Profession scenograf

Scenografer udvikler et scenekoncept for en forestilling og fører tilsyn med dets udførelse. Deres arbejde er baseret på undersøgelser og kunstnerisk vision. Deres design påvirkes af og påvirker andre design og skal være i overensstemmelse med disse design og den overordnede kunstneriske vision. Derfor arbejder scenograferne tæt sammen med kunstneriske ledere, teknikere og kunstneriske team. Under prøver og forestillinger vejleder de operatører i at opnå optimal timing og manipulation. Scenografer udvikler skitser, tegninger, modeller, planer eller anden dokumentation til støtte for værksteds- og forestillingspersonalet. De kan også udforme udstillingsstande til messer og andre arrangementer. 

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Fastlægge kulissematerialer

  Fremstille byggetegninger til kulissen, definere rigtig opbygning af kulissen og vælge malematerialer og -metoder.

 • Foreslå forbedringer af kunstnerisk produktion

  Vurdere tidligere kunstneriske aktiviteter med henblik på at forbedre fremtidige projekter.

 • Give personalet anvisninger i, hvordan forestillingen skal gennemføres

  Give alle teammedlemmer instrukser om, hvordan de skal gennemføre forestillingen.

 • Analysere partitur

  Analysere et musikstykkes partitur, form, temaer og struktur.

 • Tilpasse eksisterende designs til ændrede omstændigheder

  Tilpasse et eksisterende design til ændrede omstændigheder og sikre, at den kunstneriske kvalitet af det oprindelige design afspejles i det endelige resultat.

 • Tegne skitser af rekvisitter

  Lave skitser af de tiltænkte rekvisitter med henblik på at bidrage til udviklingen af konceptet og til at dele med andre.

 • Analysere scenografi

  Analysere udvælgelse og fordeling af væsentlige elementer på en scene.

 • Opstille modelscener

  Udarbejde planer, tegninger og modeller af scener.

 • Forstå kunstnerisk koncept

  Fortolke en kunstners udtryk eller demonstration af deres kunstnerisk koncept, oprindelse og processer og stræbe efter at dele deres syn.

 • Overholde tidsfrister

  Sikre, at de operative processer afsluttes på et tidligere aftalt tidspunkt.

 • Tilpasse sig kunstneres kreative behov

  Arbejde med kunstnere og søge at forstå den kreative vision og tilpasse sig den. Udnytte dine evner og færdigheder fuldt ud for at opnå det bedst mulige resultat.

 • Analysere det kunstneriske koncept baseret på sceneoptræden

  Analysere det kunstneriske koncept, formen og strukturen af en liveoptræden baseret på observationer under prøver eller improvisation. Skabe et struktureret grundlag for udformningsprocessen til en bestemt produktion.

 • Udføre kvalitetskontrol af design under en gennemgang

  Kontrollere og sikre kvaliteten af designresultaterne i løbet af en gennemgang.

 • Sikre den kunstneriske kvalitet af en forestilling

  Observere showet, forudse og reagere på eventuelle tekniske problemer, og sikre en optimal kunstnerisk kvalitet.

 • Opstille kulissemodeller

  Skabe tredimensionale modeller af den planlagte kulisseopstilling.

 • Bekræfte gennemførlighed

  Fortolke en kunstnerisk plan og kontrollere, om det beskrevne design kan udføres.

 • Tegne scenelayout

  Manuel tegning eller skitseprojektering af sceneopstillinger.

 • Undersøge nye idéer

  Grundigt søge efter oplysninger med henblik på at udvikle nye idéer og koncepter til udformning af en specifik produktion.

 • Betjene kommunikationsudstyr

  Oprette, afprøve og betjene forskellige typer kommunikationsudstyr såsom transmissionsudstyr, digitalt netudstyr eller telekommunikationsudstyr.

 • Fremlægge detaljerede designforslag

  Udarbejde og fremlægge detaljerede forslag til udformning af en bestemt produktion til en blandet gruppe mennesker, herunder personale inden for teknik, kunst og ledelse.

 • Skitsere scenebilleder

  Hurtigt skitsere idéer til scenelayout -detaljer.

 • Forhindre brand i et forestillingsmiljø

  Tage skridt til at forebygge brand i et forestillingsmiljø. Sørge for, at pladsen er i overensstemmelse med reglerne for brandsikring, med sprinklere og brandslukkere installeret, hvor det er nødvendigt. Sørge for, at personalet er bekendt med brandforebyggelsesforanstaltningerne.

 • Udvikle designidéer i et samarbejde

  Dele og udvikle ideer til design med det kunstneriske team. Konceptualisere nye idéer selvstændigt og sammen med andre. Præsentere din idé, få feedback og tage synspunkterne i betragtning. Sørge for, at designet passer sammen med andre designeres arbejde.

 • Overvåge sociologiske tendenser

  Identificere og undersøge sociologiske tendenser og bevægelser i samfundet.

 • Analysere et manuskript

  Opdele et manuskript ved at analysere dramaturgien, formen, temaerne og strukturen af et manuskript. Gennemføre relevant forskning, hvis det er nødvendigt.

 • Bruge teknisk dokumentation

  Forstå og bruge teknisk dokumentation i den overordnede tekniske proces.

 • Arbejde ergonomisk

  Anvende ergonomiske principper i tilrettelæggelsen af arbejdspladsen, samtidig med at udstyr og materialer håndteres manuelt.

 • Opdatere designresultater under prøver

  Opdatere designresultaterne på baggrund af scenebilleder under prøver, især hvor de forskellige design og handlinger er integreret.

 • Kommunikere under forestilling

  Kommunikere effektivt under liveoptræden, tage højde for eventuelle funktionsfejl.

 • Overvåge udviklingen inden for teknologi anvendt til design

  Identificere og undersøge den seneste udvikling inden for teknologi og materialer, der anvendes i sektoren for liveoptræden, med henblik på at skabe en opdateret teknisk baggrund for et personligt designarbejde.

 • Fastlægge rekvisitmaterialer

  Beslutte, hvilke materialer rekvisitterne skal laves af, og dokumentere konklusionerne.

 • Udvikle designkoncepter

  Søge information med henblik på at udvikle nye idéer og koncepter til udformning af en bestemt produktion. Læse manuskripter og søge rådgivning hos direktører og andre medarbejdere med henblik på at udvikle koncepter og planlægge produktionen.

Source: Sisyphus ODB