Profession serviceøkonom

Serviceøkonomer maksimerer indtægterne fra faciliteter som f.eks. hoteller, feriesteder og campingpladser ved at analysere tendenser og konkurrence. De bistår virksomhedsledere i strategiske beslutninger. Serviceøkonomer analyserer og optimerer de økonomiske muligheder i faciliteterne og forvalter det hermed forbundne personale.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Overvåge økonomiske konti

  Varetage den økonomiske ledelse i din afdeling, holde omkostningerne nede til kun de nødvendige udgifter, og maksimere indtjeningen for din organisation.

 • Inspicere data

  Analysere, transformere og modellere data med henblik på at opdage nyttige oplysninger og støtte beslutningstagning.

 • Sikre samarbejde på tværs af afdelinger

  Sikre kommunikation og samarbejde med alle enheder og hold i en given organisation i overensstemmelse med virksomhedens strategi.

 • Implementere markedsføringsstrategier

  Implementere strategier, der sigter mod at fremme et bestemt produkt eller en bestemt tjenesteydelse, ved at anvende de udviklede markedsføringsstrategier.

 • Udvikle business case

  Indsamle relevante oplysninger for at udarbejde et velskrevet og velstruktureret dokument, der kan bane vejen for et givet projekt.

 • Anvende regnefærdigheder

  Ræsonnere og anvende enkle eller komplekse numeriske koncepter og beregninger.

 • Tænke analytisk

  Fremlægge tanker og overvejelser med henblik på at identificere styrker og svagheder ved alternative løsninger, konklusioner eller problemer.

 • Udvikle rapporter med finansielle statistikker

  Udarbejde finansielle og statistiske rapporter baseret på indsamlede data, der skal forelægges for en organisations forvaltningsorganer.

 • Planlægge målsætninger på mellemlang til lang sigt

  Planlægge langsigtede mål og umiddelbare mål på kort sigt ved hjælp af effektive planlægnings- og forsoningsprocesser på mellemlang sigt.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Garantere konkurrencedygtige priser

  Sikre konkurrencedygtige priser ved at fastsætte de højest mulige indtægter for din vare eller tjenesteydelse, samtidig med at konkurrenternes priser følges, og markedsstrategier, -betingelser og -udviklinger undersøges.

 • Analysere reservationsmønstre

  Undersøge, forstå og forudsige tilbagevendende mønstre og adfærd i forbindelse med reservationer.

 • Anvende salgsstrategier

  Gennemføre planen for at opnå en konkurrencemæssig fordel på markedet ved at placere virksomhedens varemærke eller produkt og sætte det rette publikum som mål for salg af dette mærke eller produkt.

 • Udvikle strategier for at skabe indtægter

  Udarbejde metoder, hvorigennem et selskab markedsfører og sælger et produkt eller en tjeneste for at skabe indtægter.

 • Gennemføre markedsundersøgelser

  Indsamle, vurdere og præsentere data om målmarked og -kunder for at fremme strategisk udvikling og feasibility-undersøgelser. Identificere markedstendenser.

 • Overholde lovgivning om fødevaresundhed, -sikkerhed og -hygiejne samt anden relevant lovgivning

  Overholde optimal fødevaresikkerhed og hygiejne under klargøring, fremstilling, forarbejdning, opbevaring, distribution og levering af fødevarer.

 • Udarbejde finansielle statistikker

  Gennemgå og analysere individuelle og virksomhedsspecifikke finansielle data med henblik på udarbejdelse af statistiske rapporter eller registreringer.

 • Forudsige belægningen

  Forudsige antallet af hotelværelser, der vil blive reserveret, skemalægge belægning og estimere efterspørgslen.

 • Administrere hotelomsætning

  Føre tilsyn med hotelomsætning gennem forståelse, overvågning, forudsigelse af og reaktion på forbrugeradfærd med henblik på at maksimere indtægter eller fortjeneste, fastholde den budgetterede bruttofortjeneste og minimere udgifterne.

Source: Sisyphus ODB