Profession spildevandsoperatør

Spildevandsoperatører betjener udstyr anvendt i vandrensnings- eller spildevandsanlæg. De behandler og renser drikkevand, inden det distribueres til forbrugeren, og behandler spildevand for at fjerne skadelige stoffer, inden det sendes tilbage til floder og have. De udtager prøver og udfører tests for at analysere vandkvaliteten.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Vandkemianalyser

  Principper for kompleks vandkemi

Færdigheder

 • Overvåge vandkvalitet

  Måle vandkvalitet: temperatur, ilt, salinitet, pH, N2, NO2, NH4, CO2, turbiditet, klorofyl. Overvåge mikrobiologisk vandkvalitet.

 • Vedligeholde vandrensningsudstyr

  Udføre reparationer og rutinemæssige vedligeholdelsesopgaver på udstyr, der anvendes til rensning og behandling af vand og spildevand.

 • Dokumentere analyseresultater

  På papir eller elektronisk udstyr dokumentere processen og resultaterne af den prøveanalyse, der er foretaget.

 • Bortskaffe kloakslam

  Betjene udstyr til at pumpe slam fra rensningsanlæg og opbevare det i beholdere for at omdanne de gasser, det udsender, til energi. Efter denne fase tørre slammet og evaluere dets potentielle genbrug som gødning. Bortskaffe slammet, hvis det indeholder farlige stoffer.

 • Fortolke videnskabelige data for at vurdere vandkvalitet

  Analysere og fortolke data som biologiske egenskaber med henblik på at kende vandkvaliteten.

 • Udføre vandrensningsprocedurer

  Udføre operationer såsom filtrering, sterilisering og afkloring af vand for at rense vand til forbrug og fødevareproduktion ved hjælp af forskellige processer og teknologier, såsom mikrofiltrering, omvendt osmose, ozonfiltrering, kulstoffiltrering eller ultraviolet lys.

 • Måle parametre for vandkvalitet

  Sikre vandkvaliteten ved at tage hensyn til forskellige elementer, f.eks. temperatur.

 • Bruge udstyr til desinfektion af vand

  Betjene udstyr til desinfektion af vand under anvendelse af forskellige metoder og teknikker, f.eks. mekanisk filtrering, afhængigt af behov.

 • Udføre spildevandsrensning

  Udføre spildevandsrensning i overensstemmelse med bestemmelser, med kontrol af biologisk affald og kemikalieaffald.

 • Udføre vandkemianalyse

  Udføre vandkemianalyse

 • Foretage vandbehandling

  Tage regelmæssige vandprøver for at sikre, at vandforvaltnings- og filtreringsprocesser følger en fornuftig forvaltningspraksis, industristandarder eller en alment accepteret landbrugspraksis. Registrere tidligere vandforurening, forureningskilde og afhjælpning af forurening. Træffe afbødende foranstaltninger for at forhindre yderligere forurening.

 • Betjene vandrensningsudstyr

  Betjene og tilpasse udstyr til rensning og klaring af vand, rense og behandle spildevand, luft og faste stoffer, genbruge eller udlede renset vand og producere strøm strøm.

Source: Sisyphus ODB