Profession sikkerheds- og risikostyringsingeniør

Sikkerheds- og risikostyringsingeniør designer objekter og programmer ved at kombinere tekniske principper og sundheds- og sikkerhedskrav. De har til formål at beskytte og sikre velfærden for personer, der anvender designede genstande eller arbejder under designede sundheds- og sikkerhedsprogrammer. De vurderer faciliteter og de risici, de kan udgøre (f.eks. forurenende materialer, ergonomi, håndtering af farlige stoffer osv.) for at udforme og forbedre sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Sikkerhedsteknologi

  Teknisk disciplin, der anvendes til at sikre, at systemer, maskiner og udstyr virker i overensstemmelse med de fastsatte sikkerhedsstandarder og love, f.eks. miljølovgivning.

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

 • Systematiske udviklingsprocesser

  Systematisk tilgang til udvikling og vedligeholdelse af tekniske systemer.

 • Sundheds- og sikkerhedsregler

  De sundheds-, sikkerheds-, hygiejne- og miljøstandarder og -love, der gælder for en bestemt aktivitet.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Vurdering af risici og trusler

  Sikkerhedsdokumentation og sikkerhedsrelateret kommunikation og information.

Færdigheder

 • Udforme risikovurdering

  Vurdere risici, foreslå forbedringer og beskrive de foranstaltninger, der skal træffes på det organisatoriske plan.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Godkende teknisk design

  Give samtykke til den færdige konstruktion for at gå videre til egentlig fremstilling og montering af produktet.

 • Rådgive om sikkerhedsforbedringer

  Give relevante anbefalinger efter en efterforskning og sikre, at anbefalingerne tages behørigt til efterretning og opfølges, når der er behov for det.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

Source: Sisyphus ODB