Profession scenetekniker

Sceneteknikere kontrollerer forskellige aspekter af en forestilling på grundlag af det kunstneriske eller kreative koncept i samspil med de udøvende kunstnere. De forbereder og udfører opsætningen, programmerer udstyret og betjener forskellige systemer. Sceneteknikerne tager sig af systemer til belysning, lyd, video, scener og/eller løft, træk og hejs. Deres arbejde er baseret på planer, instruktioner og beregninger. De kan arbejde på små steder, teatre og andre små kunstneriske produktioner.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Plotte lysforhold

  Opstille og afprøve lysforhold.

 • Klargøre personligt arbejdsmiljø

  Rette indstillinger eller positioner for dine arbejdsinstrumenter og tilpasse dem, inden driften påbegyndes.

 • Forhindre brand i et forestillingsmiljø

  Tage skridt til at forebygge brand i et forestillingsmiljø. Sørge for, at pladsen er i overensstemmelse med reglerne for brandsikring, med sprinklere og brandslukkere installeret, hvor det er nødvendigt. Sørge for, at personalet er bekendt med brandforebyggelsesforanstaltningerne.

 • Håndtere sceneelementer under prøver

  Håndtere og samle udstyr og kulisser under prøver eller på scenen.

 • Indstille lysudstyr

  Fokusere på allerede installeret konventionelt lysudstyr baseret på anvisninger og informationer fra nogen på gulvet.

 • Arbejde sikkert med mobile elektriske systemer under opsyn

  Træffe de nødvendige forholdsregler, samtidig med at der sørges for midlertidig fordeling af strøm til præstations- og kunstdriftsformål under tilsyn.

 • Sikre kulissers visuelle kvalitet

  Besigtige og ændre landskab og rekvisitter for at sikre, at den visuelle kvalitet er optimal i forhold til tid, budget og arbejdskraft.

 • Samle prøvekulisse

  Samle alle de udarbejdede sceniske elementer for at forberede prøvekulissen.

 • Følge sikkerhedsforskrifter for arbejde i højden

  Træffe de nødvendige forholdsregler og følge en række foranstaltninger, der vurderer, forebygger og håndterer risici under arbejde i stor højde over jorden. Forhindre, at personer, der arbejder under disse strukturer, bringes i fare og undgå fald fra stiger, mobile stilladser, faste arbejdsbroer, personlifte osv., da dette kan forårsage dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

 • Afrigge elektronisk udstyr

  Fjerne og opbevare forskellige typer elektronisk udstyr sikkert efter brug.

 • Betjene kontrolsystem til bevægelse af scene

  Betjene styresystemer til scenebevægelser, f.eks. flyvemekanismer. Bruge manuelle eller elektriske systemer.

 • Arrangere udstyr rettidigt

  Sørg for at installere udstyret i overensstemmelse med frister og tidsplaner.

 • Køre en projektion

  Betjene projektionsudstyr på en sikker og effektiv måde for at projicere billeder på en baggrund i en kunstnerisk eller kulturel ramme.

 • Samle scenografiske elementer på scenen

  Samling af sceniske elementer, danse- og scenegulve og sceneklæder, baseret på skriftlige dokumenter

 • Sørge for eldistribution

  Levere strøm til lys, scene, lyd, video og optagelsesformål.

 • Modificere sceneelementer under forestilling

  Skift af sceneelementer under forestillingen og følge den relevante dokumentation under forestillingen.

 • Nedtage prøvekulisse

  Nedtage alle opbyggede sceniske elementer efter prøven.

 • Arrangere lyspanel

  Installere, forbinde og afprøve lyspanel i et miljø med liveoptræden.

 • Administrere personlig faglig udvikling

  Tage ansvar for livslang læring og løbende faglig udvikling. Deltage i læring for at støtte og ajourføre de faglige kvalifikationer. Udpege prioriterede områder for faglig udvikling baseret på overvejelser om egen praksis og gennem kontakt med ligestillede og interessenter.

 • Forstå kunstnerisk koncept

  Fortolke en kunstners udtryk eller demonstration af deres kunstnerisk koncept, oprindelse og processer og stræbe efter at dele deres syn.

 • Belyse et show

  Belyse et show baseret på konkrete produktionsbehov.

 • Arbejde sikkert med maskiner

  Kontrollere og på en sikker måde betjene maskiner og udstyr, der kræves til ens arbejde i overensstemmelse med manualer og instruktioner.

 • Forebygge tekniske problemer med sceneelementer

  Forudse mulige tekniske problemer med elementer på en scene.

 • Markere oplysninger fra plantegninger på sceneområde

  Fortolke design og andre scenetegninger med henblik på klar markering af oplysninger fra plantegninger på sceneområdet.

 • Udforme lyssætningsplan

  Lave tekniske tegninger og dokumentation inden for belysningsafdelingen.

 • Tegne scenelayout

  Manuel tegning eller skitseprojektering af sceneopstillinger.

 • Justere projektor

  Justere styringen af projektionsudstyr med henblik på at opnå et klart og velplaceret billede.

 • Distribuere kontrolsignaler

  Fordele kontrolsignaler mellem lystavler, lysdæmpere og andet lysudstyr. Kontrolsystemerne kan enten være DMX- eller netbaserede.

 • Arbejde med respekt for egen sikkerhed

  Anvende sikkerhedsreglerne i overensstemmelse med uddannelse og instruktion og være baseret på en solid forståelse af forebyggende foranstaltninger og risici for din egen personlige sundhed og sikkerhed.

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

 • Betjene en lydpult

  Betjene en lydpult under prøver eller under liveoptræden.

 • Betjene dæmpningsudstyr

  Opsætte, forbinde og betjene dæmpningsudstyr (med stik og sokkel) i et miljø med liveoptræden.

 • Installere lys

  Opsætte, forbinde og afprøve belysningsudstyr i et miljø med levende forestillinger.

 • Udforme et lydsystem teknisk

  Oprette, afprøve og betjene et komplekst lydsystem baseret på et givet lydkoncept. Dette kunne være permanent såvel som et midlertidigt anlæg.

 • Tilpasse sig kunstneres kreative behov

  Arbejde med kunstnere og søge at forstå den kreative vision og tilpasse sig den. Udnytte dine evner og færdigheder fuldt ud for at opnå det bedst mulige resultat.

 • Samle rørkonstruktioner

  Bruge konsoller, metalstrukturer, der får styrke fra deres konstruktion med trekantede former, til opbygning af scener til forestillinger.

 • Montere lyd på scenen

  Opstille, montere, teste og justere lydudstyr på scenen.

 • Holde sig ajour med tendenser

  Overvåge og følge nye tendenser og den seneste udvikling inden for specifikke sektorer.

 • Ophænge kædespil

  Montere kædespil i bygningskonstruktioner.

 • Vurdere elektricitetsbehov

  Forberede og forvalte elforsyningen til forskellige områder.

 • Forebygge tekniske problemer med lysudstyr

  Foregribe eventuelle tekniske problemer med lysudstyr.

 • Pakke elektronisk udstyr

  Pakke følsomt elektronisk udstyr til oplagring og transport på sikker vis.

 • Arbejde ergonomisk

  Anvende ergonomiske principper i tilrettelæggelsen af arbejdspladsen, samtidig med at udstyr og materialer håndteres manuelt.

Source: Sisyphus ODB