Profession specialist inden for luftfartsinformation

Specialister inden for luftfartsinformation leverer tjenester til forvaltning af luftfartsinformation af høj kvalitet ved hjælp af teknologiske midler. De yder støtte til højtstående luftfartsinformationsspecialister og vurderer ændringer i luftfartsoplysninger, der påvirker diagrammer og andre produkter. De besvarer anmodninger fra luftfartsvirksomheders operationelle grupper og systemer om luftfartsdatabehov.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Geografiske områder

  Kende det geografiske område i detalje; vide, hvor forskellige organisationer opererer.

Færdigheder

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Sørge for sikkerhed i international luftfart

  Kommunikere med nationale og internationale organer for at sikre maksimal effektivitet og sikkerhed på luftfartsområdet.

 • Etablere forretningsforbindelser

  Etablere et positivt, langsigtet forhold mellem organisationer og interesserede tredjeparter såsom leverandører, distributører, aktionærer og andre interessenter for at informere dem om organisationen og dens mål.

 • Garantere overholdelse af lovkrav

  Garantere overholdelse af etablerede og gældende standarder og lovkrav som f.eks. specifikationer, politikker, standarder eller lovgivning for det mål, som organisationerne tilstræber at opnå.

 • Levere opfølgende ydelser til kunder

  Registrere, følge op på, løse og reagere på kundeanmodninger, klager og eftersalgsservice.

 • Sikre kvaliteten af informationsstyring i forbindelse med luftfart

  Varetage komplekse opgaver og udføre database-, skrivebords- og GIS-relaterede aktiviteter samt udvikle aeronautiske datasæt og publikationer af høj kvalitet.

 • Kommunikere med kunder

  Besvare og kommunikere med kunderne på den mest effektive og hensigtsmæssige måde for at sætte dem i stand til at få adgang til de ønskede produkter eller tjenester eller til enhver anden form for hjælp, de måtte ønske.

 • Arbejde i et luftfartsteam

  Arbejde trygt i en gruppe inden for almen lufttrafik, hvor hver enkelt person opererer inden for sit eget ansvarsområde for at nå et fælles mål, såsom god forbrugerinteraktion, luftfartssikkerhed og vedligeholdelse af luftfartøjer.

 • Sørge for kundefokus

  Adfærd, der i alle tilfælde sætter kunderne i centrum af virksomheden.

 • Vedligeholde ajourførte AIM-tjenester

  Vedligeholde ajourførte AIM-tjenester, såsom luftfartsdatasæt, diagrammer og publikationer.

 • Anvende tekniske kommunikationsfærdigheder

  Forklare de tekniske detaljer for ikke-tekniske kunder, interessenter eller andre interesserede parter på en klar og koncis måde.

 • Bruge geografiske informationssystemer

  Arbejde med computerdatasystemer såsom geografiske informationssystemer (GIS).

 • Teste forbedrede informationsstyringssystemer inden for luftfart

  Teste funktionaliteten af systemer, inden de frigives; teste potentielle virkninger og forudsige det endelige resultat.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Have computerfærdigheder

  Udnytte computere, IT-udstyr og moderne teknologi på en effektiv måde.

 • Overholde tidsfrister

  Sikre, at de operative processer afsluttes på et tidligere aftalt tidspunkt.

 • Producere nautiske publikationer

  Producere nautiske publikationer; indsamle og behandle autentiske og gyldige data.

Source: Sisyphus ODB