Profession skattepolitisk analytiker

Skattepolitiske analytikere forsker i og udvikler skattepolitikker og lovgivning med henblik på at forbedre og udvikle skattepolitikken. De rådgiver officielle organer om gennemførelsen af politikker og finansielle operationer samt den forventede finansielle indvirkning af ændringer i skattepolitikken.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Ejendomsskat

  Skattelovgivning om fast ejendom og grænserne for fast ejendom for et samfund.

 • Virksomhedspolitikker

  Regelsæt, der gælder for et selskabs aktiviteter.

 • Gennemførelse af regeringens politikker

  Procedurerne for anvendelse af regeringspolitik på alle niveauer i den offentlige forvaltning.

 • Offentlig ret

  Den del af loven, i henhold til hvilken forholdet mellem enkeltpersoner og regeringen reguleres, og de forhold mellem enkeltpersoner, der direkte vedrører samfundet.

 • Forretningsanalyse

  Det forskningsområde, der vedrører identifikation af erhvervsbehov og -problemer og fastlæggelse af løsninger, der kan afbøde eller forhindre en velfungerende forretningsgang. Virksomhedsanalyse omfatter IT-løsninger, markedsudfordringer, politikudvikling og strategiske spørgsmål.

 • Strategisk planlægning

  Elementer, der definerer grundlaget og kernen i en organisation, såsom dens mission, vision, værdier og mål.

 • Politik

  Metode, proces og undersøgelse af påvirkning af mennesker, kontrol over et fællesskab eller samfund og fordelingen af magt i et fællesskab og mellem samfund.

 • Organisationspolitikker

  Politikkerne til at nå en række mål og målsætninger vedrørende udvikling og vedligeholdelse af en organisation.

 • Skattelovgivning

  Skattelovgivning, der finder anvendelse på et bestemt specialiseringsområde, såsom importskat, offentlig beskatning osv.

 • Offentlige finanser

  Regeringens økonomiske indflydelse og funktionen af de offentlige indtægter og udgifter.

 • Selskabsret

  De juridiske regler, der gælder for, hvordan interessenter i erhvervslivet (f.eks. aktionærer, ansatte, direktører, forbrugere osv.) interagerer med hinanden, og hvilke forpligtelser selskaber har overfor deres interessenter.

Færdigheder

 • Undersøge skatteprocedurer

  Undersøge de procedurer, der gælder for skattemæssige aktiviteter, f.eks. de procedurer, der anvendes i forbindelse med beregning af skatter for organisationer eller enkeltpersoner, skattebehandlings- og kontrolprocessen og processer for tilbagebetaling af skat.

 • Rådgive om skattepolitik

  Rådgive regeringsembedsmænd om ændringer i skattepolitikker og -procedurer og gennemførelsen af nye politikker på nationalt og lokalt plan.

 • Udvikle organisationspolitikker

  Udvikle og føre tilsyn med gennemførelsen af politikker, der har til formål at dokumentere og beskrive procedurerne for organisationens operationer i lyset af dens strategiske planlægning.

 • Supervisere oplysningsarbejde

  Håndtere indsats, der har til formål at påvirke politiske, økonomiske og sociale beslutninger. Sikre, at etik og politikker følges.

 • Udforme skattepolitik

  Udforme en ny politik vedrørende skatteprocedurer baseret på forudgående forskning, som vil effektivisere og optimere procedurerne og deres indflydelse på de offentlige indtægter og udgifter, samt sikre overholdelse af skattelovgivningen.

 • Overvåge virksomhedspolitik

  Overvåge virksomhedens politik og foreslå forbedringer for virksomheden.

Source: Sisyphus ODB