Profession slægtsforsker

Slægtsforskere sporer familiers historie og afstamning. Resultaterne af deres indsats vises i en tabel over nedstamningen fra person til person, der udgør en stamtavle, eller de skrives som beretninger. Slægtsforskere bruger analyse af offentlige registre, uformelle interviews, genetiske analyser og andre metoder til indhentning af inputinformation.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Slægtsforskning

  Undersøgelsen af slægtninges historiske relationer og nedstamningsforhold, opført i en fortegnelse over nedstamningen fra person til person, vist som et familietræ eller overleveret som skriftlige beretninger.

 • Efterforskningsmetoder

  De metoder og strategier, der anvendes til at udføre politiefterforskning, efterretningstjeneste eller militær efterforskning samt de efterforskningsrelaterede forordninger, der er specifikke for operationen.

Færdigheder

 • Inspicere data

  Analysere, transformere og modellere data med henblik på at opdage nyttige oplysninger og støtte beslutningstagning.

 • Benytte informationskilder

  Se i de relevante informationskilder med henblik på at finde inspiration, uddanne dig selv i bestemte emner og indhente baggrundsinformation.

 • Forske i historiske registrerede kilder

  Analysere de registrerede kilder, f.eks. offentlige oplysninger, aviser, biografier og breve for at afdække og fortolke fortiden.

 • Analysere lovgivning

  Analysere den eksisterende lovgivning fra en national eller lokal myndighed for at vurdere, hvilke forbedringer der kan foretages, og hvilke elementer der kan foreslås.

 • Forske i slægtshistorie

  Fastslå en familie og slægtshistorie ved at forske i eksisterende genealogiske databaser, gennemføre interviews og foretage kvalitativ forskning i pålidelige kilder.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Gennemføre kvalitativ forskning

  Indsamle relevante oplysninger ved hjælp af systematiske metoder, såsom interview, fokusgrupper, tekstanalyse, observationer og casestudier.

 • Gennemføre forskningsinterview

  Anvende professionelle forsknings -og interviewmetoder og -teknikker til indsamling af relevante data, fakta eller oplysninger for at få ny viden og fuldt ud forstå den interviewede persons budskab.

Source: Sisyphus ODB