Profession skifteleder inden for minedrift

Skifteledere inden for minedrift fører tilsyn med personale, forvalter anlæg og udstyr, optimerer produktiviteten og sikrer sikkerheden ved minen dagligt.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lovgivning om minesikkerhed

  De love, administrative bestemmelser og adfærdskodekser, der er relevante for sikkerheden i forbindelse med minedrift.

 • Geologiske faktorers indvirkning på minedrift

  Være opmærksom på indvirkningen af geologiske faktorer, såsom forkastninger og klippebevægelser, på mineaktiviteter.

 • Mineteknik

  Tekniske områder, der er relevante for minedrift. Principper, teknikker, procedurer og udstyr, der anvendes ved udvinding af mineraler.

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

Færdigheder

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Supervisere personale

  Føre tilsyn med udvælgelse, uddannelse, arbejdsindsats og motivation af personale.

 • Vedligeholde fortegnelser over minedrift

  Føre fortegnelser over mineproduktion og -udvikling, herunder maskiners ydeevne.

 • Styre nødprocedurer

  Reagere hurtigt i tilfælde af en nødsituation og iværksætte planlagte beredskabsprocedurer.

 • Sikre overensstemmelse med sikkerhedslovgivning

  Gennemføre sikkerhedsprogrammer for at overholde nationale love og bestemmelser. Sikre, at udstyr og processer er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.

 • Præsenterer rapporter

  Vise resultater, statistikker og konklusioner til et publikum på en transparent og enkel måde.

 • Håndtere pres fra uventede omstændigheder

  Stræbe efter at nå målene til trods for det pres, der kan opstå som følge af uventede faktorer uden for din kontrol.

 • Bruge en computer

  Bruge computerudstyr eller digitale enheder til kvalitetskontrol, datastyring og kommunikation. Følge instrukser givet af et computerprogram, oprette datafiler eller dokumenter.

 • Overvåge mineproduktion

  Føre tilsyn med minedriftsproduktionen for at vurdere den driftsmæssige effektivitet.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

Source: Sisyphus ODB