Profession softwareanalytiker

Softwareanalytikere fremskaffer og prioriterer brugerkrav, producerer og dokumenterer softwarespecifikationer, afprøver deres anvendelse og gennemgår dem i forbindelse med softwareudvikling. De fungerer som grænseflade mellem softwarebrugerne og softwareudviklingsteamet.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Metoder til softwaredesign

  Metoder såsom Scrum, V-model og Waterfall til at designe softwaresystemer og -applikationer.

 • Datamodeller

  De teknikker og eksisterende systemer, der anvendes til at strukturere dataelementer og vise deres indbyrdes forhold, samt metoder til fortolkning af datastrukturer og -relationer.

 • Lovmæssige krav til IKT-produkter

  De internationale bestemmelser vedrørende udvikling og anvendelse af IKT-produkter.

 • Teknikker til fastlæggelse af forretningskrav

  De procedurer, der er nødvendige for at identificere og analysere forretningsmæssige og organisatoriske behov.

 • Brugerkrav til IKT-system

  Processen, der har til formål at opfylde brugeres og organisationers behov vha. systemkomponenter og -tjenester og ved at tage hensyn til de tilgængelige teknologier og teknikker, der er nødvendige for at fremkalde og konstatere krav, høre brugere for at fastslå symptomer på problemer og analysere symptomer.

 • Arkitekturmodeller til programmer

  Sættet af strukturer og modeller, der er nødvendige for at forstå eller beskrive softwaresystemet, herunder softwareelementer, forbindelserne mellem dem og egenskaberne ved både elementer og forbindelser.

Færdigheder

 • Udarbejde dokumentation i henhold til lovkrav

  Udarbejde professionelt skriftligt indhold, der beskriver produkter, applikationer, komponenter, funktioner eller tjenester i overensstemmelse med lovkrav og interne eller eksterne standarder.

 • Interagere med brugere for at indsamle oplysninger om deres krav

  Kommunikere med brugerne for at identificere deres behov og indsamle information om dem. Definere alle relevante brugerkrav og dokumentere dem på en forståelig og logisk måde med henblik på yderligere analyse og tydeliggørelse.

 • Styre implikationerne af forældet IKT-system

  Føre tilsyn med overførslen fra et tidligere (et forældet system) til et nuværende system via kortlægning, samkøring, migrering, dokumentation og transformering af data.

 • Omsætte krav til visuelt design

  Udvikle visuel udformning fra givne specifikationer og krav baseret på en analyse af omfanget og målgruppen. Skabe en visuel præsentation af idéer såsom logoer, webstedsgrafik, digitale spil og layout.

 • Bestemme IKT-brugerbehov

  Bestemme behov og krav hos IKT-brugere af et særligt system ved anvendelse af analysemetoder, som f.eks. analyse af målgrupper.

 • Oprette datamodeller

  Anvende særlige teknikker og metoder til at analysere datakravene i en organisations virksomhedsprocesser for at skabe modeller for disse data, såsom konceptuelle, logiske og fysiske modeller. Disse modeller har en særlig struktur og et bestemt format.

 • Analysere forretningsgange

  Undersøge arbejdsprocessernes bidrag til forretningsmålene og overvåge deres effektivitet og produktivitet.

 • Skabe softwaredesign

  Udmønte en række krav i en klar og organiseret softwarekonstruktion.

 • Designe informationssystem

  Definere arkitektur, sammensætning, komponenter, moduler, grænseflader og data til integrerede informationssystemer (hardware, software og netværk) baseret på systemkrav og specifikationer.

 • Lave en projektvurdering

  Gennemføre evalueringen og vurderingen af potentialet i et projekt, en plan, et forslag eller en ny idé. Gennemføre en standardiseret undersøgelse baseret på omfattende undersøgelser og forskning til støtte for beslutningsprocessen.

 • Definere softwarearkitektur

  Skabe og dokumentere strukturen i softwareprodukter, herunder komponenter, kobling og grænseflader. Sikre gennemførlighed, funktionalitet og kompatibilitet med eksisterende platforme.

 • Fastsætte tekniske krav

  Specificere de tekniske egenskaber ved varer, materialer, metoder, processer, tjenester, systemer, software og funktioner ved at identificere og reagere på de særlige behov, der skal opfyldes i henhold til kundens behov.

 • Udvikle softwareprototype

  Skabe en første ufuldstændig eller foreløbig version af en softwareapplikation til simulering af visse specifikke aspekter af det færdige produkt.

Source: Sisyphus ODB