Profession sikkerhedsansvarlig inden for minedrift

Sikkerhedsansvarlige inden for minedrift fører tilsyn med sundheds- og sikkerhedssystemerne ved minedrift. De indberetter ulykker på arbejdspladsen, udarbejder ulykkesstatistikker, anslår risici for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed og foreslår løsninger eller nye målinger og teknikker.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lovgivning om minesikkerhed

  De love, administrative bestemmelser og adfærdskodekser, der er relevante for sikkerheden i forbindelse med minedrift.

 • Geologiske faktorers indvirkning på minedrift

  Være opmærksom på indvirkningen af geologiske faktorer, såsom forkastninger og klippebevægelser, på mineaktiviteter.

Færdigheder

 • Vedligeholde fortegnelser over minedrift

  Føre fortegnelser over mineproduktion og -udvikling, herunder maskiners ydeevne.

 • Bistå ved sundhedsprogrammer for medarbejdere

  Støtte og bistå sikkerheds- og risikostyringsingeniører og sundhedspersonale i forbindelse med gennemførelsen af sundhedsprogrammer for medarbejdere.

 • Uddanne medarbejdere i minesikkerhed

  Tilrettelægge uddannelseskurser i minesikkerhed for arbejdere, tilsynsførende og ledelse.

 • Inspicere minesikkerhed

  Inspicere mineområder for at opnå sikre arbejdsvilkår og sikkert udstyr.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identificere stærke og svage sider ved forskellige abstrakte, rationelle koncepter som f.eks. spørgsmål, holdninger og tilgange til en specifik problematisk situation med henblik på at finde løsninger og alternative metoder til at tackle situationen.

 • Sikre overensstemmelse med sikkerhedslovgivning

  Gennemføre sikkerhedsprogrammer for at overholde nationale love og bestemmelser. Sikre, at udstyr og processer er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.

 • Udføre narkotest

  Udføre alkohol- og narkotest i henhold til regeringens og virksomhedens politikker og procedurer. Foretage stikprøvetest, tests på begrundet mistanke og test efter ulykke ved hjælp af basisudstyr.

 • Håndtere pres fra uventede omstændigheder

  Stræbe efter at nå målene til trods for det pres, der kan opstå som følge af uventede faktorer uden for din kontrol.

 • Sørge for kommunikation mellem skift

  Formidle relevante oplysninger om forholdene på arbejdspladsen, fremskridt, hændelser og potentielle problemer for medarbejderne på næste skift.

 • Styre nødprocedurer

  Reagere hurtigt i tilfælde af en nødsituation og iværksætte planlagte beredskabsprocedurer.

 • Undersøge mineulykker

  Gennemføre undersøgelse af mineulykker, afdække usikre arbejdsforhold og udvikle forbedringstiltag.

 • Bistå ved indsamling af blodprøver

  Samarbejde med medicinsk team i indsamling af blodprøver.

Source: Sisyphus ODB