Profession skatterådgiver

Skatterådgivere bruger deres ekspertise inden for skattelovgivning til at levere kommercielt fokuserede rådgivnings- og konsulenttjenester til en lang række kunder fra alle økonomiske sektorer. De udlægger skattelovgivningen for deres kunder og bistår dem i at sikre den mest hensigtsmæssige og fordelagtige betaling af skatter ved at udforme skatteeffektive strategier. De informerer dem også om ændringer og tendenser på skatteområdet og kan være specialiseret i skattestrategier i forbindelse med fusioner eller multinationale omstruktureringer for erhvervskunder, fondsskatter og arveafgifter for individuelle kunder osv.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Skattelovgivning

  Skattelovgivning, der finder anvendelse på et bestemt specialiseringsområde, såsom importskat, offentlig beskatning osv.

 • Momsloven

  Afgifter på varernes købspris og den lovgivning, der regulerer denne aktivitet.

Færdigheder

 • Bevare fortrolighed

  Overholde de regler, der gælder for videregivelse af oplysninger, bortset fra til en anden bemyndiget person.

 • Udarbejde årsregnskaber

  Indsamle, bogføre og udarbejde regnskaber, der viser et selskabs finansielle situation ved udgangen af en bestemt periode eller et regnskabsår. Årsregnskabet bestående af fem dele, som er opgørelsen over finansiel situation, totalindkomstopgørelsen, egenkapitaludviklingen (SOCE), pengestrømsopgørelsen og noter.

 • Beregne skat

  Beregne de afgifter, som skal betales af en enkeltperson eller en organisation eller betales tilbage af en statslig institution i overensstemmelse med specifik lovgivning.

 • Formidle oplysninger om skattelovgivning

  Rådgive om de mulige konsekvenser for virksomheder eller enkeltpersoner i forbindelse med afgørelser vedrørende skatteangivelser baseret på skattelovgivning. Rådgive om de gunstige skattestrategier, der kan følges afhængigt af kundens behov.

 • Oplyse om skattepligt

  Oplyse organisationer og enkeltpersoner om deres specifikke fiskale forpligtelser og love og bestemmelser, der omfatter skattemæssige processer, såsom skatter og afgifter.

 • Sikre kunders følsomme oplysninger

  Udvælge og anvende sikkerhedsforanstaltninger og -bestemmelser vedrørende følsomme kundeoplysninger med det formål at beskytte privatlivets fred.

 • Rådgive om skattepolitik

  Rådgive regeringsembedsmænd om ændringer i skattepolitikker og -procedurer og gennemførelsen af nye politikker på nationalt og lokalt plan.

 • Underskrive selvangivelser

  Gennemgå og indsende selvangivelser samt fungere som en garanti, for at selvangivelsen er i orden og opfylder statslige krav.

 • Fortolke årsregnskaber

  Læse, forstå og fortolke nøgleposterne og -indikatorerne i årsregnskaber. Udtrække de vigtigste oplysninger fra årsregnskaber afhængigt af behovene og integrere disse oplysninger i udarbejdelsen af afdelingens planer.

 • Udfylde selvangivelser

  Sammenlægge den fradragsberettigede afgift, der er opkrævet i løbet af kvartalet eller regnskabsåret for at udfylde selvangivelser, og kræve den tilbage til de statslige myndigheder med henblik på at fastslå skattetilsvar. Opbevare dokumenter og registre til støtte for transaktionen.

 • Inspicere skattedokumenter

  Besigtige filer og dokumentation, der vedrører skattesager, for at sikre, at der ikke forekommer nogen fejlbehæftet eller svigagtig aktivitet, og for at sikre, at proceduren er i overensstemmelse med lovgivningen.

 • Rådgive om skatteplanlægning

  Rådgive om passende strategier for at medtage skatter i den overordnede finansieringsplan med henblik på at reducere afgiftsbelastningen. Rådgive om spørgsmål vedrørende skattelovgivning og om de mulige konsekvenser, som afgørelser om finansielle spørgsmål kan have i en selvangivelse. Rådgive om spørgsmål vedrørende f.eks. oprettelse af en virksomhed, investeringer, ansættelser eller generationsskifte.

 • Kontrollere selvangivelser

  Kontrollere de dokumenter, der angiver skattetilsvaret og som ikke automatisk tilbageholdes i lønnen for at sikre, at der betales de korrekte skatter skattepligtige personer og organisationer.

 • Forvalte personlig økonomi

  Identificere personlige finansielle mål og opstille en strategi for at matche dette mål med henblik på at søge støtte og rådgivning, når det er nødvendigt.

 • Undersøge skatteprocedurer

  Undersøge de procedurer, der gælder for skattemæssige aktiviteter, f.eks. de procedurer, der anvendes i forbindelse med beregning af skatter for organisationer eller enkeltpersoner, skattebehandlings- og kontrolprocessen og processer for tilbagebetaling af skat.

Source: Sisyphus ODB