Profession sporskifter

Sporskiftere er trafikkontrolløren behjælpelig. De betjener sporskifter og signaler i overensstemmelse med instrukserne for trafikledelse i henhold til forskrifter og i overensstemmelse med sikkerhedsreglerne.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Dele af signalanlæg

  Have viden om og en forståelse af de strukturer, der findes ud over jernbanespor, der er kendt som signalanlæg, centraltårne, signalhuse og signalkamre, hvorfra signaler, punkter og andet udstyr styres.

Færdigheder

 • Bruge håndbremse

  Bruge håndbremsen som den mest effektive metode til at korrigere understyring ved høj hastighed. Bruge håndbremsen til at reducere faren og øge tilliden til ujævne veje.

 • Køre rullende materiel i rangerbanegårde

  Rangere rullende materiel med henblik på at opstille tog i rangerbanegårde.

 • Betjene rangerlokomotiver

  Betjene lokomotiver til rangering, sammenkobling og frakobling af togvogne til lastning og losning af gods.

 • Administrere ressourcer på banegårdsterræn

  Administrere ressourcer på banegårdsterræn med henblik på at sikre den størst mulige effektivitet. Forberede ressourceanvendelsen på forhånd for at begrænse den tid, som togene bruger på banegårdsterræn.

 • Samarbejde med kolleger

  Samarbejde med kolleger for at sikre, at operationerne gennemføres effektivt.

 • Føre udgående godsvogne over på et sidespor

  Lede udgående godsvogne over på et sidespor til og fra indgående og udgående tog.

 • Betjene sporskifter

  Betjene sporskifter for at styre togtrafikken, så de kan dirigeres til deres destinationer.

 • Føre indgående godsvogne over på et sidespor

  Før indgående fragt til og fra godsvogne til indadgående og udadgående tog over på et sidespor.

 • Følge rangerinstrukser

  Læse og forstå instrukserne vedrørende rangering af godsvogne og jernbanevogne og udføre rangering i overensstemmelse hermed.

 • Håndhæve jernbanesikkerhedsforskrifter

  Fremme og håndhæve sikkerhedsprocedurer og EU-forordninger for at sikre, at jernbanesikkerheden opretholdes og løbende forbedres under hensyntagen til udviklingen af europæisk lovgivning.

 • Håndtere stressede situationer

  Håndtere og styre meget stressende situationer på arbejdspladsen ved at følge passende procedurer, kommunikere på en rolig og effektiv måde og forblive rolig, når der træffes beslutninger.

 • Anvende signalkontrolprocedurer

  Styre togbevægelser; betjene jernbanesignaler og bloksystemer for at sikre, at togene kører sikkert, på de rigtige ruter og rettidigt.

 • Sørge for efterlevelse af forskrifter vedrørende jernbaner

  Sørge for efterlevelse af alle jernbaneregler, -procedurer og retlige forskrifter vedrørende sikkerhed, operationer og EU-rammer.

 • Betjene håndgreb på jernbane

  Betjene mekaniske håndtag, der er monteret i signalbokse. Forstå forskellige anvendelser af håndtag, f.eks. sammenkobling eller signalmodtagelse; læse og forstå spordiagrammet og signalkortet, der er monteret over håndtagets ramme. Betjene manuelt betjente sammenkoblinger, strømstel, mekaniske, pneumatiske eller elektriske håndtag.

 • Bruge riggingværktøjer

  Anvende riggingværktøjer såsom kabler, reb, blokke og spil til at sikre høje strukturer.

 • Bruge trafikkontrolsystemer til søs

  Betjene forskellige trafikkontrolsystemer til søs; samarbejde med trafikkontroloperatører, sluse- og brovagter.

 • Følge anvisninger

  Følge anvisninger for at opnå mål og overholde tidsfrister.

 • Føre opgavefortegnelser

  Tilrettelægge og klassificere fortegnelser over udarbejdede rapporter og korrespondance vedrørende udført arbejde samt statusopgørelser over opgaver.

Source: Sisyphus ODB