Profession skattepolitisk medarbejder

Skattepolitiske medarbejdere forsker i, analyserer og udvikler politikker vedrørende beskatning og offentlige udgifter inden for offentlige politikområder og gennemfører disse politikker for at forbedre den eksisterende regulering inden for sektoren. De arbejder tæt sammen med partnere, eksterne organisationer eller andre interessenter og giver dem regelmæssige opdateringer.  

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Regeringspolitik

  Regeringens politiske aktiviteter, planer og intentioner for en lovgivningsmæssig forsamling med henblik på konkrete formål.

 • Skattelovgivning

  Skattelovgivning, der finder anvendelse på et bestemt specialiseringsområde, såsom importskat, offentlig beskatning osv.

 • økonomistyring

  Det økonomiske område, der vedrører den praktiske analyse af og redskaber til udpegning af økonomiske ressourcer. Det omfatter virksomheders struktur, investeringskilder og selskabsværdiforøgelse på grund af ledelsens beslutningstagning.

 • Regnskabsanalyse

  En proces til vurdering af de finansielle muligheder, midler og status for en virksomhed eller enkeltperson ved at analysere regnskaber og rapporter med henblik på at træffe velbegrundede forretningsmæssige eller finansielle beslutninger.

 • Gennemførelse af regeringens politikker

  Procedurerne for anvendelse af regeringspolitik på alle niveauer i den offentlige forvaltning.

 • Finansiel jurisdiktion

  Finansielle regler og procedurer gældende for et bestemt sted, hvis tilsynsorganer træffer afgørelse om dets jurisdiktion.

 • Finansielle prognoser

  Det værktøj, der anvendes til at foretage skattemæssig økonomistyring med henblik på at identificere indtægtstendenserne og de anslåede økonomiske betingelser.

Færdigheder

 • Indsamle finansielle data

  Samle, organisere og kombinere finansielle data til fortolkning og analyse med henblik på at forudsige mulige økonomiske scenarier og resultater for en virksomhed eller et projekt.

 • Lede gennemførelsen af myndigheders politik

  Lede gennemførelsen af nye myndighedsforskrifter eller ændringer i eksisterende forskrifter på nationalt eller regionalt plan samt lede det personale, der er involveret i gennemførelsesproceduren.

 • Samarbejde med embedsmænd

  Konsultere og samarbejde med embedsmænd, som behandler spørgsmål af relevans for dig eller din virksomhed.

 • Forvalte statsstøtte

  Overvåge det budget, der modtages gennem offentlige midler og sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer til rådighed til at dække organisationens eller projektets omkostninger og udgifter.

 • Kontrollere offentlige indtægter

  Besigtige de midler, der er til rådighed for en national eller lokal myndighed, f.eks. skatteindtægter, for at sikre, at indkomsten er i overensstemmelse med forventningerne dertil, at der ikke begås fejl, og at der ikke er nogen mistænkelig aktivitet ved håndteringen af de offentlige finanser.

 • Rådgive om skattepolitik

  Rådgive regeringsembedsmænd om ændringer i skattepolitikker og -procedurer og gennemførelsen af nye politikker på nationalt og lokalt plan.

 • Have forbindelse til lokale repræsentanter

  Opretholde gode forbindelser med repræsentanter for det lokale videnskabelige, økonomiske og civile samfund.

 • Kontrollere offentlige udgifter

  Kontrollere de finansielle procedurer i en statslig organisation, der beskæftiger sig med budget og ressourcefordeling og udgifter for at sikre, at der ikke opstår fejl, og at der ikke forekommer mistænkelig aktivitet i forbindelse med håndteringen af finansielle regnskaber, og at udgifterne er i overensstemmelse med de finansielle behov og overslag.

Source: Sisyphus ODB