Profession seismolog

Seismologer undersøger bevægelsen af tektoniske plader i Jorden, som forårsager spredning af seismiske bølger og jordskælv. De undersøger og observerer de forskellige årsager til jordskælv såsom vulkansk aktivitet, atmosfæriske fænomener eller verdenshavenes adfærd. De fremsætter deres videnskabelige observationer med henblik på at undgå farer i forbindelse med byggeri og infrastruktur.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Videnskabelig modellering

  Videnskabelig aktivitet, der består i at udvælge de relevante aspekter af en situation med det formål at gengive fysiske processer, empiriske genstande og fænomener for at give en bedre forståelse, visualisering eller kvantificering og for at muliggøre simulation, der viser, hvordan det specifikke emne vil optræde under bestemte omstændigheder.

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

 • Videnskabelige forskningsmetoder

  Teoretisk metode anvendt inden for videnskabelig forskning, som omfatter baggrundsresearch, udarbejdelse og afprøvning af en hypotese, dataanalyse og konklusion på resultaterne.

 • Seismologi

  Det videnskabelige forskningsområde, der omhandler frembringelse af elastiske bølger i og bevægelse af jordskorpen og andre himmellegemer.

 • Geofysik

  Det videnskabelige område, der beskæftiger sig med fysiske processer og egenskaber ved og geografisk miljø omkring Jorden. Geofysik beskæftiger sig også med den kvantitative analyse af fænomener som magnetiske felter, Jordens indre struktur og dens hydrologiske kredsløb.

 • Statistik

  Studiet af statistisk teori, metoder og praksis såsom indsamling, tilrettelæggelse, analyse, fortolkning og præsentation af data. Det vedrører alle datamæssige aspekter, herunder planlægning af dataindsamling i form af udarbejdelse af spørgeundersøgelser og eksperimenter med henblik på at forudsige og planlægge arbejdsrelaterede aktiviteter.

 • Fysik

  Naturvidenskab, der omfatter studiet af stof, bevægelse, energi, kraft og relaterede begreber.

Færdigheder

 • Bruge seismometre

  Betjene seismometre med henblik på at måle ændringer i jordskorpen forårsaget af f.eks. jordskælv, tsunamier og vulkanudbrud.

 • Udføre analytiske matematiske beregninger

  Anvende matematiske metoder og anvende beregningsteknologier til at foretage analyser og finde løsninger på specifikke problemer.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Anvende statistiske analyseteknikker

  Anvende modeller (beskrivende eller inferential statistik) og teknikker (datamining eller maskinlæring) til statistisk analyse og IKT-værktøjer til analyse af data, konstatering af korrelationer og prognoser.

 • Anvende videnskabelige metoder

  Anvende videnskabelige metoder og teknikker til efterforskning af fænomener ved at erhverve ny viden eller korrigere og integrere tidligere viden.

 • Fortolke geofysiske data

  Fortolke data af geofysisk art: Jordens form, tyngde- og magnetfelter, opbygning og sammensætning samt geofysiske dynamikker og deres overfladeudtryk i form af pladetektonik.

Source: Sisyphus ODB