Profession skovfoged

Skovfogeder er ansvarlige for beskyttelse og bevarelse af naturressourcer, især for skove og skovområder.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lovgivning om sundhed, sikkerhed og hygiejne

  De sundheds-, sikkerheds- og hygiejnestandarder samt den lovgivning, der gælder for en bestemt sektor.

 • Træbeskyttelse og -bevaring

  Miljøkrav til beskyttelse og bevaring af træ.

 • Miljølovgivning

  De miljøpolitikker og -lovgivning, der finder anvendelse på et bestemt område.

 • Skovbevarelse

  Have et kendskab til skovbevarelse: plantningen og vedligeholdelsen af skovbevoksede områder.

 • Forebyggelse af forurening

  De processer, der anvendes til at forebygge forurening: forholdsregler for at forhindre forurening af miljøet, procedurer til bekæmpelse af forurening og dertil hørende udstyr samt mulige miljøbeskyttelsesforanstaltninger.

Færdigheder

 • Håndhæve parkregler

  Håndhæve miljølovgivning og regler vedrørende skovforvaltning. Skovfogeder håndhæver lokale, statslige og nationale regler for skovudnyttelse og bevaring af vilde dyr og planter. De udfører sikkerhedsinspektioner på campingpladser og efterforsker klager.

 • Fremme miljøbevidsthed

  Beregne CO2-fodaftryk af forretningsprocesser og anden praksis med henblik på at fremme bæredygtighed og øge bevidstheden om indvirkningen på miljøet.

 • Træffe beslutninger om skovbrugsforvaltning

  Træffe beslutninger om forskellige aspekter vedrørende forvaltning af naturressourcer, såsom skove og skovområder.

 • Bistå skovgæster

  Svare på spørgsmål fra campister, vandrere og turister. Udstikke retningslinjer.

 • Gennemføre eftersøgnings- og redningsaktioner

  Bistå med bekæmpelse af naturkatastrofer og civile katastrofer, såsom skovbrande, oversvømmelser og trafikulykker. Udføre eftersøgnings- og redningsaktioner.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Udføre sikkerhedsinspektioner

  Besigtige parken eller en del af parken. Bemærke og indberette problemer som blokerede stier og risiko for overstrømmende floder.

 • Overvåge skovsundhed

  Overvåge skovenes sundhedstilstand for at sikre, at skovarbejderne kan træffe alle nødvendige foranstaltninger.

 • Udvikle skovbrugsstrategier

  Opbygge skovbrugspolitikker for at forbedre deres bæredygtige forvaltning og forbedre kommunikationen i forbindelse med skovbrugsvirksomhed. Formålet med disse planer er at løse problemer vedrørende korrelerede miljø- og samfundsændringer.

 • Føre tilsyn med anvendelsen af arealer i parken

  Føre tilsyn med byggemodning af jorden som f.eks. campingpladser eller interessante steder. Føre tilsyn med forvaltningen af forskellige typer naturområder.

Source: Sisyphus ODB