Profession scenekoreograf med speciale i flyveeffekt

Scenekoreografer med speciale i flyveeffekt udformer flyveeffekter for personer til en forestilling og fører tilsyn med eller gennemfører udførelsen af den. Deres arbejde er baseret på undersøgelser og kunstnerisk vision. Deres design påvirkes af og påvirker andre design og skal være i overensstemmelse med disse design og den overordnede kunstneriske vision. De uddanner skuespillerne til den flyvende koreografi og manipulerer dem under forestillingen. Derfor arbejder scenekoreografer med speciale i flyveeffekt tæt sammen med kunstneriske ledere, operatører, udøvende kunstnere og det kunstneriske team. Scenekoreografer med speciale i flyveeffekt forbereder og fører tilsyn med opsætning, udfører sikkerhedskontrol og betjener de pågældende flyvesystemer. De er uddannet til at reagere hensigtsmæssigt på nødsituationer, der kan opstå i forbindelse med forestillingsflyvning. Deres arbejde er baseret på planer, instruktioner og beregninger. Manipulation af personer i højden, tæt på eller over udøvende kunstnere og publikum gør dette til et højrisikoerhverv.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Teste systemer til flyvende artister

  Overvåge eller afprøve flyvesystemer for at sikre, at sundheds- og sikkerhedsforholdene er tilstrækkelige.

 • Følge sikkerhedsforskrifter for arbejde i højden

  Træffe de nødvendige forholdsregler og følge en række foranstaltninger, der vurderer, forebygger og håndterer risici under arbejde i stor højde over jorden. Forhindre, at personer, der arbejder under disse strukturer, bringes i fare og undgå fald fra stiger, mobile stilladser, faste arbejdsbroer, personlifte osv., da dette kan forårsage dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

 • Vedligeholde system til flyvende artister

  Installere, drive, vedligeholde og reparere systemer til flyvende artister til sceneformål.

 • Udarbejde risikovurdering i forbindelse med scenekunstproduktion

  Vurdere risici, foreslå forbedringer og beskrive de foranstaltninger, der skal træffes på produktionsniveau i forbindelse med scenekunst.

 • Yde førstehjælp

  Administrere kardiopulmonær genoplivning eller førstehjælp for at hjælpe en syg eller tilskadekommen person, indtil de får mere komplet lægebehandling.

 • Evakuere mennesker fra højder

  Foretage sikker evakuering af mennesker fra højder ved hjælp af rebunderstøttet udstyr.

 • øve flyvebevægelser med artister

  Bistå kunstnere med at indøve deres flybevægelser ved hjælp af det rette udstyr.

 • Arbejde ergonomisk

  Anvende ergonomiske principper i tilrettelæggelsen af arbejdspladsen, samtidig med at udstyr og materialer håndteres manuelt.

 • Vedligeholde flyvetrapezer

  Kontrollere, vedligeholde og reparere trapezer og flyvesystemer, der anvendes til at flytte aktører gennem luften og give indtryk af at flyve.

 • Designe flyvebevægelser

  Designe flyvebevægelser for kunstnere i en liveoptræden.

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

 • Træne flyvende artister

  Træne artister i brug af flyveseler og flyvesystemer/træne flyvebevægelser.

 • Forebygge tekniske problemer med flyveudstyr

  Foregribe tekniske problemer med flyveudstyr og forebygge dem, hvor det er muligt.

 • Arbejde med respekt for egen sikkerhed

  Anvende sikkerhedsreglerne i overensstemmelse med uddannelse og instruktion og være baseret på en solid forståelse af forebyggende foranstaltninger og risici for din egen personlige sundhed og sikkerhed.

 • Reagere på nødsituationer under liveforestilling

  Vurdere og reagere på en nødsituation (brand, trussel, ulykke eller en anden nødsituation), informere beredskabstjenester og træffe passende foranstaltninger for at beskytte eller evakuere medarbejdere, deltagere, besøgende eller publikum i overensstemmelse med de fastlagte procedurer.

 • Promovere sundhed og sikkerhed

  Promovere betydningen af et sikkert arbejdsmiljø. Træne og hjælpe personale til at deltage aktivt i den løbende udvikling af et sikkert arbejdsmiljø.

 • Lede lager af tekniske ressourcer

  Forvalte og overvåge lageret af tekniske ressourcer for at sikre, at produktionskravene og -fristerne til enhver tid kan opfyldes.

Source: Sisyphus ODB