Profession sikkerhedschef for restaurant eller hotel

Sikkerhedschefer for restaurant eller hotel har ansvaret for forvaltningen af den overordnede proces og gennemførelsen af restaurantens eller hotellets sikkerhed med hensyn til sikkerhed i forbindelse med ejendele, personlig sikkerhed og bygningssikkerhed.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Menneskelig adfærd som en del af hotelsikkerheden

  Kendetegnene ved menneskelig adfærd og menneskelig interaktion og dynamik med henblik på at sikre deres sikkerhed i hoteller eller restaurationer.

 • Lovlig magtanvendelse

  Kendetegnene ved magtanvendelse, som er en juridisk doktrin, der anvendes af politiet og hæren til at regulere voldshandlinger under interventioner. Magtanvendelse bruges til at finde en balance mellem sikkerhedsbehovene og de etiske hensyn til indtrængeres eller mistænktes rettigheder eller velvære.

Færdigheder

 • Administrere udliciterede sikkerhedsfunktioner

  Føre tilsyn med og regelmæssigt gennemgå den eksterne sikkerhedsbestemmelse.

 • Håndtere sikkerheds- og overvågningsudstyr

  Overvåge overvågningsudstyr for at observere, hvad personer foretager sig i et givet område, og garantere deres sikkerhed.

 • Administrere planer for nødevakuering

  Overvåge hurtige og sikre nødevakueringsplaner.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Administrere sikkerhedsudstyr

  Føre tilsyn med og føre fortegnelse over sikkerhedsværktøjer og -udstyr.

 • Overholde lovgivning om fødevaresundhed, -sikkerhed og -hygiejne samt anden relevant lovgivning

  Overholde optimal fødevaresikkerhed og hygiejne under klargøring, fremstilling, forarbejdning, opbevaring, distribution og levering af fødevarer.

 • Sørge for hotelsikkerhed

  Garantere gæsters og lokalers sikkerhed ved at overvåge hotellets lokaler.

 • Sikre samarbejde på tværs af afdelinger

  Sikre kommunikation og samarbejde med alle enheder og hold i en given organisation i overensstemmelse med virksomhedens strategi.

 • Opdatere fortegnelser om indberetning af hændelser

  Føre et system til registrering af oplysninger om usædvanlige hændelser, der indtræffer på anlægget, f.eks. jobrelaterede kvæstelser.

 • Håndtere uforudsete hændelser i hotel- og restaurationsbranchen

  Håndtere uventede hændelser i henhold til den relevante protokol ved at løse, organisere, rapportere og dokumentere dem.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Beskytte betydningsfulde kunder

  Sørge for sikkerhed for kunder med et ekstraordinært risikoniveau ved at tilrettelægge og yde den relevante sikkerhed.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Foretage medarbejderscreeninger

  Screene medarbejdere ved at indhente en persons straffeattest, forretningsbøger og regnskaber.

 • Udføre interne undersøgelser

  Søge rådgivning og samarbejde med fagforeningsfolk, der er ansvarlige for emner, der er relevante for dig og din virksomhed eller din arbejdsplads.

 • Sikre overholdelse af sundheds- sikkerheds- og hygiejnestandarder

  Overvåge alt personale og alle processer, der er nødvendige for at overholde sundheds-, sikkerheds- og hygiejnestandarder. Kommunikere og støtte tilpasningen af disse krav til virksomhedens sundheds- og sikkerhedsprogrammer.

 • Opdage stof- og alkoholmisbrug

  Identificere personer, der er under overdreven brug af alkohol og narkotika i en facilitet, håndtere disse mennesker effektivt og føre tilsyn med kundernes sikkerhed under anvendelse af de relevante bestemmelser.

 • Tilbageholde lovovertrædere

  Sørge for, at lovovertrædere og uvedkommende opholder sig i et bestemt område.

 • Overvåge arbejde i forbindelse med særlige arrangementer

  Føre tilsyn med aktiviteter under særlige arrangementer under hensyntagen til specifikke mål, program, tidsplan, dagsorden, kulturelle begrænsninger, kontoregler og lovgivning.

Source: Sisyphus ODB