specifikt projekt til personlige eller erhvervsmæssige formål eller på vegne af en kunde.

 • Analysere finansiel risiko

  Identificere og analysere risici, der kan påvirke en organisation eller en person økonomisk, såsom kredit- og markedsrisici, og foreslå løsninger til dækning af disse risici.

 • Analysere lån

  Undersøge og analysere de lån, der ydes til organisationer og enkeltpersoner gennem forskellige former for kredit som f.eks. overtræksbeskyttelse, eksportemballeringskredit, langfristet lån og køb af veksler.

 • Udarbejde en finansiel plan

  Udarbejde en finansiel plan i overensstemmelse med finans- og kunderegler, herunder investorprofil, finansiel rådgivning samt forhandlings- og transaktionsplaner.

Source: Sisyphus ODB