Profession skibsagent

Skibsagenter repræsenterer skibsejeren i en udenlandsk havn. De sørger for rettidig toldbehandling, således at lasten ikke behøver at blive for længe i havnen. Skibsagenter sikrer også, at forsikring, licenser og andre formaliteter er i orden.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Forskrifter vedrørende international import og eksport

  Kende principperne, der gælder for import og eksport af produkter og udstyr, handelsrestriktioner, sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger, licenser osv.

 • Havneforskrifter

  Kende havnestandarder og lovforskrifter, primært baseret på kommunal lovgivning, havnelovgivning eller søfartslov.

Færdigheder

 • Give bud på forward-auktioner

  Udarbejde og afgive bud under hensyntagen til eventuelle særlige krav, såsom nedkøling af gods eller transport af potentielt farlige stoffer.

 • Overholde eksportforskrifter i forskellige lande

  Kontrollere, at mærkningen af produkter og emballagen er i overensstemmelse med de forskellige regler i de lande, som de eksporteres til.

 • Rådgive klienter om eksportbegrænsninger

  Informere kunder om eksportbegrænsninger, som består af bestemmelser om begrænsninger i mængden af eksporterede varer, der pålægges af et bestemt land eller en bestemt regering.

 • Samarbejde med havnebrugere

  Kommunikere og samarbejde med havnebrugere, f.eks. speditører, fragtkunder og havneforvaltere.

 • Rådgive klienter om importbegrænsninger

  Informere klienter om importrestriktioner, f.eks. importtold, licenser, kvoter, valutarestriktioner, forbud og andre relaterede forskrifter.

 • Administrere import- og eksporttilladelser

  Sikre effektiv udstedelse af tilladelser og licenser ved import og eksport.

 • Holde sig ajour med toldforskrifter

  Følge den seneste udvikling og de seneste ændringer i toldforskrifter og regeringspolitikker vedrørende international handel.

 • Sørge for efterlevelse af forskrifter vedrørende havne

  Håndhæve overholdelsen af bestemmelserne i havne og havnebyer. Kommunikere med relevante myndigheder for at identificere potentielle risici.

 • Kontrollere handelsdokumenter

  Føre skriftlige fortegnelser med oplysninger om handelstransaktioner, såsom faktura, remburs, ordre, forsendelse, oprindelsescertifikat.

 • Anvende procedurer med henblik på at sikre, at fragt overholder toldforskrifterne

  Anvende de forskellige procedurer, der er nødvendige for at opfylde toldforpligtelserne ved transport af varer på tværs af grænserne og ankomst via havne/lufthavne eller ethvert andet logistikknudepunkt, såsom udarbejdelse af skriftlige toldangivelser. Anvende forskellige procedurer til forskellige typer varer og sikre, at shippingreglerne overholdes.

Source: Sisyphus ODB