Profession smags- og duftforsker

Smags- og duftforskere foretager sensoriske analyser med henblik på at sammensætte eller forbedre smags- og duftstoffer til fødevare-, drikkevare- og kosmetikindustrien. De baserer deres smags- og duftudvikling på sensorisk og forbrugsbaseret forskning. Smags- og duftforskere udfører forskning og analyserer statistiske data for at opfylde kundernes forventninger.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Klinisk mikrobiologi

  Klinisk mikrobiologi er et medicinsk speciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Markedsundersøgelse

  De processer, teknikker og formål, der er indeholdt i det første skridt til at udvikle markedsføringsstrategier såsom indsamling af oplysninger om kunder og definition af segmenter og mål.

 • Statistik

  Studiet af statistisk teori, metoder og praksis såsom indsamling, tilrettelæggelse, analyse, fortolkning og præsentation af data. Det vedrører alle datamæssige aspekter, herunder planlægning af dataindsamling i form af udarbejdelse af spørgeundersøgelser og eksperimenter med henblik på at forudsige og planlægge arbejdsrelaterede aktiviteter.

 • Fødevarearomaer

  Stoffer, der anvendes til at ændre fødevarers duft og smag. De kan fremstilles naturligt ved at udvinde æterisk olie af planten, eller fremstilles kemisk ved at blande kemiske forbindelser, der kaldes estere, til særlige olier.

 • Smagskombinationer

  Den lange række af smagskombinationer med henblik på at udvikle nye opskrifter eller produkter.

 • Molekylærbiologi

  Samspillet mellem de forskellige systemer i en celle, samspillet mellem de forskellige typer genetisk materiale og hvordan disse interaktioner er reguleret.

 • SAS-software

  Specifikt softwaresystem (SAS), der anvendes til avanceret analyse, business intelligence, datastyring og prædikative analyser.

 • Kemi

  Stoffers sammensætning, struktur og egenskaber og processerne og transformationerne, de gennemgår, samt brugen af forskellige kemikalier og deres interaktion, produktionsteknikker, risikofaktorer og bortskaffelsesmetoder.

 • Kvantitativ sensorisk analyse

  Principperne for de forskellige tilgængelige metoder og paradigmer for kvantitativ sensorisk analyse for temperaturtærskler og smertegrænser samt begrænsningerne ved psykofysiske teknikker.

 • Lugtesans

  Lugtesansen med sine egenskaber for de primære olfaktive systemer og mere specifikke systemer som f.eks. menneskets olfaktive system eller supplerende olfaktive system.

 • Analytisk kemi

  Instrumenter og metoder til adskillelse, identifikation og mængdebestemmelse af stof — de kemiske bestanddele af naturlige og kunstige materialer og opløsninger.

 • Toksikologi

  Kemikaliers negative indvirkning på levende organismer, deres dosis og eksponering.

 • Allergologi

  Allergologi er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

Færdigheder

 • Udføre organoleptisk vurdering

  Evaluere kvaliteten af en bestemt type fødevare eller drikkevare baseret på udseende, lugt, smag, aroma m.m. Foreslå mulige forbedringer og sammenligninger med andre produkter.

 • Præparere råvarer

  Klargøre og måle de nødvendige basismaterialer til fremstilling af varer og færdigvarer.

 • Undersøge dufte

  Forske i nye kemiske ingredienser med henblik på at udvikle nye og bedre duftkemiske stoffer.

 • Rådgive om dufte

  Rådgive om kemiske duftstoffer til kunder såsom kemiske producenter, kemiske anlæg og forskere.

Source: Sisyphus ODB