Profession socialpolitisk rådgiver

Socialpolitiske rådgivere yder bistand i forbindelse med udformning af politikker og procedurer for sociale serviceprogrammer. De forsker i sociale serviceprogrammer og identificerer områder, hvor der kan ske forbedringer, samt støtter udvikling af nye programmer. De varetager rådgivende funktioner for socialorganisationer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Gennemførelse af regeringens politikker

  Procedurerne for anvendelse af regeringspolitik på alle niveauer i den offentlige forvaltning.

 • Juridiske krav i den sociale sektor

  De fastsatte lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige krav i den sociale sektor.

 • Social retfærdighed

  Udvikling og principper for menneskerettigheder og social retfærdighed og måden, de bør anvendes på i hvert enkelt tilfælde.

Færdigheder

 • Rådgive om lovgivning

  Rådgive tjenestemænd i lovgivende forsamlinger om fremsættelse af nye lovforslag og behandling af lovgivning.

 • Overvåge forskrifter inden for sociale tjenester

  Overvåge og analysere lovgivning, politikker og ændringer i disse forordninger med henblik på at vurdere, hvordan de påvirker socialt arbejde og sociale serviceydelser.

 • Rapportere om social udvikling

  Rapportere resultater og konklusioner om samfundets sociale udvikling på en letforståelig måde, præsentere disse mundtligt og skriftligt for en række målgrupper fra ikke-eksperter til eksperter.

 • Samarbejde med lokale myndigheder

  Varetage kontakten til og udvekslingen af oplysninger med regionale eller lokale myndigheder.

 • Have forbindelse til lokale repræsentanter

  Opretholde gode forbindelser med repræsentanter for det lokale videnskabelige, økonomiske og civile samfund.

 • Vedligeholde forbindelser med offentlige myndigheder

  Etablere og opretholde hjertelige arbejdsrelationer med ligestillede i forskellige offentlige myndigheder.

 • Kommunikere med brugere af sociale tjenester

  Anvende verbal, ikke-verbal, skriftlig og elektronisk kommunikation. Være opmærksom på sociale brugeres særlige behov, karakteristika, evner, præferencer, alder, udviklingsstadium og kultur.

 • Levere strategier til forbedring

  Identificere de grundlæggende årsager til problemerne og fremsætte forslag til effektive og langsigtede løsninger.

 • Evaluere indvirkningen af et socialt program

  Indsamle data, der gør det muligt at vurdere et programs indvirkning på et samfund.

 • Rådgive om levering af sociale ydelser

  Rådgive sociale serviceorganisationer om udarbejdelse og gennemførelse af planer for levering af sociale ydelser, fastlæggelse af mål og forvaltning af ressourcer og faciliteter.

 • Påvirke politiske beslutningstagere i spørgsmål vedrørende sociale tjenester

  Informere og rådgive de politiske beslutningstagere ved at forklare og tolke borgernes behov for at forbedre programmer og politik på det sociale område.

Source: Sisyphus ODB