Profession sikkerhedskonsulent

Sikkerhedskonsulenter leverer sikkerhedstjenester til klienter og enkeltpersoner, der hjælper dem med at forebygge, planlægge og imødegå trusler såsom terrorisme, spionage, tyveri og vold mod deres organisation, herunder bygninger, operationer og medarbejdere. De tjenester, de leverer, afhænger af deres kunders sikkerhedsbehov og -krav og kan omfatte tjenester såsom trusselsanalyser, styring af sikkerhedsrisici, udvikling af sikkerhedsprogrammer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lovgivning om aktivers sikkerhed

  Gældende relevant lovgivning, regulering og praksis på området for beskyttelse af private og offentlige aktiver.

 • Overvågningsmetoder

  Overvågningsmetoder, der anvendes til indsamling af oplysninger og efterretninger med henblik på efterforskning.

 • Vurdering af risici og trusler

  Sikkerhedsdokumentation og sikkerhedsrelateret kommunikation og information.

 • Høringsmetoder

  Teknikker, der anvendes til at fremme klar og åben kommunikation samt rådgivning mellem enkeltpersoner, lokalsamfund eller regeringen, som f.eks. diskussionsgrupper eller en til en-samtaler.

 • Sikkerhedstrusler

  Typer af trusler mod den offentlige og private sikkerhed, såsom uautoriseret adgang, aggressiv adfærd, mishandling, røveri, overfald, kidnapning, mord og offentlig demonstration.

Færdigheder

 • Analysere problemer for at finde muligheder

  Identificere og forudse problemer med henblik på at vælge et handlingsforløb, finde frem til passende løsninger eller endog identificere muligheder for yderligere udvikling.

 • Pleje forbindelser med kunder

  Opbygge et varigt og meningsfyldt forhold til kunderne for at sikre tilfredshed og loyalitet ved at yde præcis og venlig rådgivning og støtte, levere kvalitetsprodukter og -tjenester og ved at give information efter salget og levere eftersalgsservice.

 • Kortlægge sikkerhedstrusler

  Identificere sikkerhedstrusler i forbindelse med undersøgelser, inspektioner eller patruljer og træffe de nødvendige foranstaltninger for at minimere eller neutralisere truslen.

 • Bruge rådgivningsteknikker

  Rådgive kunder i forskellige personlige eller faglige anliggender.

 • Sikre, at loven finder anvendelse

  Sikre, at love overholdes og træffe de rigtige foranstaltninger, hvor de overtrædes for at sikre overholdelse af lovgivningen og opretholdelse af lov og orden.

 • Skrive sikkerhedsrapporter

  Indsamle data om inspektioner, patruljeringer og sikkerhedshændelser i en rapport med henblik på forvaltning.

 • Garantere overholdelse af lovkrav

  Garantere overholdelse af etablerede og gældende standarder og lovkrav som f.eks. specifikationer, politikker, standarder eller lovgivning for det mål, som organisationerne tilstræber at opnå.

 • Rådgive om sikkerhedsrisikostyring

  Rådgive om politikker for sikkerhedsrisikostyring og forebyggelsesstrategier og deres gennemførelse, idet der gøres opmærksom på de forskellige former for sikkerhedsrisici, som en bestemt organisation står over for.

 • Rådgive om styrkelse af sikkerhed

  Give oplysninger og vejledning til kunder om, hvordan trusler og hændelser kan forebygges.

 • Sikre den offentlige sikkerhed

  Implementere de relevante procedurer og strategier og gøre brug af korrekt udstyr til fremme af lokale eller nationale sikkerhedstjenester til beskyttelse af data, personer, institutioner og ejendom.

 • Samarbejde med sikkerhedsmyndigheder

  Reagere hurtigt på sikkerhedshændelser og overtrædelser ved at ringe til politiet og holde kontakt til andre relevante parter, der er involveret i eventuel retsforfølgning af gerningsmanden.

 • Vurdere risici for klienters aktiver

  Identificere, evaluere og fastlægge de faktiske og potentielle risici for dine kunders aktiver under hensyntagen til standarder for fortrolighed.

 • Opretholde god kundeservice

  Opretholde den bedst mulige kundeservice og sikre, at kundeservicen til enhver tid foregår på en professionel måde. Hjælpe kunder eller deltagere med at føle sig godt tilpas og støtte særlige behov.

 • Kortlægge terrortrusler

  Identificere muligheden for terroraktiviteter, der indebærer trusler og fare i et specifikt område, ved at overvåge aktiviteter, der udføres af potentielt farlige grupper af mennesker, vurdere risici på forskellige områder og indsamle efterretninger.

Source: Sisyphus ODB