Profession solenergiingeniør

Solenergiingeniører udformer systemer, der genererer elektricitet fra sollys, f.eks. fotovoltaiske systemer. De udformer og opstiller systemer, der optimerer energiydelsen fra solkraft og bæredygtigheden af solvarmesystemers produktionsproces.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Systematiske udviklingsprocesser

  Systematisk tilgang til udvikling og vedligeholdelse af tekniske systemer.

 • Typer af fotovoltaiske paneler

  Forskellige typer af fotovoltaiske paneler med forskellig effektivitet i forskellige vejrtyper, omkostninger, holdbarhed og levetidsbedømmelser samt monteringsmuligheder.

 • Termodynamik

  Den gren inden for fysikken, der beskæftiger sig med forholdet mellem varme og andre energiformer.

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

 • Elektroteknik

  Forstå elektroteknik, et teknisk område, der beskæftiger sig med undersøgelse og anvendelse af elektricitet, elektronik og elektromagnetisme.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Energimarked

  Tendenser og vigtige drivkræfter på markedet for handel med energi, metoder og praksis inden for energihandel samt identifikation af de vigtigste aktører i energisektoren.

 • Kraftteknologi

  Underdisciplin indenfor energi- og elektroteknik, der specifikt vedrører produktionen, transmissionen, distributionen og anvendelsen af elektrisk energi ved hjælp af elektriske anordninger til motorer, generatorer og transformere, f.eks. veksel-og jævnstrømsadaptere.

 • Solenergi

  Den energi, der stammer fra lys og varme fra solen, og som kan udnyttes og anvendes som en vedvarende energikilde med forskellige teknologier, f.eks. solceller til elproduktion og solvarme (STE) til termisk energiproduktion.

 • Energi

  Effekt i form af mekanisk, elektrisk, potentiel energi, varmeenergi eller anden energi fra kemiske eller fysiske ressourcer, der kan anvendes til at drive et fysisk system.

Færdigheder

 • Undersøge tekniske principper

  Analysere de principper, der skal tages i betragtning i forbindelse med teknisk udformning og projekter, såsom funktionalitet, replikation, omkostninger og andre principper.

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Skabe AutoCAD-tegninger

  Oprette kommunale tegninger af opførelsestilstanden ved anvendelse af AutoCAD.

 • Vedligeholde solenergisystemer

  Teste solpanelers ydeevne, aflæse målere for at kontrollere el-indikatorer, identificere og afhjælpe funktionsfejl og rengøre paneler, hvis det er nødvendigt.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Oplyse om solpaneler

  Give organisationer og enkeltpersoner, som søger efter alternative metoder til at forsyne faciliteter og boliger med energi, oplysning om omkostninger, fordele og ulemper ved installation og brug af solpaneler, og hvad der skal tages i betragtning, når man overvejer at købe og installere solvarmeanlæg.

 • Administrere anlægsprojekter

  Forvalte tekniske projektressourcer, budget, frister og menneskelige ressourcer, opstille tidsplaner samt eventuelle tekniske aktiviteter, der er relevante for projektet.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Godkende teknisk design

  Give samtykke til den færdige konstruktion for at gå videre til egentlig fremstilling og montering af produktet.

 • Promovere bæredygtig energi

  Promovere brugen af vedvarende el- og varmeproduktion til organisationer og enkeltpersoner med henblik på at arbejde hen imod en bæredygtig fremtid og tilskynde til salg af udstyr til vedvarende energi, f.eks. solcelleudstyr.

 • Designe solenergisystemer

  Udarbejde designspecifikationer for udformning af solenergisystemer og deres komponenter. Udarbejde tjeklister for inspektion og overvågning af afsluttede solanlægsprojekter.

 • Gennemføre audit af tekniske anlæg

  Indsamle oplysninger om strukturelle, elektriske og relaterede data ved at gennemføre audit af tekniske anlæg. De anvendes til konstruktion af en teknisk løsning som f.eks. solenergisystemer.

 • Justere spænding

  Justere spændingen i det elektriske udstyr.

 • Vedligeholde koncentrerede solenergisystemer

  Udføre rutinemæssig vedligeholdelse samt reparationer på systemer, der anvender reflekterende materialer, såsom linser og spejle, samt følgesystemer til at koncentrere sollys ind i et strålebundt, som driver et elektrisk kraftværk gennem sin varmeproduktion.

 • Bruge termisk analyse

  Bruge softwareværktøjer som Icepak, Fluens og FloTHERM som et middel til at udvikle og optimere termiske kontroldesign for at håndtere en lang række vanskelige problemer med hensyn til termiske produkter og termiske materialers egenskaber.

Source: Sisyphus ODB