Profession scenefunktionær

Scenefunktionærer manipulerer med scener og andre elementer i en forestilling baseret på det kunstneriske eller kreative koncept i samspil med de udøvende kunstnere. Deres arbejde påvirkes af og påvirker andre operatørers resultater. Derfor arbejder scenefunktionærer tæt sammen med designere, operatører og udøvende kunstnere. Scenefunktionærerne forbereder og udfører opsætning og overgange mellem scener samt betjener manuelle løfte-, træk- og hejseudstyrssystemer. Deres arbejde er baseret på planer, instruktioner og beregninger.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Samspille med handlinger på scenen

  Tage dine replikker fra handlinger på scenen og samspille med dem. Træffe afgørelse om den nøjagtige tidsplan og procedure i et levende miljø for at sikre et flydende og ensartet resultat.

 • Forhindre brand i et forestillingsmiljø

  Tage skridt til at forebygge brand i et forestillingsmiljø. Sørge for, at pladsen er i overensstemmelse med reglerne for brandsikring, med sprinklere og brandslukkere installeret, hvor det er nødvendigt. Sørge for, at personalet er bekendt med brandforebyggelsesforanstaltningerne.

 • Udforme kunstnerisk produktion

  Indgive og dokumentere en produktion i alle faser lige efter forestillingsperioden, således at den kan reproduceres, og alle relevante oplysninger forbliver tilgængelige.

 • Forstå kunstnerisk koncept

  Fortolke en kunstners udtryk eller demonstration af deres kunstnerisk koncept, oprindelse og processer og stræbe efter at dele deres syn.

 • Administrere personlig faglig udvikling

  Tage ansvar for livslang læring og løbende faglig udvikling. Deltage i læring for at støtte og ajourføre de faglige kvalifikationer. Udpege prioriterede områder for faglig udvikling baseret på overvejelser om egen praksis og gennem kontakt med ligestillede og interessenter.

 • Følge sikkerhedsforskrifter for arbejde i højden

  Træffe de nødvendige forholdsregler og følge en række foranstaltninger, der vurderer, forebygger og håndterer risici under arbejde i stor højde over jorden. Forhindre, at personer, der arbejder under disse strukturer, bringes i fare og undgå fald fra stiger, mobile stilladser, faste arbejdsbroer, personlifte osv., da dette kan forårsage dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

 • Klargøre personligt arbejdsmiljø

  Rette indstillinger eller positioner for dine arbejdsinstrumenter og tilpasse dem, inden driften påbegyndes.

 • Arrangere teknisk udstyr på scenen

  Installere mekanisk udstyr og teknisk udstyr på scenen. Afprøve anlægget for at sikre, at alt er i funktionsdygtig stand.

 • Støtte en designer i udviklingsprocessen

  Støtte designere i løbet af udviklingsprocessen.

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

 • Bruge teknisk dokumentation

  Forstå og bruge teknisk dokumentation i den overordnede tekniske proces.

 • Betjene kommunikationsudstyr

  Oprette, afprøve og betjene forskellige typer kommunikationsudstyr såsom transmissionsudstyr, digitalt netudstyr eller telekommunikationsudstyr.

 • Modificere sceneelementer under forestilling

  Skift af sceneelementer under forestillingen og følge den relevante dokumentation under forestillingen.

 • Sikre den kunstneriske kvalitet af en forestilling

  Observere showet, forudse og reagere på eventuelle tekniske problemer, og sikre en optimal kunstnerisk kvalitet.

 • Udføre kvalitetskontrol af design under en gennemgang

  Kontrollere og sikre kvaliteten af designresultaterne i løbet af en gennemgang.

 • Arbejde sikkert med mobile elektriske systemer under opsyn

  Træffe de nødvendige forholdsregler, samtidig med at der sørges for midlertidig fordeling af strøm til præstations- og kunstdriftsformål under tilsyn.

 • Tilpasse sig kunstneres kreative behov

  Arbejde med kunstnere og søge at forstå den kreative vision og tilpasse sig den. Udnytte dine evner og færdigheder fuldt ud for at opnå det bedst mulige resultat.

 • Konsultere interessenter om gennemførelsen af en produktion

  Rådføre sig med forskellige personer og grupper, der har interesser i produktionen. Være i trit med den praktiske side af produktionen og ajourføre dem.

 • Arbejde ergonomisk

  Anvende ergonomiske principper i tilrettelæggelsen af arbejdspladsen, samtidig med at udstyr og materialer håndteres manuelt.

 • Organisere ressourcer til kunstnerisk produktion

  Koordinere menneskelige, materielle og kapitalmæssige ressourcer inden for kunstneriske produktioner baseret på den givne dokumentation, f.eks. scripts.

 • Tilpasse kunstnerisk plan til lokation

  Tilpasse planer til andre lokationer i forhold til det kunstneriske koncept.

 • Markere oplysninger fra plantegninger på sceneområde

  Fortolke design og andre scenetegninger med henblik på klar markering af oplysninger fra plantegninger på sceneområdet.

 • Tegne scenelayout

  Manuel tegning eller skitseprojektering af sceneopstillinger.

 • Holde sig ajour med tendenser

  Overvåge og følge nye tendenser og den seneste udvikling inden for specifikke sektorer.

 • Oversætte kunstneriske koncepter til tekniske designs

  Samarbejde med det kunstneriske team for at lette overgangen fra den kreative vision og de kunstneriske koncepter til et teknisk design.

 • Forebygge tekniske problemer med sceneudstyr

  Forudse mulige problemer med mekanisk og elektromekanisk sceneudstyr.

 • Arbejde med respekt for egen sikkerhed

  Anvende sikkerhedsreglerne i overensstemmelse med uddannelse og instruktion og være baseret på en solid forståelse af forebyggende foranstaltninger og risici for din egen personlige sundhed og sikkerhed.

 • Arrangere udstyr rettidigt

  Sørg for at installere udstyret i overensstemmelse med frister og tidsplaner.

 • Arbejde sikkert med maskiner

  Kontrollere og på en sikker måde betjene maskiner og udstyr, der kræves til ens arbejde i overensstemmelse med manualer og instruktioner.

 • Fortolke kunstneriske intentioner

  Fortolke ophavsmandens kunstneriske intentioner.

 • Betjene kontrolsystem til bevægelse af scene

  Betjene styresystemer til scenebevægelser, f.eks. flyvemekanismer. Bruge manuelle eller elektriske systemer.

 • Kommunikere under forestilling

  Kommunikere effektivt under liveoptræden, tage højde for eventuelle funktionsfejl.

Source: Sisyphus ODB