Profession samlingschef

Samlingschefer sikrer pleje og bevaring af genstande inden for kulturinstitutioner, f.eks. museer, biblioteker og arkiver. Samlingschefer spiller sammen med kuratorer og konservatorer spiller en meget vigtig rolle ved pasningen af samlinger. De kan findes på de fleste store museer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Programmer til forvaltning af samlinger

  Have kendskab til specialiseret software til administration af samlinger, som anvendes til at dokumentere og føre register over museets samling.

 • Kunsthistorie

  Kunstens og kunstnernes historie, den kunstneriske udvikling gennem århundreder og dens nutidige udviklingstendenser.

 • Museumsdatabaser

  Værktøjer og processer, der indgår arbejdet med museumsdatabaser.

 • Konserveringsteknikker

  De procedurer, instrumenter, teknikker, materialer og kemikalier, der anvendes til konservering og arkivering.

Færdigheder

 • Etablere høje standarder for pleje af samlinger

  Etablere og opretholde høje kvalitetsstandarder for samlinger, fra erhvervelse til opbevaring og fremvisning.

 • Håndtere udfordrende krav

  Fastholde en positiv holdning til nye og udfordrende krav såsom interaktion med kunstnere og håndtering af kunstartefakter. Arbejde under pres såsom håndtering af ændringer i sidste øjeblik i tidsplaner og finansielle begrænsninger.

 • Udarbejde detaljerede fortegnelser over samlinger

  Udarbejde en detaljeret oversigt over alle genstande i samlingen.

 • Håndtere kunst

  Arbejde direkte med genstande på museer og i kunstgallerier i samarbejde med andre museumsfagfolk for at sikre, at kunstværkerne håndteres, pakkes, oplagres og passes på sikker vis.

 • Rådgive om udlån af kunstværker til udstillinger

  Arbejde sammen med kuratorer og inspektører for museumssamlinger, en arkivar evaluerer betingelserne for kunstgenstande med henblik på udstillinger eller lån. Arkivaren afgør også, om et kunstværk er i stand til at modstå belastningen fra en rejse eller en udstilling.

 • Interagere med et publikum

  Formidle kunstarters kunstneriske værdier. Reagere på reaktioner fra dit publikum og inddrage dem.

 • Overvåge museumsmiljø

  Overvåge og dokumentere miljøforholdene på et museum, i lagerrum såvel som udstillingsfaciliteter. Sørge for, at et tilpasset og stabilt klima er sikret.

 • Oprette en konserveringsplan for kunstsamling

  Udarbejde en omfattende højniveauplan for konservering med henblik på indsamling af oplysninger.

 • Respektere kulturelle forskelle i forbindelse med udstillinger

  Respektere kulturelle forskelle ved skabelse af kunstneriske koncepter og udstillinger. Samarbejde med internationale kunstnere, museumsinspektører, museer og sponsorer.

 • Supervisere flytning af kunstgenstande

  Supervisere flytning af museumsgenstande og sørge for sikkerheden.

 • Bruge IKT-ressourcer til at løse arbejdsrelaterede opgaver

  Kunne vælge og anvende IKT-ressourcer til at løse relaterede opgaver

 • Vurdere genstandens tilstand

  Samarbejde med indsamlingsleder eller konservator med henblik på at evaluere og dokumentere tilstanden for en museumsgenstand for et lån eller en udstilling.

 • Give projektinformation om udstillinger

  Give oplysninger om forberedelse, gennemførelse og evaluering af udstillinger og andre kunstneriske projekter.

 • Kommunikere på engelsk på et kompetent brugerniveau

  Indgående kendskab til engelsk, R351, svarer til niveau C1 i den fælles europæiske referenceramme for sprog (CEFR).

 • Dokumentere museumssamling

  Registratorer beskæftiger sig med dokumentation og registrering af museumssamlinger. Dokumentationen indeholder oplysninger om en objekts tilstand, oprindelse, materialer og alle dets bevægelser inden for museet eller ved udlån.

 • Implementere risikostyring i forbindelse med kunstværker

  En registrator fastlægger risikofaktorer for en kunstsamling og mindsker dem. Risikofaktorer for kunstværker omfatter hærværk, tyveri, skadedyr, nødsituationer og naturkatastrofer. Det er registratoren, der har ansvaret for at udvikle og gennemføre strategier til minimering af disse risici.

Source: Sisyphus ODB