Profession socialsikringsinspektør

Socialsikringsinspektører undersøger svigagtige aktiviteter inden for social sikring, der påvirker arbejdstagernes rettigheder. De reviderer og undersøger ansøgninger om ydelser og undersøger virksomhedernes handlinger på grundlag af klager fra arbejdstagere. Inspektioner omfatter arbejdskraftrelaterede aktiviteter som f.eks. manglende betaling af løn eller udgifter. Socialsikringsinspektører sikrer, at arbejdstagerne behandles retfærdigt og i overensstemmelse med lovgivningen. De registrerer og aflægger rapport om deres resultater for at sikre gyldigheden af de påstande, som de undersøger.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Ansættelsesret

  Den lovgivning, som formidler forholdet mellem arbejdstagere og arbejdsgivere. Den vedrører arbejdstagernes rettigheder på arbejdspladsen, som er bindende i henhold til arbejdsaftalen.

 • Auditteknikker

  De teknikker og metoder, der understøtter en systematisk og uafhængig undersøgelse af data, politikker, drift og resultater ved hjælp af computerstøttede revisionsværktøjer og -teknikker (CAAT) såsom regneark, databaser, statistisk analyse og business intelligence-software.

 • Offentlige socialsikringsprogrammer

  De forskellige områder af socialsikring, der stilles til rådighed af regeringen, borgernes forskellige rettigheder, hvilke fordele der er til rådighed, reglerne for socialsikring, og de forskellige situationer, de gælder i.

 • Socialsikringslovgivning

  Lovgivning om beskyttelse af fysiske personer og tilvejebringelse af støtte og ydelser, f.eks. sygesikring, arbejdsløshedsunderstøttelse, socialprogrammer og andre offentlige sociale ydelser.

Færdigheder

 • Konstatere overtrædelser af politikker

  Konstatere tilfælde af manglende overholdelse af fastlagte planer og politikker i en organisation og træffe passende foranstaltninger ved at pålægge sanktioner og redegøre for, hvilke ændringer der skal foretages.

 • Undersøge ansøgninger om sociale ydelser

  Undersøge, om borgere, der ansøger om sociale sikringsydelser, kan komme i betragtning ved at gennemgå dokumenter, interviewe borgere, og undersøge den relevante lovgivning.

 • Beskytte arbejdstagerrettigheder

  Vurdere og håndtere situationer, hvor de rettigheder, der er fastsat i lovgivningen og i virksomhedens politik for ansatte, kan overtrædes, og træffe passende foranstaltninger for at beskytte arbejdstagerne.

 • Gennemføre forskningsinterview

  Anvende professionelle forsknings -og interviewmetoder og -teknikker til indsamling af relevante data, fakta eller oplysninger for at få ny viden og fuldt ud forstå den interviewede persons budskab.

 • Kontrollere efterlevelse af regeringens politikker

  Inspicere offentlige og private organisationer for at sikre korrekt gennemførelse og overholdelse af offentlige politikker gældende for organisationen.

 • Præsenterer rapporter

  Vise resultater, statistikker og konklusioner til et publikum på en transparent og enkel måde.

 • Skrive inspektionsrapporter

  Skrive resultaterne af og konklusionerne på inspektionen på en klar og forståelig måde. Logge inspektionsprocesser såsom kontakt, resultat og udførte tiltag.

 • Beskytte kunders interesser

  Beskytte kunders interesser og behov ved at træffe de nødvendige foranstaltninger og undersøge alle muligheder for at sikre, at kunderne opnår det foretrukne resultat.

 • Gennemføre audit på arbejdspladser

  Udføre audits og inspektioner på arbejdspladsen for at sikre overholdelse af regler og bestemmelser.

Source: Sisyphus ODB