Profession sikkerhedsingeniør inden for minedrift

Sikkerhedsingeniører inden for minedrift udvikler og indfører systemer og procedurer til forebyggelse af medarbejderskader og -sygdom, forbedrer minearbejdsvilkårene, mindsker sundheds- og sikkerhedsrisici og forebygger skader på udstyr og ejendom.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

 • Geologi

  Fast jord, bjergarter, strukturer og processer, hvormed de ændres.

 • Lovgivning om minesikkerhed

  De love, administrative bestemmelser og adfærdskodekser, der er relevante for sikkerheden i forbindelse med minedrift.

Færdigheder

 • Forebygge sundheds- og sikkerhedsproblemer

  Identificere sikkerheds- og sundhedsproblemer og finde løsninger med henblik på at forebygge ulykker.

 • Uddanne medarbejdere i minesikkerhed

  Tilrettelægge uddannelseskurser i minesikkerhed for arbejdere, tilsynsførende og ledelse.

 • Vedligeholde fortegnelser over minedrift

  Føre fortegnelser over mineproduktion og -udvikling, herunder maskiners ydeevne.

 • Bruge en computer

  Bruge computerudstyr eller digitale enheder til kvalitetskontrol, datastyring og kommunikation. Følge instrukser givet af et computerprogram, oprette datafiler eller dokumenter.

 • Styre nødprocedurer

  Reagere hurtigt i tilfælde af en nødsituation og iværksætte planlagte beredskabsprocedurer.

 • Undersøge mineulykker

  Gennemføre undersøgelse af mineulykker, afdække usikre arbejdsforhold og udvikle forbedringstiltag.

 • Supervisere personale

  Føre tilsyn med udvælgelse, uddannelse, arbejdsindsats og motivation af personale.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identificere stærke og svage sider ved forskellige abstrakte, rationelle koncepter som f.eks. spørgsmål, holdninger og tilgange til en specifik problematisk situation med henblik på at finde løsninger og alternative metoder til at tackle situationen.

 • Udarbejde tekniske rapporter

  Udarbejde tekniske rapporter, der beskriver resultaterne og processerne i den videnskabelige eller tekniske forskning, eller vurdere dets fremskridt. Disse rapporter hjælper forskere med at holde sig ajour med de seneste resultater.

 • Udvikle sundheds- og sikkerhedsstrategier inden for minedrift

  Udvikle strategier og procedurer for forvaltning af sundhed og sikkerhed inden for minedrift. Sørge for, at procedurerne som minimum er i overensstemmelse med den nationale lovgivning.

 • Sikre overensstemmelse med sikkerhedslovgivning

  Gennemføre sikkerhedsprogrammer for at overholde nationale love og bestemmelser. Sikre, at udstyr og processer er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.

Source: Sisyphus ODB