Profession sceneteknisk medarbejder

Scenetekniske medarbejdere opsætter, forbereder, efterser og vedligeholder præfabrikerede dekorationer med henblik på at skabe optimal sceneudstyrskvalitet for en liveoptræden. De samarbejder med mandskabet om at losse, etablere og flytte udstyr og scener.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Nedtage prøvekulisse

  Nedtage alle opbyggede sceniske elementer efter prøven.

 • Tilpasse sig kunstneres kreative behov

  Arbejde med kunstnere og søge at forstå den kreative vision og tilpasse sig den. Udnytte dine evner og færdigheder fuldt ud for at opnå det bedst mulige resultat.

 • Sikre kulissers visuelle kvalitet

  Besigtige og ændre landskab og rekvisitter for at sikre, at den visuelle kvalitet er optimal i forhold til tid, budget og arbejdskraft.

 • Modificere sceneelementer under forestilling

  Skift af sceneelementer under forestillingen og følge den relevante dokumentation under forestillingen.

 • Håndtere sceneelementer under prøver

  Håndtere og samle udstyr og kulisser under prøver eller på scenen.

 • Arbejde med respekt for egen sikkerhed

  Anvende sikkerhedsreglerne i overensstemmelse med uddannelse og instruktion og være baseret på en solid forståelse af forebyggende foranstaltninger og risici for din egen personlige sundhed og sikkerhed.

 • Arrangere udstyr rettidigt

  Sørg for at installere udstyret i overensstemmelse med frister og tidsplaner.

 • Følge sikkerhedsforskrifter for arbejde i højden

  Træffe de nødvendige forholdsregler og følge en række foranstaltninger, der vurderer, forebygger og håndterer risici under arbejde i stor højde over jorden. Forhindre, at personer, der arbejder under disse strukturer, bringes i fare og undgå fald fra stiger, mobile stilladser, faste arbejdsbroer, personlifte osv., da dette kan forårsage dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

 • Markere oplysninger fra plantegninger på sceneområde

  Fortolke design og andre scenetegninger med henblik på klar markering af oplysninger fra plantegninger på sceneområdet.

 • Klargøre personligt arbejdsmiljø

  Rette indstillinger eller positioner for dine arbejdsinstrumenter og tilpasse dem, inden driften påbegyndes.

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

 • Samle scenografiske elementer på scenen

  Samling af sceniske elementer, danse- og scenegulve og sceneklæder, baseret på skriftlige dokumenter

 • Arbejde sikkert med mobile elektriske systemer under opsyn

  Træffe de nødvendige forholdsregler, samtidig med at der sørges for midlertidig fordeling af strøm til præstations- og kunstdriftsformål under tilsyn.

 • Administrere personlig faglig udvikling

  Tage ansvar for livslang læring og løbende faglig udvikling. Deltage i læring for at støtte og ajourføre de faglige kvalifikationer. Udpege prioriterede områder for faglig udvikling baseret på overvejelser om egen praksis og gennem kontakt med ligestillede og interessenter.

 • Forhindre brand i et forestillingsmiljø

  Tage skridt til at forebygge brand i et forestillingsmiljø. Sørge for, at pladsen er i overensstemmelse med reglerne for brandsikring, med sprinklere og brandslukkere installeret, hvor det er nødvendigt. Sørge for, at personalet er bekendt med brandforebyggelsesforanstaltningerne.

 • Arbejde ergonomisk

  Anvende ergonomiske principper i tilrettelæggelsen af arbejdspladsen, samtidig med at udstyr og materialer håndteres manuelt.

 • Tegne scenelayout

  Manuel tegning eller skitseprojektering af sceneopstillinger.

 • Holde sig ajour med tendenser

  Overvåge og følge nye tendenser og den seneste udvikling inden for specifikke sektorer.

 • Forstå kunstnerisk koncept

  Fortolke en kunstners udtryk eller demonstration af deres kunstnerisk koncept, oprindelse og processer og stræbe efter at dele deres syn.

 • Samle prøvekulisse

  Samle alle de udarbejdede sceniske elementer for at forberede prøvekulissen.

Source: Sisyphus ODB