Profession softwarearkitekt

Softwarearkitekter opretter et teknisk design og en funktionel model for et softwaresystem baseret på funktionelle specifikationer. De udformer også systemarkitekturen eller forskellige moduler og komponenter i relation til forretnings- eller kundekrav, teknisk platform, computersprog eller udviklingsmiljø.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Fælles modelleringssprog

  Det generelle modelleringssprog, der anvendes i softwareudvikling til at tilbyde en standardiseret visualisering af systemdesign.

 • Modellering af virksomhedsprocedure

  De værktøjer, metoder og anmærkninger, som f.eks. Business Process Model and Notation (BPMN) og Business Process Execution Language (BPEL), som anvendes til at beskrive og analysere kendetegnene ved en forretningsproces og dens videreudvikling.

 • Systemer til udvikling af livscyklus

  Rækkefølgen af trin, f.eks. planlægning, oprettelse, afprøvning og anvendelse, samt modeller for udvikling og livscyklusstyring af et system.

 • Objektorienteret modellering

  Det objektorienterede paradigme, som er baseret på klasser, genstande, metoder og grænseflader og deres anvendelse i softwaredesign og -analyse, programmeringsplanlægning og teknikker.

 • Redskaber til styring af softwarekonfiguration

  Softwareprogrammer til udførelse af konfigurationsidentifikation, styring, statusregnskab og revision, såsom CVS, ClearCase, Subversion, GIT og TortoiseSVN.

Færdigheder

 • Oprette et rutediagram

  Oprette et diagram, der viser de systematiske fremskridt gennem en procedure eller et system, der anvender forbindelseslinjer og et sæt symboler.

 • Levere rapporter med cost-benefit-analyser

  Udarbejde, sammensætte og formidle rapporter med detaljerede omkostningsanalyser, der vedrører virksomheders forslag og budgetplaner. Analysere de finansielle eller sociale omkostninger og fordele ved et projekt eller en investering forud for en given periode.

 • Analysere forretningskrav

  Undersøge kundernes behov og forventninger til et produkt eller en tjeneste med henblik på at identificere og løse uoverensstemmelser og eventuelle uoverensstemmelser mellem de involverede interessenter.

 • Analysere softwarespecifikationer

  Vurdere specifikationer for et softwareprodukt eller -system, der skal udvikles, ved at identificere funktionelle og ikke-funktionelle krav, begrænsninger og mulige brugsscenarier, der illustrerer interaktionen mellem software og brugere.

 • Definere softwarearkitektur

  Skabe og dokumentere strukturen i softwareprodukter, herunder komponenter, kobling og grænseflader. Sikre gennemførlighed, funktionalitet og kompatibilitet med eksisterende platforme.

 • Levere teknisk dokumentation

  Udarbejde dokumentation for eksisterende og kommende produkter eller tjenester, der beskriver deres funktionalitet og sammensætning på en sådan måde, at det er forståeligt for et bredt publikum uden teknisk baggrund, og i overensstemmelse med fastsatte krav og standarder. Ajourføre dokumentation.

 • Tilpasse software til systemarkitekturen

  Bringe systemets design og tekniske specifikationer i overensstemmelse med softwarearkitekturen for at sikre integration og interoperabilitet mellem systemets komponenter.

 • Etablere forretningsforbindelser

  Etablere et positivt, langsigtet forhold mellem organisationer og interesserede tredjeparter såsom leverandører, distributører, aktionærer og andre interessenter for at informere dem om organisationen og dens mål.

 • Indsamle kundefeedback via applikationer

  Indsamle svar og analysere data fra kunder for at identificere anmodninger eller problemer med henblik på at forbedre applikationer og den overordnede kundetilfredshed.

 • Udforme proces

  Identificere workflow og ressourcekrav til en bestemt proces ved hjælp af en række værktøjer som f.eks. processimulatorsoftware, flowdiagrammer og skalamodeller.

 • Skabe softwaredesign

  Udmønte en række krav i en klar og organiseret softwarekonstruktion.

 • Føre tilsyn med programudvikling

  Tilrettelægge, planlægge og føre tilsyn med udviklingen af applikationer og rammer med henblik på at skabe et softwareprodukt fra de tidligste planer til den endelige produkttest.

 • Fastsætte tekniske krav

  Specificere de tekniske egenskaber ved varer, materialer, metoder, processer, tjenester, systemer, software og funktioner ved at identificere og reagere på de særlige behov, der skal opfyldes i henhold til kundens behov.

Source: Sisyphus ODB