Profession skovbrugsinspektør

Skovbrugsinspektører overvåger skovbrugsaktiviteterne for at sikre, at arbejdstagerne og deres aktiviteter overholder lovgivningen og normerne. De foretager inspektioner for at undersøge operationer, lønninger, omkostninger og sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger. Skovbrugsinspektører analyserer og aflægger også rapport om deres resultater.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lovgivning om sundhed, sikkerhed og hygiejne

  De sundheds-, sikkerheds- og hygiejnestandarder samt den lovgivning, der gælder for en bestemt sektor.

 • Bestemmelser om skovbrug

  De lovregler, der gælder for skovbrug: landbrugslovgivning, lovgivning for landdistrikter samt jagt- og fiskerilovgivning.

 • Miljølovgivning inden for land- og skovbrug

  Kendskab til miljølovgivning, politikker, principper, der er relevante for landbrug og skovbrug. Bevidsthed om indvirkningen på miljøet af lokale landbrugsprocedurer og -praksisser. Midler til at tilpasse produktionen til nye miljøregler og -politikker.

Færdigheder

 • Garantere overholdelse af lovkrav

  Garantere overholdelse af etablerede og gældende standarder og lovkrav som f.eks. specifikationer, politikker, standarder eller lovgivning for det mål, som organisationerne tilstræber at opnå.

 • Gennemføre miljøundersøgelser

  Gennemføre undersøgelser for at indsamle oplysninger til analyse og styring af miljørisici i en organisation eller i en bredere sammenhæng.

 • Håndhæve sanitære procedurer

  Sikre standarder for sanitet og renlighed, som er afgørende for en effektiv bekæmpelse af svampe og andre parasitter under intensive dyrkningsbetingelser. Skaffe sig ikke-forurenede fisk og æg gennem strenge sundhedsprocedurer og undgå smittebærende fisk. Føre tilsyn med isoleringen og identifikationen af midlet med specifikt immunantiserum.

 • Foretage inspektioner

  Foretage sikkerhedsinspektioner på områder, der giver anledning til betænkeligheder, for at identificere og indberette potentielle farer eller brud på sikkerheden samt tage skridt for at maksimere sikkerhedsstandarderne.

 • Vedligeholde skovbrugsoptegnelser

  Anerkende dyrkning af afgrøder i skove og skovområder. Registrere deres antal i en formel opgørelse. Træffe foranstaltninger under anvendelse af de passende teknikker.

 • Analysere forretningsgange

  Undersøge arbejdsprocessernes bidrag til forretningsmålene og overvåge deres effektivitet og produktivitet.

 • Formidle sundheds- og sikkerhedstiltag

  Informere om gældende regler, retningslinjer og foranstaltninger for at undgå ulykker og farer på arbejdspladsen.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Overvåge arbejdssted

  Regelmæssigt sikre, at arbejdsforholdene på arbejdspladsen lever op til arbejdsmiljøkravene, og sikre, at det foreslåede arbejde ikke udgør en trussel mod andres fysiske integritet.

Source: Sisyphus ODB