Profession satellittekniker

Satellitteknikere udvikler, tester og fører tilsyn med fremstillingen af satellitsystemer og satellitprogrammer. De kan også udvikle softwareprogrammer, indsamle og undersøge data og teste satellitsystemerne. Satellitteknikere kan også udvikle systemer til at lede og kontrollere satellitter. De overvåger satellitter med henblik på at afdække problemer og rapporterer om satellittens adfærd i kredsløb.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Systematiske udviklingsprocesser

  Systematisk tilgang til udvikling og vedligeholdelse af tekniske systemer.

 • Satellittyper

  Forstå de forskellige satellitter, der findes, og deres forskellige funktioner. Kende de forskellige typer af satellitter, der anvendes til kommunikation, streamingtjenester, overvågning og videnskabelig forskning.

 • Rumfartsteknik

  Den tekniske disciplin, der kombinerer forskellige teknologier og tekniske discipliner, såsom flyelektronik, materialelære og aerodynamik, med henblik på at designe, udvikle og fremstille luftfartøjer, rumfartøjer, missiler og satellitter.

 • Produktionsprocesser

  Materialer og teknikker, der kræves i produktions- og distributionsprocesserne.

 • Effektivitetsparametre for globale satellitnavigationssystemer

  Have viden om effektivitetsparametre for globale satellitnavigationssystemer (GNSS) og de krav, som et GNSS-system bør indeholde under særlige forhold.

 • Geostationære satellitter

  Have viden om geostationære satellitter og deres funktion; bevæge sig i samme retning som jordens rotation. Forstå, hvordan de anvendes til telekommunikation og kommercielle formål.

 • Opsendelse af satellitter i kredsløb

  Kende til de forskellige procedurer, faser og krav til opsendelse af satellitter i kredsløb.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Fremstillingsprocesser

  De nødvendige trin for at et materiale omdannes til et produkt, samt produktets udvikling og fremstilling i fuld skala.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Industriteknologi

  Det tekniske område, der vedrører udvikling, forbedring og gennemførelse af komplekse processer og systemer for viden, personer, udstyr osv.

 • Ubemandede flysystemer

  De systemer, der anvendes til fjernkontrol af ubemandede luftfartøjer ved hjælp af computere ombord eller af en pilot på jorden eller i luften.

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

Færdigheder

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Overvåge satellitter

  Analysere jordsystemer og undersøge enhver unormal adfærd hos satellitter. Udvikle de rette korrigerende foranstaltninger og gennemføre dem, hvor det er nødvendigt.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Godkende teknisk design

  Give samtykke til den færdige konstruktion for at gå videre til egentlig fremstilling og montering af produktet.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

Source: Sisyphus ODB