Profession softwareudvikler inden for mobilt udstyr

Softwareudviklere indenfor mobilt udstyr implementerer applikationssoftware til specifikke, professionelle mobile (håndholdte) apparater baseret på industriens behov og anvender generelle eller særlige udviklingsværktøjer til operativsystemer til udstyr.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Industrisoftware

  Det udvalg af software, der kan anvendes til at anslå, administrere og planlægge industrielle processer, såsom design, arbejdsgange og produktionsforbedring.

 • Computerprogrammering

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer (f.eks. objektorienteret programmering eller funktionel programmering) og programmeringssprog.

 • Indlejrede systemer

  IT-systemer og komponenter med en specialiseret og autonom funktion inden for et større system eller en større maskine, såsom indlejrede softwarearkitekturer til systemer, integreret periferiudstyr, designprincipper og udviklingsværktøjer.

 • IKT-fejlfindingsværktøjer

  De IKT-værktøjer, der anvendes til at afprøve og fejlrette programmer og softwarekode, som f.eks. GNU Debugger (GDB), Intel Debugger (IDB), Microsoft Visuit Studio Debugger, Valgrind og WinDbg.

 • Tingenes internet

  De generelle principper, kategorier, krav, begrænsninger og sårbarheder i forbindelse med intelligente netforbundne enheder (de fleste af dem med den påtænkte internetkonnektivitet).

 • Software til integreret udviklingsmiljø

  Gruppen af softwareudviklingsværktøjer til udarbejdelse af programmer, såsom compiler, debugger, code editor, kode-highlights, der er pakket i en ensartet brugergrænseflade, f.eks. Visual Studio eller Eclipse.

 • Operativsystemer til mobile enheder

  Karakteristika, begrænsninger, arkitekturer og andre egenskaber ved driftssystemer, der er udformet til at køre på mobile enheder, såsom Android eller iOS.

 • Redskaber til styring af softwarekonfiguration

  Softwareprogrammer til udførelse af konfigurationsidentifikation, styring, statusregnskab og revision, såsom CVS, ClearCase, Subversion, GIT og TortoiseSVN.

Færdigheder

 • Bruge computerstøttede værktøjer til programudvikling

  Anvende software (CASE) til at støtte udviklingscyklussen, udformningen og gennemførelsen af software og funktioner af høj kvalitet, som let kan vedligeholdes.

 • Tolke tekniske tekster

  Læse og forstå tekniske tekster, der giver oplysninger om, hvordan en opgave skal udføres, normalt forklaret i trin.

 • Bruge softwaredesignmønstre

  Anvende genanvendelige løsninger, formaliseret bedste praksis, til at løse almindelige IKT-udviklingsopgaver inden for softwareudvikling og -design.

 • Udvikle softwareprototype

  Skabe en første ufuldstændig eller foreløbig version af en softwareapplikation til simulering af visse specifikke aspekter af det færdige produkt.

 • Levere teknisk dokumentation

  Udarbejde dokumentation for eksisterende og kommende produkter eller tjenester, der beskriver deres funktionalitet og sammensætning på en sådan måde, at det er forståeligt for et bredt publikum uden teknisk baggrund, og i overensstemmelse med fastsatte krav og standarder. Ajourføre dokumentation.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Finde fejl i software

  Reparere computerkode ved at analysere testresultater, lokalisere de fejl, der har fået softwaren til at give et ukorrekt eller uventet resultat og fjerne disse fejl.

 • Designe programgrænseflader

  Skabe og programmere grænseflader mellem applikationer, input og output samt underliggende typer.

 • Bruge softwarebiblioteker

  Bruge samlinger af koder og softwarepakker, der ofte anvendes til at hjælpe programmører til at forenkle deres arbejde.

 • Analysere softwarespecifikationer

  Vurdere specifikationer for et softwareprodukt eller -system, der skal udvikles, ved at identificere funktionelle og ikke-funktionelle krav, begrænsninger og mulige brugsscenarier, der illustrerer interaktionen mellem software og brugere.

 • Oprette et rutediagram

  Oprette et diagram, der viser de systematiske fremskridt gennem en procedure eller et system, der anvender forbindelseslinjer og et sæt symboler.

Source: Sisyphus ODB