Profession snerydder

Sneryddere betjener lastbiler og sneplove til at fjerne sne og is fra offentlige fortove, gader og andre steder. De strør også salt og sand på jorden for at afise de pågældende steder.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Farer i forbindelse med snerydning

  De forskellige farlige situationer, der opstår når der udføres aktiviteter i forbindelse med snerydning, f.eks. fald fra højder og tage, forfrysning, øjenskader og andre skader forbundet med brugen af sneblæsere og andet mekanisk udstyr.

Færdigheder

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

 • Tilpasse til forskellige vejrforhold

  Håndtere den regelmæssige eksponering for ekstreme vejrforhold og farlige miljøer.

 • Følge organisationers retningslinjer i rengøringsindustrien

  Overholde alle de protokoller og retningslinjer, som virksomheden beskriver inden for dit specifikke rengøringsområde. Det kan også indebære, at man anvender den anviste uniform eller beklædningsgenstand til enhver tid, eller anvendelse af specifikt udstyr eller materialer.

 • Udføre afisningsaktiviteter

  Sprede salt eller andre kemiske produkter på isdækkede overflader i det offentlige rum for at sikre afisning og sikker brug af sådanne områder.

 • Udfylde aktivitetsark

  Føre skriftlige fortegnelser over de tjenesteydelser, der leveres regelmæssigt eller lejlighedsvist, med angivelse af antal udførte opgaver og underskrift.

 • Køre tunge snerydningskøretøjer

  Køre med specialiserede lastvogne, der er påkrævet for at fjerne sne fra forskellige bygningskonstruktioner og andre offentlige rum. Følge de relevante færdselsregler under sådanne omstændigheder.

 • Anvende foranstaltninger til forebyggelse af farer i forbindelse med snerydning

  Anvende fare- og risikoforebyggende metoder og praksis inden for snerydning, f.eks. ikke at arbejde på tage, når det er muligt, bedømme vægten af udstyr, der anvendes på en given isdækket overflade, brug af beskyttelsesudstyr og stiger på en sikker måde, beskyttelse af områder og mennesker i nærheden og undgå brug af elektrisk kabelføring.

 • Rydde sne

  Udføre snepløjning og fjerne sne fra veje, indkørsler og fortove.

 • Udføre rengøringsaktiviteter udenfor

  Tilpasse rengøringsmetoder og -procedurer til de rådende miljø-og vejrforhold såsom regn, hård vind eller sne, når dette påvirker udstyrets eller de anvendte maskiners ydeevne.

 • Bruge snerydningsudstyr

  Bruge udstyr som f.eks. skovle, sneriver, sneblæsere, stiger eller liftekurve til at fjerne sne fra forskellige konstruktioner såsom hustage og andre bygningskonstruktioner og offentlige rum.

Source: Sisyphus ODB