Profession scenetekniker — automatisk løfte-, træk- og hejseudstyr

Sceneteknikere — automatisk løfte-, træk- og hejseudstyr styrer bevægelser af scener og andre elementer i en forestilling baseret på det kunstneriske eller kreative koncept i samspil med de udøvende kunstnere. Deres arbejde påvirkes af og påvirker andre operatørers resultater. Derfor arbejder teknikerne tæt sammen med designerne, operatører og udøvende kunstnere. Sceneteknikere — automatisk løfte-, træk- og hejseudstyr udarbejder og fører tilsyn med opsætning, programmerer udstyret og betjener automatiske løfte-, træk- og hejseudstyr, rigningssystemer eller systemer til vandret forskydning. Deres arbejde er baseret på planer, instruktioner og beregninger. Manipulation af tunge laster tæt på eller over de udøvende kunstnere og publikum gør dette til et højrisikoerhverv.  

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Støtte en designer i udviklingsprocessen

  Støtte designere i løbet af udviklingsprocessen.

 • Forebygge tekniske problemer med flyveudstyr

  Foregribe tekniske problemer med flyveudstyr og forebygge dem, hvor det er muligt.

 • Vedligeholde sceneudstyr til horisontal bevægelse

  Udføre vedligeholdelsesaktiviteter på elektromekanisk udstyr til vandret bevægelse på scenen.

 • Betjene kommunikationsudstyr

  Oprette, afprøve og betjene forskellige typer kommunikationsudstyr såsom transmissionsudstyr, digitalt netudstyr eller telekommunikationsudstyr.

 • Udføre kvalitetskontrol af design under en gennemgang

  Kontrollere og sikre kvaliteten af designresultaterne i løbet af en gennemgang.

 • Kommunikere under forestilling

  Kommunikere effektivt under liveoptræden, tage højde for eventuelle funktionsfejl.

 • Forstå kunstnerisk koncept

  Fortolke en kunstners udtryk eller demonstration af deres kunstnerisk koncept, oprindelse og processer og stræbe efter at dele deres syn.

 • Markere oplysninger fra plantegninger på sceneområde

  Fortolke design og andre scenetegninger med henblik på klar markering af oplysninger fra plantegninger på sceneområdet.

 • Administrere personlig faglig udvikling

  Tage ansvar for livslang læring og løbende faglig udvikling. Deltage i læring for at støtte og ajourføre de faglige kvalifikationer. Udpege prioriterede områder for faglig udvikling baseret på overvejelser om egen praksis og gennem kontakt med ligestillede og interessenter.

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

 • Tilpasse sig kunstneres kreative behov

  Arbejde med kunstnere og søge at forstå den kreative vision og tilpasse sig den. Udnytte dine evner og færdigheder fuldt ud for at opnå det bedst mulige resultat.

 • Betjene kontrolsystem til bevægelse af scene

  Betjene styresystemer til scenebevægelser, f.eks. flyvemekanismer. Bruge manuelle eller elektriske systemer.

 • Organisere ressourcer til kunstnerisk produktion

  Koordinere menneskelige, materielle og kapitalmæssige ressourcer inden for kunstneriske produktioner baseret på den givne dokumentation, f.eks. scripts.

 • Arrangere teknisk udstyr på scenen

  Installere mekanisk udstyr og teknisk udstyr på scenen. Afprøve anlægget for at sikre, at alt er i funktionsdygtig stand.

 • Betjene automatiseret kontrolsystem til bevægelse af scene

  Betjene et system til automatisk kontrol af bevægelser af scener og snorelofter. Forberede og programmere systemet, herunder flere synkroniserede bevægelser.

 • Bruge teknisk dokumentation

  Forstå og bruge teknisk dokumentation i den overordnede tekniske proces.

 • Fortolke kunstneriske intentioner

  Fortolke ophavsmandens kunstneriske intentioner.

 • Udarbejde risikovurdering i forbindelse med scenekunstproduktion

  Vurdere risici, foreslå forbedringer og beskrive de foranstaltninger, der skal træffes på produktionsniveau i forbindelse med scenekunst.

 • Oversætte kunstneriske koncepter til tekniske designs

  Samarbejde med det kunstneriske team for at lette overgangen fra den kreative vision og de kunstneriske koncepter til et teknisk design.

 • Forebygge tekniske problemer med sceneudstyr

  Forudse mulige problemer med mekanisk og elektromekanisk sceneudstyr.

 • Tilpasse kunstnerisk plan til lokation

  Tilpasse planer til andre lokationer i forhold til det kunstneriske koncept.

 • Udforme kunstnerisk produktion

  Indgive og dokumentere en produktion i alle faser lige efter forestillingsperioden, således at den kan reproduceres, og alle relevante oplysninger forbliver tilgængelige.

 • Tegne scenelayout digitalt

  Tegn og udform iscenesættelse og layout ved hjælp af software som CAD.

 • Holde sig ajour med tendenser

  Overvåge og følge nye tendenser og den seneste udvikling inden for specifikke sektorer.

 • Samspille med handlinger på scenen

  Tage dine replikker fra handlinger på scenen og samspille med dem. Træffe afgørelse om den nøjagtige tidsplan og procedure i et levende miljø for at sikre et flydende og ensartet resultat.

 • Arrangere udstyr rettidigt

  Sørg for at installere udstyret i overensstemmelse med frister og tidsplaner.

 • Konsultere interessenter om gennemførelsen af en produktion

  Rådføre sig med forskellige personer og grupper, der har interesser i produktionen. Være i trit med den praktiske side af produktionen og ajourføre dem.

 • Arbejde med respekt for egen sikkerhed

  Anvende sikkerhedsreglerne i overensstemmelse med uddannelse og instruktion og være baseret på en solid forståelse af forebyggende foranstaltninger og risici for din egen personlige sundhed og sikkerhed.

 • Klargøre personligt arbejdsmiljø

  Rette indstillinger eller positioner for dine arbejdsinstrumenter og tilpasse dem, inden driften påbegyndes.

 • Arbejde sikkert med mobile elektriske systemer under opsyn

  Træffe de nødvendige forholdsregler, samtidig med at der sørges for midlertidig fordeling af strøm til præstations- og kunstdriftsformål under tilsyn.

 • Sikre den kunstneriske kvalitet af en forestilling

  Observere showet, forudse og reagere på eventuelle tekniske problemer, og sikre en optimal kunstnerisk kvalitet.

 • Vedligeholde bevægelige konstruktioner på scenen

  Kontrollere, vedligeholde og reparere elektriske og mekaniske elementer af sceneelevatorer og scenefaldlemme.

 • Arbejde ergonomisk

  Anvende ergonomiske principper i tilrettelæggelsen af arbejdspladsen, samtidig med at udstyr og materialer håndteres manuelt.

Source: Sisyphus ODB