Profession securitymedarbejder

Securitymedarbejdere interagerer med passagerer for at sikre en gnidningsløs overgang mellem lufthavnsområder, som er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne. De foretager ransagninger af passagerer, kontrollerer deres id og bagage for at garantere sikkerheden og forhindre ulovlig aktivitet.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Sikkerhedsforskrifter for lufthavne

  Kende lufthavnes sikkerhedsbestemmelser og -anvisninger.

 • Ulovlige stoffer

  Forbudte stoffer, som ikke kan transporteres fra et område til et andet eller medbringes af en person, samt deres art, og hvordan de håndteres.

Færdigheder

 • Udføre kropsvisitationer

  Udføre kropsvisitationer af den enkelte for at sikre, at der ikke er ulovlige eller farlige genstande skjult på deres person, på en måde, der er hensigtsmæssig og i overensstemmelse med lovgivningen.

 • Foretage kropsvisitationer

  Undersøge besøgende ved at foretage en kropsvisitering for at afsløre våben eller ulovlige stoffer.

 • Foretage sikkerhedsinspektioner i lufthavn

  Udføre inspektioner af lufthavne for at opnå maksimal sikkerhed; inspicere lufthavnsfaciliteter og sikre, at udstyret anvendes og vedligeholdes korrekt, og sikre, at personalet arbejder på den sikrest mulige måde.

 • Anvende lufthavnsstandarder og -forskrifter

  Kende og anvende de accepterede standarder og forskrifter for europæiske lufthavne. Anvende viden til håndhævelse af lufthavnsregler, forskrifter og lufthavnens sikkerhedsplan.

 • Gennemføre sikkerhedsscreeninger i lufthavn

  Overvåge passagerstrømmen gennem sikkerhedskontrollen og fremme velordnet og effektiv behandling af de rejsende; undersøge bagage og fragt ved overholdelse af screeningprocedurer.

 • Kortlægge sikkerhedstrusler

  Identificere sikkerhedstrusler i forbindelse med undersøgelser, inspektioner eller patruljer og træffe de nødvendige foranstaltninger for at minimere eller neutralisere truslen.

 • Bruge røntgenmaskiner

  Gøre brug af røntgenmaskiner til håndtering af kufferter.

 • Rapportere sikkerhedshændelser i lufthavn

  Udarbejde omfattende rapporter om sikkerhedshændelser i lufthavnen, f.eks. tilbageholdelse af uregerlige rejsende, konfiskering af bagage eller beskadigelse af lufthavnens ejendom.

 • Kontrollere officielle dokumenter

  Kontrollere en persons officielle dokumenter såsom kørekort og identifikation for at sikre overholdelse af lovgivningen og identificere og vurdere enkeltpersoner.

 • Sørge for efterlevelse af foranstaltninger vedrørende lufthavnssikkerhed

  Sikre overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger i lufthavne forud for boarding af fly.

 • Udføre sikkerhedskontroller

  Overvåge og kontrollere enkeltpersoners tasker eller personlige genstande for at sikre, at disse personer ikke udgør en trussel og at deres adfærd er i overensstemmelse med loven.

 • Identificere farer for lufthavnssikkerheden

  Spotte trusler relateret til sikkerheden i lufthavnen og anvendelse af procedurer til at modvirke dem på en hurtig, sikker og effektiv måde.

 • Besvare forespørgsler

  Besvare forespørgsler og anmodninger om oplysninger fra andre organisationer og borgere.

 • Kontrollere rejsedokumentation

  Kontrollere af billetter og rejsedokumenter, tildele pladser og notere sig fødevarepræferencer hos deltagerne.

Source: Sisyphus ODB