Profession sporvognsfører

Vognstyrere kører sporvogne, modtager betaling for billetter og tager sig af passagererne.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Forskrifter for passagerbefordring

  Viden om konventioner og forskrifter vedrørende personbefordring.

 • Færdselslove

  Forstå færdselsloven og færdselsreglerne.

 • Sporvognsforskrifter

  Kende de regler, der gælder for sporveje, og anvende disse bestemmelser i den daglige drift af sporvognstransport. Sikre, at normerne overholdes for så vidt angår beskyttelse af passagerer og sporvognsselskabet.

 • Mekanisk opbygning af sporvogne

  Have et kendskab til den mekaniske opbygning af sporvogne; være i stand til at identificere og indberette eventuelle skader eller funktionsfejl i forbindelse med centrale operationer.

 • Effektiv opfattelse af transportmiljø

  Kende den lokale transporttopografi, herunder veje, trafikknudepunkter og alternative ruter for at nå frem til et bestemmelsessted. Bruge sit kendskab til at transportere køretøjet til dets bestemmelsessted på den mest tids- og brændstofeffektive måde og minimere sikkerhedsrisici.

 • Sporvognstyper

  Kende til de forskellige sporvognstyper og deres tekniske driftskrav. Der er forskellige typer sporvogne, som f.eks. kabeltrukne, hybridelektriske, elektriske (sporvogne), gasdrevne sporvogne og sporvogne drevet på anden vis.

 • Sundheds- og sikkerhedstiltag inden for transport

  De regler, procedurer og forskrifter vedrørende sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at forebygge ulykker eller hændelser i forbindelse med transport.

Færdigheder

 • Yde førstehjælp

  Administrere kardiopulmonær genoplivning eller førstehjælp for at hjælpe en syg eller tilskadekommen person, indtil de får mere komplet lægebehandling.

 • Køre i byområder

  Føre køretøjer i byområder. Fortolke og forstå færdselstavler i en by, færdselsreglerne og de dermed forbundne fælles aftaler om kørsel i et byområde.

 • Hjælpe med at styre passagerers adfærd i nødsituationer

  Vide, hvordan man bruger livredningsudstyr i nødsituationer. Yde bistand, hvis der opstår udsivning, kollision eller brand, og støtte evakuering af passagerer. Have kendskab til krisestyring og styring af en større menneskemængde og yde førstehjælp om bord.

 • Fortolke trafikreguleringssignaler anvendt i sporvognsinfrastruktur

  Observere trafiklys i sporvognsinfrastruktur, undersøge sporforholdene, områdets trafik og de foreskrevne hastigheder for at garantere sikkerheden.

 • Køre sporvogn

  Køre sporvogne i byområder, opsamle og afsætte passagerer og last.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Kommunikere med kunder

  Besvare og kommunikere med kunderne på den mest effektive og hensigtsmæssige måde for at sætte dem i stand til at få adgang til de ønskede produkter eller tjenester eller til enhver anden form for hjælp, de måtte ønske.

 • Overholde tidsplan for transport

  Overholde den fastsatte tidsplan for arbejdet som udarbejdet af transportselskabet.

 • Sørge for korrekt tid

  Tage tid ofte ved hjælp af et ur eller stopur.

 • Bevare fokus

  Bevare fokus og opmærksomhed til enhver tid, reagere hurtigt ved uventede begivenheder. Koncentrere sig og ikke lade sig distrahere ved udførelse af en opgave over en længere periode.

 • Håndtere stress

  Bevare en afbalanceret mental tilstand og en effektiv ydeevne under pres eller ugunstige omstændigheder.

 • Kunne sidde ned i lange perioder

  Have tålmodighed til at blive siddende i lang tid; opretholde en passende og ergonomisk holdning, mens man sidder.

 • Være koncentreret i lange perioder

  Bevare koncentrationen i en længere periode for at foretage korrekte vurderinger og træffe hensigtsmæssige afgørelser.

 • Fortolke trafikskilte i sporvognsinfrastruktur

  Observere trafikskilte, forstå deres betydning og handle i overensstemmelse hermed på sporvejsinfrastrukturen.

 • Kommunikere tydeligt med passagerer

  Tale tydeligt ved henvendelse til rejsende; meddele oplysninger angående deres rejseplan. Give meddelelser til passagererne, når de nærmer sig den foreskrevne destination.

 • Udføre kontrol af sporvognsudstyr

  Foretage kontrol af udstyr ved begyndelsen af et skift for at sikre, at sporvognen fungerer, som den skal.

 • Give information til passagerer

  Give passagerer korrekt information på høflig og effektiv vis; anvende passende etikette ved bistand til fysisk udfordrede rejsende.

 • Køre defensivt

  Køre defensivt for at maksimere trafiksikkerheden og spare tid, penge og liv; forudse andre trafikanters handlinger.

 • Betjene kommunikationsudstyr

  Oprette, afprøve og betjene forskellige typer kommunikationsudstyr såsom transmissionsudstyr, digitalt netudstyr eller telekommunikationsudstyr.

 • Fokusere på passagerer

  Transportere passagerer til deres bestemmelsessted på sikker og rettidig vis. Yde en korrekt kundeservice; informere passagererne i tilfælde af uventede situationer eller andre hændelser.

 • Hjælpe handicappede passagerer

  Bruge hensigtsmæssige sikkerhedsprocedurer til at betjene lifte og sikre kørestole og andre hjælpemidler samt hjælpe rejsende, der har fysisk funktionsnedsættelse.

 • Servicere på en fleksibel måde

  Tilpasse servicetilgangen, når omstændighederne ændrer sig.

 • Sikre, at køretøjer er driftsklare

  Holde køretøjerne rene og i forskriftsmæssig stand. Sikre regelmæssig vedligeholdelse af køretøjerne og fremlægge gyldige officielle dokumenter såsom licenser og tilladelser, hvor det er relevant.

 • Betjene sporvognsreguleringer

  Betjene sporvognsstyregrej og strømafbrydere med forskellige operativsystemer. Manipulere fremadgående og baglæns ved problemfri anvendelse af kraft og bremsning.

 • Sørge for, at køretøjer er forsynet med adgangsudstyr

  Sørge for, at køretøjet er udstyret med adgangsudstyr, såsom passagerelevatorer, sikkerhedsseler, fastholdelsesanordninger og kørestolspænder eller -gjorde.

 • Anvende konfliktstyring

  Tage ansvar for håndteringen af alle klager og tvister og udvise empati og forståelse for at nå frem til en løsning. Være fuldt opmærksom på alle protokoller og procedurer for socialt ansvar og være i stand til at håndtere en situation med problemer med spil på en professionel måde med modenhed og empati.

 • Rengøre vejkøretøjer

  Rengøre og vedligeholde varevogne, busser og andre køretøjer for at garantere sikre driftsbetingelser.

Source: Sisyphus ODB