Profession specialundervisningskoordinator

Specialundervisningskoordinatorer fører tilsyn med programmer og aktiviteter, der yder uddannelsesmæssig støtte til børn med en række forskellige handicap. De sikrer, at de er ajourført med den seneste udvikling på området for forskning i særlige behov, med henblik på at fremme de specialundervisningsprocesser, der er nødvendige for at maksimere det potentiale for vækst og læring, som elever med særlige læringsbehov besidder, samt rådgiver specialundervisningslederen omkring disse udviklingstendenser og nye programforslag.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Analyse af læringsbehov

  Analyse af elevernes læringsbehov sker gennem observation og test, eventuelt efterfulgt af en diagnose af en indlæringsvanskelighed og en plan for yderligere støtte.

 • Specialundervisning

  Undervisningsmetoderne, -udstyret og -omgivelserne, der anvendes til at støtte elever med særlige behov, så de kommer til at trives i skolen eller i samfundet.

 • Læringsmål

  Mål, der er fastlagt i læseplanerne, og de fastlagte læringsresultater.

 • Handicappleje

  De specifikke metoder og praksisser, der anvendes til at pleje personer med fysiske handicap, funktionsnedsættelse og indlæringsvanskeligheder.

 • Undervisningsplaner

  Regeringspolitikker vedrørende undervisningsplaner og de godkendte læseplaner fra specifikke uddannelsesinstitutioner.

 • Indlæringsvanskeligheder

  De indlæringsvanskeligheder, som visse elever har i en akademisk kontekst, især særlige indlæringsvanskeligheder, f.eks. dysleksi, dyskalkuli og nedsat koncentrationsevne.

 • Handicaptyper

  Arten og typerne af (fysiske, kognitive, mentale, sensoriske, følelsesmæssige eller udviklingsmæssige) handicap, der påvirker mennesker, og de særlige behov og adgangskrav, som personer med handicap har.

 • Projektstyring

  Have et kendskab til projektstyring og de aktiviteter, der omfatter dette område. Have viden om de variabler, der indgår i projektstyringen, såsom tid, ressourcer, krav, frister og reaktion på uventede hændelser.

Færdigheder

 • Overvåge udviklingen på uddannelsesområdet

  Overvåge ændringer i uddannelsespolitikker, metoder og forskning ved at gennemgå relevant litteratur og samarbejde med uddannelsesembedsmænd og -institutioner.

 • Yde bistand til uddannelsesforvaltning

  Støtte forvaltningen af en uddannelsesinstitution ved direkte at medvirke i den administrative funktion eller ved at give oplysninger og vejledning fra dit ekspertiseområde med henblik på at forenkle forvaltningsopgaverne.

 • Organisere projekter, som kan opfylde undervisningsbehov

  Udfylde uddannelseshullerne ved at tilrettelægge projekter og aktiviteter, der hjælper folk med at vokse akademisk, socialt eller følelsesmæssigt.

 • Præsenterer rapporter

  Vise resultater, statistikker og konklusioner til et publikum på en transparent og enkel måde.

 • Kortlægge uddannelsesbehov

  Kortlægge studerendes, organisationers og virksomheders uddannelsesbehov med henblik på at støtte udviklingen af læseplaner og uddannelsespolitikker.

 • Samarbejde med undervisere

  Kommunikere med lærere eller andre fagfolk, der beskæftiger sig med uddannelse, med henblik på at identificere behov og områder, hvor der kan ske forbedringer i uddannelsessystemerne, og etablere et samarbejde.

 • Evaluere uddannelsesprogrammer

  Evaluere igangværende uddannelsesprogrammer og rådgive om potentiel optimering.

 • Bistå ved tilrettelæggelsen af skolearrangementer

  Yde bistand i forbindelse med planlægning og tilrettelæggelse af skolearrangementer, såsom skolens åben hus-dag, en sportsbegivenhed eller et talentshow.

 • Lede offentligt støttede programmer

  Gennemføre og overvåge udviklingen af projekter, der støttes af regionale, nationale eller europæiske myndigheder.

 • Garantere elevernes sikkerhed

  Sikre, at alle elever, der hører under en instruktørs eller en anden persons tilsyn, er sikre og registrerede. Følge sikkerhedsforanstaltningerne i læringssituationen.

 • Fremme uddannelsesprogrammer

  Fremme igangværende forskning i uddannelse og udvikling af nye uddannelsesprogrammer og -politikker med henblik på at opnå støtte og finansiering samt at øge bevidstheden.

 • Følge med i forskningen inden for specialundervisning

  Holde sig ajour med nye studier og relaterede kommende forordninger om uddannelse for studerende med særlige behov.

Source: Sisyphus ODB