Profession speciallærer

Speciallærere arbejder med og underviser børn, unge og voksne med intellektuel eller fysisk funktionsnedsættelse. De anvender en række specialiserede koncepter, strategier og værktøjer til at optimere elevernes kommunikation, mobilitet, autonomi og sociale integration. De udvælger undervisningsmetoder og støtteressourcer for at sætte de enkelte elever i stand til at maksimere deres potentiale til at leve et selvstændigt liv.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Børns fysiske udvikling

  Anerkende og beskrive udviklingen ved iagttagelse af følgende kriterier: vægt, længde, hovedstørrelse, ernæringskrav, nyrefunktion, hormonpåvirkninger af udviklingen, reaktion på stress samt infektion.

 • Læringsmål

  Mål, der er fastlagt i læseplanerne, og de fastlagte læringsresultater.

 • Handicappleje

  De specifikke metoder og praksisser, der anvendes til at pleje personer med fysiske handicap, funktionsnedsættelse og indlæringsvanskeligheder.

 • Analyse af læringsbehov

  Analyse af elevernes læringsbehov sker gennem observation og test, eventuelt efterfulgt af en diagnose af en indlæringsvanskelighed og en plan for yderligere støtte.

 • Handicaptyper

  Arten og typerne af (fysiske, kognitive, mentale, sensoriske, følelsesmæssige eller udviklingsmæssige) handicap, der påvirker mennesker, og de særlige behov og adgangskrav, som personer med handicap har.

 • Specialundervisning

  Undervisningsmetoderne, -udstyret og -omgivelserne, der anvendes til at støtte elever med særlige behov, så de kommer til at trives i skolen eller i samfundet.

 • Udstyr til undervisning af elever med særlige behov

  De materialer, der anvendes af en speciallærer til at uddanne elever med særlige uddannelsesmæssige behov i deres fag, mere specifikt redskaber såsom sensorisk udstyr og udstyr til at styrke motoriske færdigheder.

Færdigheder

 • Opretholde kontakt med børns forældre

  Oplyse børnenes forældre om de planlagte aktiviteter, forventninger inden for programmet og børns individuelle fremskridt.

 • Støtte en positiv holdning blandt unge

  Hjælpe børn og unge med at vurdere deres sociale, følelsesmæssige og identitetsmæssige behov og udvikle et positivt selvbillede, give dem mere selvværd og forbedre deres selvtillid.

 • Anvende tværkulturelle undervisningsprincipper

  Sikre, at indhold, metoder, materialer og almen læringserfaring er inkluderende for alle studerende og tager hensyn til de lærendes forventninger og erfaringer fra forskellige kulturelle baggrunde. Undersøge individuelle og sociale stereotyper og udvikle tværkulturelle undervisningsstrategier.

 • Anvende undervisningsprincipper

  Anvende forskellige tilgange, læringsmetoder og -kanaler til at instruere eleverne, f.eks. ved at kommunikere indhold i vendinger, de kan forstå, organisere klare talepunkter og gentage argumenter, når det er nødvendigt. Anvende en bred vifte af undervisningsmidler og -metoder, der passer til faget, elevernes niveau, mål og prioriteter.

 • Stimulere elevers uafhængighed

  Tilskynde studerende med særlige behov til at udføre deres opgaver selvstændigt uden hjælp fra en omsorgsperson, og undervise dem i deres personlige selvstændighedsfærdigheder.

 • Give særlig vejledning til elever med særlige behov

  Undervise elever med behov for særlig opmærksomhed, ofte i små grupper, hvor der tages hensyn til deres individuelle behov, lidelser og handicap. Fremme den psykologiske, sociale, kreative eller fysiske udvikling af børn og teenagere ved hjælp af specifikke metoder såsom koncentrationsøvelser, rollespil, bevægelsestræning og maling.

 • Implementere plejeprogrammer for børn

  Udføre aktiviteter med børn i overensstemmelse med deres fysiske, følelsesmæssige, intellektuelle og sociale behov ved hjælp af passende værktøjer og udstyr, der fremmer interaktion og læringsaktiviteter.

 • Give konstruktiv feedback

  Give begrundet feedback gennem både kritik og ros på en respektfuld, klar og konsekvent måde. Fremhæve resultater såvel som fejl og udvikle metoder til formativ vurdering med henblik på at evaluere arbejdet.

 • Assistere børn med særlige behov i skolen

  Bistå børn med særlige behov, identificere deres behov, tilpasse klasselokalets inventar til dem og hjælpe dem med at deltage i skolernes aktiviteter.

 • Assistere eleverne med udstyr

  Assistere elever, når de arbejder med (teknisk) udstyr i praksisbaserede lektioner og løse driftsmæssige problemer, når det er nødvendigt.

 • Håndtere forholdet til elever

  Forvalte relationerne blandt eleverne og mellem eleverne og underviser. Fungere som myndighed og skabe et klima præget af tillid og stabilitet.

 • Tilskynde elever til at anerkende deres resultater

  Tilskynde elever til at vurdere deres egne resultater og handlinger for at fremme deres selvtillid og udvikling.

 • Observere den studerendes fremskridt

  Følge op på elevers læringsfremskridt og vurdere deres resultater og behov.

 • Håndtere børns problemer

  Fremme forebyggelse, tidlig påvisning og håndtering af børns problemer med fokus på udviklingsmæssige forsinkelser og lidelser, adfærdsproblemer, funktionsnedsættelser, sociale belastninger, psykiske lidelser, herunder depression og angstlidelser.

 • Assistere eleverne i deres læring

  Støtte og vejlede eleverne i deres arbejde, give eleverne praktisk støtte og opmuntring.

 • Forberede lektionsindhold

  Forberede indhold, der skal undervises i klassen i overensstemmelse med læseplansmålene ved at udarbejde øvelser, finde frem til opdaterede eksempler osv.

 • Garantere elevernes sikkerhed

  Sikre, at alle elever, der hører under en instruktørs eller en anden persons tilsyn, er sikre og registrerede. Følge sikkerhedsforanstaltningerne i læringssituationen.

 • Vurdere unges udvikling

  Evaluere de forskellige aspekter af børns og unges udviklingsbehov.

 • Bistå ved børns udvikling af grundlæggende personlige kompetencer

  Tilskynde og lette udviklingen af børns naturlige nysgerrighed og sociale og sproglige evner gennem kreative og sociale aktiviteter, såsom fortællekunst, fantasifuld leg, sange, tegninger og spil.

 • Tilpasse undervisning til elevernes niveau

  Identificere de studerendes kampe og succeser. Udvælge undervisnings- og læringsstrategier, der understøtter elevernes individuelle læringsbehov og mål.

 • Vise eksempler i forbindelse med undervisningen

  Forelægge andre eksempler på din erfaring, færdigheder og kompetencer, der passer til det specifikke læringsindhold, for at hjælpe eleverne med at lære.

 • Støtte børns velfærd

  Skabe et miljø, der støtter og værdsætter børn og hjælper dem med at håndtere deres egne følelser og relationer til andre.

 • Håndtere klasseværelseundervisning

  Bevare disciplinen og inddrage de studerende i undervisningen.

Source: Sisyphus ODB