Profession specialist i køb af fast ejendom

Specialister i køb af fast ejendom sikrer transaktioner vedrørende erhvervelse af jord eller fast ejendom. De samarbejder med relevante interessenter om finansielle aspekter og risici i forbindelse med erhvervelse af fast ejendom. Specialister i køb af fast ejendom sikrer overholdelse af lovkrav om køb af fast ejendom og sørger for al den dokumentation og de afslutningsteknikker, der er behov for.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Virksomheders sociale ansvar

  Håndteringen eller styringen af forretningsprocesser på en ansvarlig og etisk måde, idet det økonomiske ansvar over for aktionærerne vægtes lige så højt som ansvaret over for miljømæssige og sociale interessenter.

 • Ejendomsmarked

  Tendenser omkring køb, salg eller leje af ejendom, herunder den grund og de bygninger og naturressourcer, der hører til ejendommen; de kategorier af beboelsesejendomme og ejendomme til erhvervsformål, inden for hvilke disse ejendomme handles.

 • Ejendomsret

  Den lov og lovgivning, som regulerer alle de forskellige måder, hvorpå ejendom kan håndteres, f.eks. ejendomstyper, behandling af formueretlige tvister og ejendomskontraktregler.

 • Regnskabsanalyse

  En proces til vurdering af de finansielle muligheder, midler og status for en virksomhed eller enkeltperson ved at analysere regnskaber og rapporter med henblik på at træffe velbegrundede forretningsmæssige eller finansielle beslutninger.

Færdigheder

 • Rådgive om finansielle spørgsmål

  Konsultere, rådgive og foreslå løsninger med hensyn til finansiel forvaltning, såsom erhvervelse af nye aktiver, afholdelse af investeringer og metoder til skatteeffektivitet.

 • Gennemgå afslutningsprocedurer

  Gennemgå dokumentationen og indsamle oplysninger om processen for handel med aktiver, det trin, hvor ejerskabet overdrages officielt fra den ene part til den anden, for at kontrollere, at alle procedurerne er i overensstemmelse med lovgivningen, og at alle kontraktmæssige aftaler er blevet overholdt.

 • Foretage undersøgelse af ejendomsmarkedet

  Forske i egenskaber med henblik på at vurdere deres nytteværdi i forbindelse med aktiviteter vedrørende fast ejendom ved hjælp af forskellige metoder, såsom medieforskning og besøg på ejendomme, og identificere den potentielle rentabilitet i udviklingen af og handelen med ejendommen.

 • Pleje kontakt med finansfolk

  Samarbejde med personer, der er villige til at finansiere projektet. Forhandle aftaler og kontrakter.

 • Arbejde for virksomhedsvækst

  Udvikle strategier og planer for at opnå en vedvarende virksomhedsvækst, hvad enten virksomheden er selvejet eller ejet af andre. Stræbe efter at udføre tiltag, der øger indtægter og positive cashflow.

 • Samarbejde med ledere

  Samarbejde med ledere i andre afdelinger med henblik på at sikre effektiv service og kommunikation, dvs. salg, planlægning, indkøb, handel, distribution og teknik.

 • Analysere en virksomheds finansielle resultater

  Baseret på konti, registreringer, regnskaber og ekstern information på markedet, analysere selskabets resultater på det finansielle område for at identificere, hvilke forbedringstiltag der kunne øge overskuddet.

 • Udarbejde en finansiel plan

  Udarbejde en finansiel plan i overensstemmelse med finans- og kunderegler, herunder investorprofil, finansiel rådgivning samt forhandlings- og transaktionsplaner.

 • Indsamle finansielle oplysninger om ejendom

  Indsamle oplysninger om tidligere transaktioner vedrørende ejendommen, såsom de priser, som ejendommen tidligere er blevet solgt til, og de omkostninger, der er forbundet med reparation og renovering, med henblik på at opnå et klart billede af ejendommens værdi.

 • Rådgive om ejendomsværdi

  Rådgive personer, der ejer fast ejendom, fagfolk inden for fast ejendom eller potentielle kunder inden for fast ejendom om den aktuelle monetære værdi af en ejendom og udviklingspotentialet med henblik på at øge værdien og andre relevante oplysninger om værdien af den fremtidige udvikling på ejendomsmarkedet.

 • Undersøge bygningers tilstand

  Overvåge og vurdere forholdene i bygninger for at opdage fejl, strukturelle problemer og skader. Vurdere bygningernes generelle renlighed i forbindelse med vedligeholdelse og fast ejendom.

 • Sammenligne ejendomsværdier

  Indhente oplysninger om værdien af ejendomme, der kan sammenlignes med en ejendom, der har behov for værdiansættelse, for at foretage mere nøjagtige vurderinger og skøn eller for at fastsætte eller forhandle om den pris, til hvilken ejendommen kan sælges eller udlejes.

 • Vurdere ejendomme

  Undersøge og evaluere jord og bygninger for at vurdere deres pris.

 • Analysere finansiel risiko

  Identificere og analysere risici, der kan påvirke en organisation eller en person økonomisk, såsom kredit- og markedsrisici, og foreslå løsninger til dækning af disse risici.

 • Analysere tendenser på finansmarkedet

  Overvåge og udarbejde prognoser for et finansielt markeds udvikling i en bestemt retning over tid.

 • Levere rapporter med cost-benefit-analyser

  Udarbejde, sammensætte og formidle rapporter med detaljerede omkostningsanalyser, der vedrører virksomheders forslag og budgetplaner. Analysere de finansielle eller sociale omkostninger og fordele ved et projekt eller en investering forud for en given periode.

 • Overholde virksomhedsstandarder

  Lede og administrere i overensstemmelse med organisations adfærdskodeks.

 • Forhandle med ejendomsejere

  Forhandle med ejere af ejendomme, som ønsker at leje eller sælge dem for at opnå den mest fordelagtige aftale for den potentielle lejer eller køber.

 • Analysere forsikringsrisiko

  Analysere sandsynligheden for og størrelsen af den risiko, der skal forsikres, og anslå værdien af kundens løsøre eller faste ejendom.

 • Finde frem til kundebehov

  Brug passende spørgsmål og aktiv lytning til at identificere kundernes forventninger, ønsker og krav alt efter produkt og tjenester.

 • Administrere kontrakter

  Forhandle en kontrakts vilkår, betingelser, omkostninger og andre specifikationer, samtidig med at det sikres, at de opfylder de retlige krav og er retsgyldige. Føre tilsyn med gennemførelsen af kontrakten, blive enige om og dokumentere eventuelle ændringer.

Source: Sisyphus ODB