Profession specialiseret kiropraktor

Specialiserede kiropraktorer besidder et avanceret kendskab til et bestemt kiropraktisk område og har dygtiggjort sig inden for kompleks beslutningstagning og har klinisk kompetence på fagområdet kiropraktik. Specialiserede kiropraktorer kan have gennemført en længere uddannelse for at erhverve de nødvendige færdigheder og kompetencer og kvalifikationer. Specialiserede kiropraktorer optræder inden for flere forskellige fagområder, såsom for uddannelse, funktionsneurologi, ortopædisk kirurgi, pædiatri, forskning, radiologi, sport.  

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lede sundhedspersonale

  De ledelsesmæssige opgaver og det ansvar, der kræves i forbindelse med sundhedspleje.

 • Psykologi

  Menneskelig adfærd og resultater med individuelle forskelle med hensyn til færdigheder, personlighed, interesser, læring og motivation.

 • Ortopædisk kirurgi

  Ortopædisk kirurgi er et medicinsk speciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Geriatri eller alderdommens sygdomme

  Geriatri eller alderdommens sygdomme er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Menneskelig anatomi

  De dynamiske forhold mellem menneskets struktur og funktion og det muskuloskeletale, kardiovaskulære og respiratoriske system, fordøjelsessystemet, det endokrine system, urinvejssystemet, det reproduktive og integumentære system og nervesystemet; normal og ændret anatomi og fysiologi i løbet af et menneskeliv.

 • Medicinsk informatik

  Processer og værktøjer, der anvendes til analyse og formidling af medicinske data ved hjælp af datamatiserede systemer.

 • Pædiatri

  Pædiatri er et medicinsk speciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Klinisk mikrobiologi

  Klinisk mikrobiologi er et medicinsk speciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Klinisk farmakologi

  Klinisk farmakologi er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Biomekanik

  Anvendelsen af mekaniske midler til at forstå biologiske organismers funktion og struktur.

 • Obstetrik og gynækologi

  Obstetrik og gynækologi er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Neuroanatomi

  De forskellige dele af nervesystemet.

 • Neurologi

  Neurologi eller medicinske nervesygdomme er et medicinsk speciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Humanfysiologi

  Den videnskab, der undersøger de menneskelige organer samt samspil og mekanismer.

 • Rehabilitering

  De metoder og procedurer, der anvendes til at hjælpe en syg eller tilskadekommen person med at genskabe tabte færdigheder og genvinde uafhængighed og kontrol.

 • Almen medicin

  Almen medicin er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

Færdigheder

 • Fremme sundheds- og sikkerhedspolitikker inden for sundhedsvæsenet

  Fremme overholdelse af lokal, regional, national og europæisk sundheds- og sikkerhedslovgivning, politikker, retningslinjer og protokoller.

 • Interagere med sundhedsbrugere

  Kommunikere med kunder og omsorgsgivere, med patientens tilladelse, for at holde dem orienteret om klienternes og patienternes fremskridt og sikre fortrolighed.

 • Fortolke medicinske resultater

  Fortolke, integrere og anvende resultaterne af diagnostisk billeddannelse, laboratorietest og andre undersøgelser som led i vurderingen af klienten i samråd med andre sundhedspersoner.

 • Udnytte avancerede kliniske kompetencer

  Anvende avancerede kliniske kompetencer i bestemte sammenhænge efter specifik uddannelse for at imødekomme kundens behov.

 • Fremme inklusion

  Fremme inklusion inden for sundhedspleje og sociale tjenester og respektere mangfoldighed af overbevisninger, kultur, værdier og præferencer under hensyntagen til betydningen af lighed og mangfoldighed.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge vedtagne protokoller og retningslinjer til støtte for den sundhedspraksis, der ydes af sundhedsinstitutioner, faglige sammenslutninger, myndigheder eller videnskabelige organisationer.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Reagere på skiftende situationer inden for sundhedssystemet

  Håndtere presset og reagere hensigtsmæssigt og rettidigt på uventede og hurtigt skiftende forhold i sundhedssektoren.

 • Støtte læring inden for sundhedssystemet

  Yde den nødvendige støtte til at fremme læring for klienter, omsorgspersoner, studerende, fagfæller, støttemedarbejdere og andre sundhedspersoner ved at vurdere den lærendes udviklingsbehov og præferencer, udforme aftalte formelle og uformelle læringsmål og levere materialer, der fremmer læring og udvikling.

 • Uddelegere aktiviteter

  Uddelegere aktiviteter og opgaver til andre efter evne, niveau af forberedelse, kompetence og juridisk rækkevidde. Sørge for, at folk forstår, hvad de skal gøre, og hvornår de skal gøre det.

 • Foretage kiropraktisk diagnosticering

  Stille en korrekt arbejdsdiagnose/differentialdiagnose og en egentlig tværfaglig eller kiropraktik/håndteringsplan ved at gennemføre en grundig samtale med patienter for at identificere fysiske problemer og vanskeligheder som følge af sygdom, tilskadekomst, invaliditet eller aldring og ved at foretage en korrekt/specifik fysisk undersøgelse, neurologisk undersøgelse og en ortopædisk undersøgelse.

 • Undervise i forebyggelse af sygdom

  Tilbyde evidensbaseret rådgivning om, hvordan man undgår dårligt helbred, oplyse og rådgive enkeltpersoner og deres plejere om, hvordan man kan forebygge dårligt helbred og/eller rådgive om, hvordan de kan forbedre deres miljø og sundhedstilstand. Rådgive om identifikation af risici, der fører til dårligt helbred, og bidrage til at øge patienternes resiliens ved at målrette strategier mod forebyggelse og tidlig indgriben.

 • Lede kiropraktisk personale

  Rekruttere, uddanne og forvalte personale i enheden og plejeteamet og sikre klinisk effektiv service for alle patienter, der henvises til enheden.

 • Overholde kvalitetsstandarder vedrørende sundhedspleje

  Anvende kvalitetsstandarder i forbindelse med risikostyring, sikkerhedsprocedurer, patientfeedback, screening og medicinsk udstyr i daglig praksis, som de er anerkendt af de nationale faglige sammenslutninger og myndigheder.

 • Bidrage til rehabiliteringsprocessen

  Bidrage til rehabiliteringsprocessen for at forbedre aktivitet, funktion og deltagelse ved hjælp af en personcentreret og evidensbaseret tilgang.

 • Arbejde i et multikulturelt miljø inden for sundhedssystemet

  Interagere, relatere og kommunikere med enkeltpersoner fra forskellige kulturer, når de arbejder i et sundhedsmiljø.

 • Forvalte sundhedsbrugeres data

  Føre nøjagtige kundefortegnelser, der også opfylder de juridiske og faglige standarder og de etiske forpligtelser, med henblik på at lette kundeforvaltningen og sikre, at alle klienternes data (herunder verbale, skriftlige og elektroniske) behandles fortroligt.

 • Levere kiropraktisk behandling til børn

  Anvende specialiseret viden, færdigheder og kompetencer inden for kiropraktiske teknikker og principper for at yde behandling til unge, børn og småbørn i henhold til en sikker og klinisk hensigtsmæssig faglig standard.

 • Overholde lovgivningen vedrørende sundhedspleje

  Overholde den regionale og nationale lovgivning, der er relevant for arbejdet og anvende den i praksis.

 • Kommunikere effektivt inden for sundhedssystemet

  Kommunikere effektivt med patienter, familier og andre omsorgspersoner, sundhedsprofessionelle og partnere i lokalsamfundet.

 • Håndtere akutte behandlingssituationer

  Vurdere tegnene og være velforberedt til en situation, der udgør en umiddelbar trussel mod en persons helbred, sikkerhed, ejendom eller miljø.  

 • Anvende sundhedsvidenskab

  Anvende en lang række biomedicinske, psykosociale, organisatoriske, uddannelsesmæssige og samfundsmæssige aspekter af sundhed, sygdom og sundhedspleje for at forbedre sundhedsydelser og livskvalitet.

 • Arbejde i tværfaglige sundhedsteam

  Deltage i udbuddet af tværfaglig sundhedspleje og forstå reglerne og kompetencerne for andre sundhedsrelaterede erhverv.

 • Anvende organisationsteknikker

  Anvende en række organisatoriske teknikker og procedurer, som gør det lettere at nå de fastsatte mål, såsom detaljeret planlægning af personalets planer. Anvende disse ressourcer effektivt og bæredygtigt og udvise fleksibilitet, når det er nødvendigt.

 • Foretage klienttriage

  Bidrage til triageprocessen med henblik på at udpege klienter til den mest hensigtsmæssige forvaltningsvej for deres tilstand i samarbejde med andre sundhedsprofessionelle.

 • Sørge for sundhedsbrugeres sikkerhed

  Sikre, at sundhedsbrugerne behandles professionelt, effektivt, sikkert og uden skader, og at teknikker og procedurer tilpasses efter personens behov, evner eller de aktuelle betingelser.

 • Supervisere kiropraktikstuderende

  Vejlede kiropraktikstuderende på arbejdspladsen og dele egen ekspertise med dem, undervise dem, så de kan klare sig godt på arbejdspladsen.

 • Udvikle et samarbejdsbaseret terapeutisk forhold

  Udvikle et gensidigt samarbejdsbaseret terapeutisk forhold under behandling med henblik på at fremme og opnå sundhedsbrugerens tillid og samarbejde.

 • Påtage sig et ansvar

  Påtage sig ansvaret for ens egne faglige aktiviteter og anerkende begrænsninger i egen formåen og egne kompetencer.

 • Oplyse om resultaterne af kiropraktiske behandlinger

  Oplyse om resultaterne af terapeutiske behandlinger og iboende risici for kunden, sikre at kunden forstår og handler i overensstemmelse med etiske principper og lokale/nationale politikker, hvor kunden ikke er i stand til at forstå.

 • Anvende kliniske kiropraktiske kompetencer inden for sport

  Anvende specialiseret viden, færdigheder og kompetencer inden for kiropraktiske teknikker og principper til at yde behandling inden for alle sportsgrene og typer af sportsskader med sikker, klinisk passende og høj professionel standard, der viser evne til at indgå i et samspil, koordinere og være en del af sportssundhedplejeholdet.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Levere klinisk kiropraktisk neurologi

  Anvende avanceret viden, færdigheder og kompetencer inden for klinisk neurologi i kiropraktik og principper for ydelse af specialiseret kiropraktik til patienter med en sikker, klinisk relevant og en høj professionel standard.

 • Ordinere sundhedsprodukter

  Ordinere sundhedsprodukter, når det er angivet for den terapeutiske virkning, som er afpasset efter kundens behov og i overensstemmelse med evidensbaseret praksis, nationale og praktiske protokoller og inden for rammerne af praksis.

 • Udvikle terapeutiske forhold

  Opretholde det individuelle terapeutiske forhold for at udvikle personens medfødte helbredende egenskaber, opnå et aktivt samarbejde inden for sundhedsuddannelse og helingsprocesser og maksimere potentialet for en sund forandring.

 • Vise lederskab

  Lede og påvirke andre med henblik på at fremme og bidrage til politikudvikling, fortalervirksomhed, udvidelse af grænser og strategi på forskellige niveauer.

 • Registrere sundhedsbrugeres fremskridt i behandlingen

  Registrere sundhedspersoners fremskridt i behandlingen ved observation, lytning og måling af resultater.

 • Måle effektiviteten af den leverede tjeneste

  Gøre brug af en problemløsningsmetode til udvikling og måling af anbefalinger til forbedring af kvaliteten af den faglige praksis i stadig mere uforudsigelige sammenhænge og bidrage til forandring og udvikling inden for erhvervet eller tjenesten på lokalt, regionalt eller nationalt plan.

 • Henvise sundhedsbrugere

  Foretage henvisninger til andre fagfolk på grundlag af sundhedsbrugerens krav og behov, navnlig i erkendelse af, at der er behov for yderligere diagnoser eller behandlinger i sundhedssektoren.

 • Udvikle planer for overførsel af pleje

  Tilrettelægge overførsel af sundhedsydelser, når det er relevant, på tværs af en række sundhedsmiljøer, kommunikere effektivt og sikre, at patienten/klienten og plejerne inddrages i beslutningsprocessen.

 • Anvende kognitive adfærdsbehandlingsteknikker

  Anvende kognitive adfærdsbehandlingsteknikker for personer, hvis behandling omfatter kognitiv omskoling, håndtering af dysfunktionelle følelser, maladaptiv adfærd og kognitive processer og indhold gennem en række systematiske procedurer.

 • Udføre sundhedsrelateret forskning

  Forske i sundhedsrelaterede emner og formidle resultaterne mundtligt gennem offentlige præsentationer eller ved udarbejdelse af rapporter og andre publikationer.

 • Anvende kontekstspecifikke kliniske kompetencer

  Anvende en professionel og evidensbaseret vurdering, fastsættelse af mål, levering af intervention og evaluering af klienter under hensyntagen til klienternes udviklingsmæssige og kontekstuelle historie inden for rammerne af egen praksis.

 • Bidrage til kontinuitet i sundhedsplejen

  Bidrage til levering af koordineret og kontinuerlig sundhedspleje.

 • Bruge e-sundhedsteknologier og mobile sundhedsteknologier

  Bruge mobile sundhedsteknologier og e-sundhed (onlineapplikationer og -tjenester) for at forbedre de leverede sundhedsydelser.

 • Tilvejebringe sundhedsuddannelse

  Tilvejebringe evidensbaserede strategier til fremme af sund levevis, sygdomsforebyggelse og -forvaltning.

 • Fremme sundhed

  Fremme sundhed, trivsel og forebyggelse af sygdom eller personskader for kunder og erhvervet for at forbedre samfunds- og folkesundheden.

 • Rådgive om sundhedsbrugeres informerede samtykke

  Sørge for, at patienterne/klienterne er fuldt informeret om risiciene og fordelene ved de foreslåede behandlinger, så de kan give informeret samtykke, og engagere patienter/klienter i deres pleje- og behandlingsproces.

 • Opstille behandlingsstrategier for udfordringer for folkesundheden

  Identificere mulige behandlingsprotokoller for menneskers sundhedsproblemer i et givet samfund i sager som infektionssygdomme med store konsekvenser på globalt plan.

 • Styre klinisk risiko

  Forbedre kvaliteten og sikre leveringen af sundhedsydelser, idet der lægges særlig vægt på at identificere de omstændigheder, der bringer kunder, deres familier og omsorgspersoner, personale, studerende og andre i fare for at komme til skade og handle for at forhindre eller kontrollere disse risici.

 • Indsamle sundhedsbrugers generelle data

  Indsamle kvalitative og kvantitative data om sundhedsbrugerens anagrafiske data og yde støtte til udfyldelse af det nuværende og tidligere historiske spørgeskema og registrere de foranstaltninger/prøvninger, der udføres af behandleren.

 • Levere kiropraktisk behandling til gravide

  Anvende kiropraktiske teknikker og principper for at sikre gravide kvinder pleje med sikre, klinisk relevante og høje faglige standarder.

 • Gennemføre kiropraktisk undersøgelse

  Foretage kiropraktisk vurdering med inklusion af data, der er indsamlet ved hjælp af fysiske undersøgelser, processen med evaluering af objektive anatomiske fund via observation, palpering, perkussion og auskultation, kiropraktisk undersøges og information fra andre relevante kilder.

 • Formulere en behandlingsplan

  Formulere en behandlingsplan og en evaluering (analyse) på grundlag af indsamlede data efter en vurdering baseret på en proces med et klinisk ræsonnement.

 • Udvise forståelse for sundhedsbrugeren

  Forstå baggrunden for klienters og patienters symptomer, vanskeligheder og adfærd. Udvise forståelse for deres problemer; udvise respekt og styrke deres selvstændighed, selvværd og uafhængighed. Udvise bekymring for deres velfærd og agere under hensyntagen til klientens og patientens personlige grænser, følsomme områder, kulturelle forskelle og præferencer.

 • Efterleve principper for sundhed og sikkerhed

  Overholde og anvende de vigtigste politikker og procedurer for sundhed og velvære i overensstemmelse med arbejdsgiverens politikker. Indberette de sundheds- og sikkerhedsrisici, der er identificeret, og følge de relevante procedurer, hvis der sker en ulykke eller personskade.

 • Udvikle planer for patientudskrivning

  Tilrettelægge planlægningen af udskrivning, når det er relevant, på tværs af en række sundhedsmiljøer, kommunikere effektivt og sikre, at klienterne og omsorgspersonerne inddrages i beslutningsprocessen.

 • Informere politiske beslutningstagere om sundhedsrelaterede udfordringer

  Give nyttige oplysninger om sundhedserhverv for at sikre, at politiske beslutninger træffes til fordel for lokalsamfundene.

Source: Sisyphus ODB