Profession scenemaler

Scenemalere dekorerer for live-optrædener. De anvender mange forskellige former for håndværks- og maleteknik, f.eks. figurativ maling, landskabsmaling og trompe l'oeil med det formål at skabe overbevisende scenebilleder. Deres arbejde er baseret på kunstnerisk vision, skitser og billeder. De arbejder tæt sammen med designerne.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Vedligeholde teaterscener

  Indføre, kontrollere, vedligeholde og reparere scener og kulisser.

 • Følge sikkerhedsforskrifter for arbejde i højden

  Træffe de nødvendige forholdsregler og følge en række foranstaltninger, der vurderer, forebygger og håndterer risici under arbejde i stor højde over jorden. Forhindre, at personer, der arbejder under disse strukturer, bringes i fare og undgå fald fra stiger, mobile stilladser, faste arbejdsbroer, personlifte osv., da dette kan forårsage dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

 • Arbejde ergonomisk

  Anvende ergonomiske principper i tilrettelæggelsen af arbejdspladsen, samtidig med at udstyr og materialer håndteres manuelt.

 • Arbejde med respekt for egen sikkerhed

  Anvende sikkerhedsreglerne i overensstemmelse med uddannelse og instruktion og være baseret på en solid forståelse af forebyggende foranstaltninger og risici for din egen personlige sundhed og sikkerhed.

 • Overholde tidsfrister

  Sikre, at de operative processer afsluttes på et tidligere aftalt tidspunkt.

 • Vedligeholde værkstedsområde

  Sørg for, at dit værkstedsområde er i driftsklar stand og rent.

 • Bruge genrebestemte maleteknikker

  Bruge en genrebestemt eller akademiske male- og tegneteknikker.

 • Arbejde sikkert med kemikalier

  Træffe de nødvendige foranstaltninger til opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af kemiske produkter.

 • Overføre designs

  Overføre designs til bestemte materialer.

 • Male scener

  Male sceneudstyr og scenerekvisitter.

 • Tilpasse sig kunstneres kreative behov

  Arbejde med kunstnere og søge at forstå den kreative vision og tilpasse sig den. Udnytte dine evner og færdigheder fuldt ud for at opnå det bedst mulige resultat.

 • Vedligeholde teaterudstyr

  Kontrollere, vedligeholde og reparere værktøjer og maskiner, der anvendes på scenen, f.eks. lysudstyr, scenearrangementer eller maskineri til sceneskift.

 • Klargøre personligt arbejdsmiljø

  Rette indstillinger eller positioner for dine arbejdsinstrumenter og tilpasse dem, inden driften påbegyndes.

 • Tilpasse kulisse

  Tilpasse og flytte kulisser under prøver og liveoptræden.

 • Fortolke kunstneriske intentioner

  Fortolke ophavsmandens kunstneriske intentioner.

 • Holde sig ajour med tendenser

  Overvåge og følge nye tendenser og den seneste udvikling inden for specifikke sektorer.

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

 • Oversætte kunstneriske koncepter til tekniske designs

  Samarbejde med det kunstneriske team for at lette overgangen fra den kreative vision og de kunstneriske koncepter til et teknisk design.

 • Administrere personlig faglig udvikling

  Tage ansvar for livslang læring og løbende faglig udvikling. Deltage i læring for at støtte og ajourføre de faglige kvalifikationer. Udpege prioriterede områder for faglig udvikling baseret på overvejelser om egen praksis og gennem kontakt med ligestillede og interessenter.

 • Fastlægge metoder til maling af kulisser

  Definere malingsmetoder og -materialer.

 • Forhindre brand i et forestillingsmiljø

  Tage skridt til at forebygge brand i et forestillingsmiljø. Sørge for, at pladsen er i overensstemmelse med reglerne for brandsikring, med sprinklere og brandslukkere installeret, hvor det er nødvendigt. Sørge for, at personalet er bekendt med brandforebyggelsesforanstaltningerne.

 • Forstå kunstnerisk koncept

  Fortolke en kunstners udtryk eller demonstration af deres kunstnerisk koncept, oprindelse og processer og stræbe efter at dele deres syn.

Source: Sisyphus ODB