Profession skolepsykolog

Skolepsykologer er psykologer, der er ansat af uddannelsesinstitutioner for at yde psykologisk og følelsesmæssig støtte til studerende, der har behov for det. De er specialiseret i direkte støtte til og indgreb over for studerende, psykologisk testning og vurdering og høring af familier, lærere og anden skolebaseret studiestøtte, såsom socialarbejdere og uddannelsesvejledere, om de studerende. De kan også samarbejde med skoleadministrationen om at forbedre de praktiske støttestrategier for at forbedre de studerendes trivsel.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Krisehåndtering

  Håndteringsstrategier, der giver den enkelte mulighed for at overvinde deres problemer eller frygt og undgå psykisk belastning og nedbrud.

 • Udviklingspsykologi

  Studiet af menneskets adfærd, ydeevne og psykologiske udvikling fra spædbarns- til teenagealderen.

 • Psykologiske rådgivningsmetoder

  De forskellige psykologiske metoder samt rådgivnings-, uddannelses- og coachingmetoder for personer i alle aldre, grupper og organisationer med hensyn til lægelige aspekter.

 • Psykologi

  Menneskelig adfærd og resultater med individuelle forskelle med hensyn til færdigheder, personlighed, interesser, læring og motivation.

 • Skolepsykologi

  Undersøgelse af menneskets adfærd og præstation med hensyn til forskellige skoleprocesser, unges læringsbehov og de psykologiske test der ledsager dette undersøgelsesområde.

 • Unges psykologiske udvikling

  Have en forståelse af udviklingen og udviklingsbehovene hos børn og unge og observere adfærden og tilknytningsforholdene med henblik på at opdage forsinket udvikling.

Færdigheder

 • Teste for adfærdsmønstre

  Skelne mønstre i enkeltpersoners adfærd ved hjælp af forskellige test for at forstå årsagerne til deres adfærd.

 • Udføre uddannelsesmæssige test

  Gennemføre psykologiske og pædagogiske undersøgelser af en studerendes personlige interesser, personlighed, kognitive evner eller sproglige eller matematiske færdigheder.

 • Overvåge elevernes adfærd

  Føre tilsyn med elevens sociale adfærd for at finde eventuelle usædvanlige forhold. Hjælpe med at løse eventuelle problemer, hvis det er nødvendigt.

 • Overvåge terapeutiske fremskridt

  Overvåge terapeutiske fremskridt og ændring af behandling alt efter patientens tilstand.

 • Udføre krisebehandling

  Reagere metodisk på en forstyrrelse eller et sammenbrud i en persons, families, gruppes eller lokalsamfunds normale eller almindelige funktion.

 • Diagnosticere uddannelsesproblemer

  Identificere arten af skolerelaterede problemer som f.eks. frygt, koncentrationsvanskeligheder eller problemer med at skrive eller læse.

 • Rådgive elever

  Yde bistand til studerende med uddannelsesmæssige, karriererelaterede eller personlige spørgsmål som f.eks. valg af fag, tilpasning til skole og social integration, karriereudvikling og -planlægning samt familieproblemer.

 • Konsultere elevernes støttesystem

  Kommunikere med flere forskellige parter, herunder lærere og elevens familie, for at drøfte elevens adfærd eller akademiske resultater.

 • Samarbejde med undervisningspersonale

  Kommunikere med skolens personale, såsom lærere, undervisningsassistenter, akademiske rådgivere og skoleinspektøren om elevernes trivsel. I forbindelse med et universitet samarbejde med det tekniske personale og forskningspersonale for at drøfte forskningsprojekter og undervisningsrelaterede spørgsmål.

 • Kommunikere med unge

  Anvende mundtlig og nonverbal kommunikation og kommunikere skriftligt, elektronisk eller på tegning. Tilpasse din henvendelse til børn og unges alder, behov, egenskaber, evner, præferencer og kultur.

 • Fortolke psykologiske test

  Fortolke psykologiske test for at få oplysninger om patientens intelligens, resultater, interesser og personlighed.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Teste for emotionelle mønstre

  Opdage mønstre i individers følelser ved at anvende forskellige tests til at forstå årsagerne til disse følelser.

 • Samarbejde med støttepersonale

  Kommunikere med uddannelsesforvaltningen som f.eks. skolens rektor og bestyrelsesmedlemmer og med uddannelsesstøttegruppen som f.eks. undervisningsassistenten, skolevejlederen eller den akademiske rådgiver om spørgsmål vedrørende de studerendes trivsel.

Source: Sisyphus ODB