Profession skattefunktionær

Skattefunktionærer indsamler finansielle oplysninger med henblik på at udarbejde regnskabs- og skattedokumenter. De udfører også kontoropgaver.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Gældsklassificering

  De forskellige klassifikationer af gæld, såsom offentlig og offentligt garanteret gæld, private ikke-garanterede kreditter og indskud i centralbanker osv.

 • Regnskabsteknikker

  Teknikker til registrering og opsummering af forretningsaktiviteter og finansielle transaktioner samt analyse, kontrol og rapportering af resultaterne.

 • Skattelovgivning

  Skattelovgivning, der finder anvendelse på et bestemt specialiseringsområde, såsom importskat, offentlig beskatning osv.

 • Bogføringsloven

  De metoder og bestemmelser, der indgår i processen for korrekt bogføring.

 • Afsløring af svig

  De teknikker, der anvendes til at identificere svigagtige aktiviteter.

Færdigheder

 • Beregne skat

  Beregne de afgifter, som skal betales af en enkeltperson eller en organisation eller betales tilbage af en statslig institution i overensstemmelse med specifik lovgivning.

 • Inspicere skattedokumenter

  Besigtige filer og dokumentation, der vedrører skattesager, for at sikre, at der ikke forekommer nogen fejlbehæftet eller svigagtig aktivitet, og for at sikre, at proceduren er i overensstemmelse med lovgivningen.

 • Udfylde selvangivelser

  Sammenlægge den fradragsberettigede afgift, der er opkrævet i løbet af kvartalet eller regnskabsåret for at udfylde selvangivelser, og kræve den tilbage til de statslige myndigheder med henblik på at fastslå skattetilsvar. Opbevare dokumenter og registre til støtte for transaktionen.

 • Udføre kontoropgaver

  Udføre administrative opgaver såsom arkivere, maskinskrive rapporter og opretholde korrespondance.

 • Fortolke årsregnskaber

  Læse, forstå og fortolke nøgleposterne og -indikatorerne i årsregnskaber. Udtrække de vigtigste oplysninger fra årsregnskaber afhængigt af behovene og integrere disse oplysninger i udarbejdelsen af afdelingens planer.

 • Beregne gældsomkostninger

  Beregne det, beløb, der skal betales, og anvende grundlæggende regneprincipper med henblik herpå.

 • Oplyse om skattepligt

  Oplyse organisationer og enkeltpersoner om deres specifikke fiskale forpligtelser og love og bestemmelser, der omfatter skattemæssige processer, såsom skatter og afgifter.

Source: Sisyphus ODB