Profession sportsterapeut

Sportsterapeuter udarbejder og fører tilsyn med genoptræningsøvelser for enkeltpersoner og grupper. De arbejder med personer, der har kroniske sygdomme, eller som er i høj risiko for at udvikle sådanne. De kommunikerer med læger og sundhedspersonale om deltagernes tilstand ved anvendelse af korrekt medicinsk terminologi og med en forståelse af standardbehandlingsmulighederne ved en persons helbredstilstand. Sportsterapeuter anlægger en holistisk tilgang til deres klienters wellness, herunder med rådgivning om livsstil, kost og tidsdisposition. De har ikke nogen medicinsk baggrund og behøver ikke lægelige kvalifikationer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Integrere træningsprincipper

  Anvende komponenter af sundhedsrelateret egnethed til udformningen af et individuelt program med henblik på at imødekomme kundens evner, behov og livsstil og foretrukken motion.

 • Motivere fitnessklienter

  Positivt interagere med og motivere fitnessklienter til at deltage i regelmæssig fysisk aktivitet og fremme motion som en del af en sund livsstil.

 • Bistå fitnessklienter i forbindelse med bestemte lidelser

  Kende standarder og faglige begrænsninger, når de arbejder med sårbare kunder. Overvåge tendenserne i branchen.

 • Udvise en professionel holdning over for kunder

  Udvise ansvarlighed og rettidig omhu over for kunder, herunder kommunikationsevner og fokus på kundeorientering.

 • Informere klienter om fordele ved en sund livsstil

  Tilvejebringe præcise oplysninger om den rolle, som fysisk aktivitet spiller, og stimulere udøvelsen af en sund livsstil med kontrollerede sundhedsmæssige forhold. Informere kunder om principper for ernæring og vægtstyring.

 • Gennemføre risikovurdering i forbindelse med fysisk form

  Gennemføre passende prøver, vurdering af funktionel og fysisk egnethed med kunder, som omfatter screening og en risikostratificering (i forhold til anerkendte protokoller og metoder), der udsat for fare, eller som har en identificeret sundhedstilstand. Oplysningerne og resultaterne skal analyseres.

 • Tilpasse fitnessøvelser

  Foreslå relevante øvelsestilpasninger eller -muligheder for at tage højde for individuelle klientforskelle eller -behov og rådgive deltagerne om intensitet og om, hvordan de forbedrer deres individuelle præstationer og resultater.

 • Integrere viden om øvelser i programmet

  Udvikle bevægelser og øvelser i overensstemmelse med de funktioner, der varetages af det muskuloskeletale system og de biomekaniske koncepter. Udvikle programmer i henhold til de fysiologiske begreber, kardiovaskulære og energisystemer.  

 • Anbefale øvelser til kontrollerede sygdomme

  Stille en række målrettede øvelsesprogrammer til rådighed ved at anvende øvelsesprogramprincipper.

 • Indsamle oplysninger om klients fysiske form

  Indsamle oplysninger om de enkelte klienters fysiske form, identificere de kundeoplysninger, der skal indsamles, og rådgive kunder om korrekte procedurer, protokoller og risici forud for den fysiske vurdering og træningen.

 • Forberede træningssession

  Klargøre udstyr og faciliteter til træningen, så det sikres, at de industrielle og nationale retningslinjer overholdes for normale driftsprocedurer, tilrettelægge tidspunkter og sekvenser for sessionen.

 • Udvise professionelt ansvar

  Sikre, at andre arbejdstagere og kunder behandles med respekt, og at der til enhver tid er en passende ansvarsforsikring gældende.

 • Identificere sundhedsmål

  Identificere kundens individuelle motiver og definere mål for motion på kort, mellemlang og lang sigt. Koordinere med sundhedspersonale, som kan være en del af teamet, og rådgive om motion.

 • Styre fitnesskommunikation

  Sikre korrekt kommunikation med fitnessinstruktører og sundhedsfagfolk og forvalte administrative sagsmapper

 • Anbefale øvelser

  Stille en række øvelsesprogrammer til rådighed i overensstemmelse med kundernes behov ved at anvende principper om øvelsesprogrammering.

 • Sikre et sikkert træningsmiljø

  Vælge det korrekte træningsmiljø og vurdere risici for at sikre et sikkert, rent og venligt fitnessmiljø, og at det vil være den bedst mulige udnyttelse af de omgivelser, hvori klienterne træner.

Source: Sisyphus ODB