Profession skibsinspektør

Skibsinspektører inspicerer skibe, der er beregnet til drift i havområder eller på åbent hav. De sikrer, at fartøjer og udstyr følger IMO's regler. De kan også optræde som tredjepart i forbindelse med gennemgang af offshore-anlæg og byggeprojekter.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kvalitetssikringsprocedurer

  Procedurer til at kontrollere et produkt eller et system for at sikre, at det er i overensstemmelse med specifikationer og krav.

 • Skibsmekanik

  Den mekanik, der anvendes til både og skibe. Forstå de tekniske detaljer og deltage i drøftelser om relaterede emner med henblik på at løse problemer i forbindelse med mekanikken.

 • Søfartøjstyper

  Kende en lang række søfartøjer og deres kendetegn og specifikationer. Anvende den pågældende viden til at sikre, at der tages hensyn til alle sikkerhedsmæssige, tekniske og vedligeholdelsesmæssige foranstaltninger i forbindelse med leveringen heraf.

 • Globalt maritimt nød- og sikkerhedssystem

  Internationalt aftalte sikkerhedsprocedurer, udstyrstyper og kommunikationsprotokoller, der anvendes til at øge sikkerheden og gøre det lettere at redde nødstedte skibe, søfartøjer og fly.

 • Nationale vandveje

  Kende de nationale vandveje, der anvendes til indenlandsk skibstrafik, kende den geografiske beliggenhed af floder, kanaler, havnebyer og havne ved indenlandske vandveje og forstå forholdet til godsstrømmene.

 • Telekommunikation til søs

  Viden om transmission, sendeudstyr og generel drift af telekommunikationssystemer.

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

 • Internationale vandveje

  De internationale vandveje, der anvendes til søfart, den geografiske placering af havstrømme, søvandveje og havne.

 • Maskinteknik

  Disciplin, der anvender principper for fysik, ingeniørvidenskab og materialelære med henblik på at udforme, analysere, fremstille og vedligeholde mekaniske systemer.

 • Skibsrelaterede lovgivningskrav

  Den Internationale Søfartsorganisations (IMO's) konventioner om sikkerhed for menneskeliv på søen, sikkerhed og beskyttelse af havmiljøet.

 • Søtransportteknologi

  Have et kendskab til søtransportteknologi og holde sig ajour med de seneste resultater på området. Anvende denne viden i forbindelse med operationer og beslutningstagning om bord.

Færdigheder

 • Overholde operationelle standarder for fartøjer

  Sørge for, at fartøjernes konstruktion og tilstand er på rette operative niveau.

 • Vurdere skibes strukturelle integritet med henblik på søtransport

  Vurdere et skibs strukturelle integritet og bestemme dets egnethed til fortsat anvendelse til søfart.

 • Sikre fartøjets sikkerhed

  Sikre, at sikkerhedskravene til fartøjerne opfyldes i overensstemmelse med de retlige normer. Kontrollere, om sikkerhedsudstyret er installeret og funktionsdygtigt. Kommunikere med maskinmestre for at sikre, at fartøjets tekniske dele fungerer effektivt og kan udføre de opgaver, der er nødvendige for den kommende rejse.

 • Rådgive om maritime forhold

  Give information og rådgivning om søfartslove, fartøjsregistrering og sikkerhedsforskrifter.

 • Lede inspektioner

  Lede inspektioner og tilhørende protokol, såsom præsentere inspektionsholdet, redegøre for formålet med inspektionen, gennemføre inspektionen, anmode om dokumenter, stille relevante spørgsmål og opretholde en høj grad af professionalisme i forbindelse med efterforskning af personer.

 • Analysere skibsfart

  Give et øjebliksbillede af skibsfart og måden, hvorpå systemer drives og vedligeholdes. Give oplysninger om, hvilke foranstaltninger der kan træffes for at forbedre resultater eller korrigere svagheder.

 • Sørge for, at fartøjet overholder forskrifterne

  Inspicere fartøjer, dele af fartøjer og udstyr; sikre overholdelse af standarder og specifikationer.

 • Genkende tegn på korrosion

  Genkende symptomer på metal, der viser oxideringseffekter med miljøet, hvilket resulterer i rustdannelse, gennemtæring, spændingsrevnedannelse m.v., og skønne korrosionshastigheden.

 • Læse standardblueprints

  Læse og forstå standard blueprints, maskiner og procestegninger.

 • Fastlægge årsag til skade

  Genkende skader og tegn på korrosion, identificere deres årsag og fastlægge vedligeholdelses- og reparationsprocedurer.

 • Inspicere fartøjer

  Inspicere fartøjer for at sikre, at de fungerer effektivt og sikkert. Holde fartøjet og dets udstyr i overensstemmelse med forskrifterne.

 • Vurdere fartøjers kapacitet

  Vurdere fartøjers kapacitet ved anvendelse af forskellige metoder og brug af oplysninger fra dæksmandskabet; finde bestemte dimensioner og samle oplysninger til yderligere beregninger af fartøjernes kapacitet.

 • Læse tekniske tegninger

  Læse de tekniske tegninger af et produkt, som er udarbejdet af ingeniøren for at foreslå forbedringer, fremstille modeller af produktet eller anvende det.

 • Skrive inspektionsrapporter

  Skrive resultaterne af og konklusionerne på inspektionen på en klar og forståelig måde. Logge inspektionsprocesser såsom kontakt, resultat og udførte tiltag.

Source: Sisyphus ODB