Profession signalgiver

Signalgivere signalerer til piloter for at bistå dem ved operationer såsom drejning, bremsning, standsning og nedlukning af motorer. De fører fly til deres parkering eller til startbanen. De giver anvisninger til piloter ved at køre en "følg mig" -bil.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Forskrifter for civil luftfart

  Kende forskrifter, regler og signaler for civil luftfart, herunder dirigering af signaler.

 • Krav til rampesikkerhed

  Have et indgående kendskab til kravene til rampesikkerhed og rampeprocedurer.

 • Farer ved trafikregulering

  Have en forståelse af de farer og vanskeligheder, der er forbundet med trafikregulering, herunder støj, støv, indtagelser eller sammenstød mellem køretøjer.

 • Flytrafiksignaler

  De arm- og håndsignaler, der anvendes til at guide luftfartøjer i overensstemmelse med den officielle indrangering.

Færdigheder

 • Identificere farer for lufthavnssikkerheden

  Spotte trusler relateret til sikkerheden i lufthavnen og anvendelse af procedurer til at modvirke dem på en hurtig, sikker og effektiv måde.

 • Arbejde i et luftfartsteam

  Arbejde trygt i en gruppe inden for almen lufttrafik, hvor hver enkelt person opererer inden for sit eget ansvarsområde for at nå et fælles mål, såsom god forbrugerinteraktion, luftfartssikkerhed og vedligeholdelse af luftfartøjer.

 • Udføre nødvendige kontroller, inden luftfartøj føres til standsning

  Udføre en række standardtjek, inden et luftfartøj føres til standsning; kontrollere serviceudstyr og kontrollere, om der er spild af brændstof eller olie; kontrollere aktivitet på omliggende holdepladser osv.

 • Sørge for effektiv kommunikation i forbindelse med lufttrafiktjenester

  Sikre gennemførelse af effektiv udveksling af kommunikation i forbindelse med lufttrafiktjenester (ATS), der omfatter lufthavnstrafikområder. Følge procedurerne i netværket.

 • Anvende lufthavnsstandarder og -forskrifter

  Kende og anvende de accepterede standarder og forskrifter for europæiske lufthavne. Anvende viden til håndhævelse af lufthavnsregler, forskrifter og lufthavnens sikkerhedsplan.

 • Betjene follow-me-køretøjer

  Køre follow me-køretøjet på en sikker og effektiv måde for at dirigere luftfartøjet gennem et udpeget område.

 • Overholde flyvekontrolinstrukser

  Handle i overensstemmelse med instrukser fra flyveledere.

 • Gennemføre de nødvendige procedurer inden take-off

  Udføre en række handlinger, før luftfartøjet letter, herunder start af hoved- og hjælpemotorer, korrekt placering af hjulblokke, kontrol af skader fra fremmedlegemer, frakobling af GPU osv.

 • Betjene radioudstyr

  Opsætte og betjene radioenheder og tilbehør som f.eks. udsendelseskonsoller, forstærkere og mikrofoner. Forstå radiooperatørens sprog og, når det er nødvendigt, give instruktion i korrekt håndtering af radioudstyr.

Source: Sisyphus ODB