Profession special effects-kunstner

Special effects-kunstnere skaber illusioner til film, videoer og computerspil. De anvender computersoftware.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • IKT-softwarespecifikationer

  Karakteristika, anvendelse og drift af forskellige softwareprodukter såsom computerprogrammer og applikationssoftware.

 • Grafisk design

  Teknikker til visuel fremstilling af idéer og meddelelser.

 • Digital komposition

  Proces og software til digital samling af flere billeder med det formål at fremstille ét endeligt billede.

 • Computerudstyr

  De tilbudte computere, perifert udstyr og softwareprodukter, deres funktioner, egenskaber og lovgivningsmæssige og myndighedsmæssig krav.

 • Multimediesystemer

  De metoder, procedurer og teknikker, der vedrører driften af multimediesystemer, sædvanligvis en kombination af software og hardware, der præsenterer forskellige typer medier såsom video og lyd.

 • Motion graphics

  Teknikker og software til at skabe illusionen om bevægelse, som f.eks. keyframing, Adobe After Effects, and Nuke.

Færdigheder

 • Skabe levende billeder

  Skabe og udvikle todimensionale og tredimensionale billeder i bevægelse og animationer.

 • Udforme computergrafik

  Anvende forskellige visuelle teknikker med henblik på at designe grafisk materiale. Kombinere grafiske elementer med henblik på kommunikation af koncepter og idéer.

 • Levere multimedieindhold

  Udvikle multimediematerialer såsom skærmbilleder, grafik, diasshow, animationer og videoer til brug som indhold integreret i en bredere informationssammenhæng.

 • Følge en arbejdsplan

  Forvalte den række af aktiviteter, der er nødvendige for at gennemføre arbejdet med de aftalte frister, ved at følge en arbejdsplan.

 • Tilpasse til medietype

  Tilpasse til forskellige typer medier, f.eks. tv, film, reklamer og andre. Tilpasse arbejdet til type af medier, omfang af produktion, budget, genrer inden for medietypen og andet.

 • Analysere et manuskript

  Opdele et manuskript ved at analysere dramaturgien, formen, temaerne og strukturen af et manuskript. Gennemføre relevant forskning, hvis det er nødvendigt.

 • Udvikle animationer

  Udforme og udvikle visuelle animationer ved hjælp af kreativitet og computerfærdigheder. Livagtiggøre objekter eller karakterer ved at manipulere lys, farve, tekstur, skygge og gennemsigtighed eller manipulere statiske billeder for at skabe en bevægelsesillusion.

 • Afslutte projekt inden for budgettet

  Sørge for at holde sig inden for budgettet. Tilpasse arbejde og materialer til budgettet.

 • Studere mediekilder

  Undersøge forskellige mediekilder såsom udsendelser, trykte medier og onlinemedier med henblik på at indsamle inspiration til udvikling af kreative koncepter.

 • Følge en instruks

  Fortolke og opfylde krav og forventninger, som drøftet og aftalt med kunderne.

Source: Sisyphus ODB