Profession sporvognskoordinator

Sporvognskoordinatorer tildeler og forvalter sporvogne og vognstyrere til befordring af passagerer, herunder registrering af tilbagelagte strækninger og udførte reparationer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Sporvognsnet

  Kende sporvognssystemet for at finde ud af, hvordan man vedligeholder sporvognstjenester, samtidig med at kunderne får minimale forstyrrelser i tilfælde af hændelser.

 • Sporvognsforskrifter

  Kende de regler, der gælder for sporveje, og anvende disse bestemmelser i den daglige drift af sporvognstransport. Sikre, at normerne overholdes for så vidt angår beskyttelse af passagerer og sporvognsselskabet.

 • Sporvognstyper

  Kende til de forskellige sporvognstyper og deres tekniske driftskrav. Der er forskellige typer sporvogne, som f.eks. kabeltrukne, hybridelektriske, elektriske (sporvogne), gasdrevne sporvogne og sporvogne drevet på anden vis.

 • Mekanisk opbygning af sporvogne

  Have et kendskab til den mekaniske opbygning af sporvogne; være i stand til at identificere og indberette eventuelle skader eller funktionsfejl i forbindelse med centrale operationer.

 • Sundheds- og sikkerhedstiltag inden for transport

  De regler, procedurer og forskrifter vedrørende sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at forebygge ulykker eller hændelser i forbindelse med transport.

Færdigheder

 • Kommunikere med kundeserviceafdeling

  Kommunikere med kundeservice på gennemsigtig og samarbejdende vis; overvåge, hvordan servicen fungerer; videresende oplysninger til kunder i realtid.

 • Analysere muligheder for at reducere transporttid

  Analysere mulige forbedringer af transporteffektiviteten, dvs. reducere transporttiden, ved at ændre rejseplaner og skitsere alternativer.

 • Håndtere stressede situationer

  Håndtere og styre meget stressende situationer på arbejdspladsen ved at følge passende procedurer, kommunikere på en rolig og effektiv måde og forblive rolig, når der træffes beslutninger.

 • Være koncentreret i lange perioder

  Bevare koncentrationen i en længere periode for at foretage korrekte vurderinger og træffe hensigtsmæssige afgørelser.

 • Matche køretøjer med ruter

  Matche køretøjstyper til transportruter, hvor der tages hensyn til driftsfrekvens, maksimal transporttid, det dækkede område og vejforhold.

 • Betjene udstyr til overvågning af sporvognssystem

  Overvåge sporvognstjenester til sikring af, at sporvogne kører sikkert og med den planlagte hyppighed.

 • Sikre den offentlige sikkerhed

  Implementere de relevante procedurer og strategier og gøre brug af korrekt udstyr til fremme af lokale eller nationale sikkerhedstjenester til beskyttelse af data, personer, institutioner og ejendom.

 • Følge arbejdsprocedurer

  Følg procedurer på arbejdet på en struktureret og systematisk måde.

 • Betjene kommunikationsudstyr

  Oprette, afprøve og betjene forskellige typer kommunikationsudstyr såsom transmissionsudstyr, digitalt netudstyr eller telekommunikationsudstyr.

 • Betjene sporvognsreguleringer

  Betjene sporvognsstyregrej og strømafbrydere med forskellige operativsystemer. Manipulere fremadgående og baglæns ved problemfri anvendelse af kraft og bremsning.

 • Koordinere med afdelingen for vedligeholdelse af sporvogne

  Samarbejde med afdelingen for vedligeholdelse af sporvogne for at sikre, at sporvognsdrift og -eftersyn finder sted som planlagt.

 • Give mundtlige instrukser

  Formidle transparente instrukser. Sikre, at budskaber forstås og følges korrekt.

 • Sikre strømforsyningen til sporvognssystemet

  Sikre, at strømforsyningen til køreledningerne opretholdes; indberet fejl eller fejlfunktioner.

 • Bevare fokus

  Bevare fokus og opmærksomhed til enhver tid, reagere hurtigt ved uventede begivenheder. Koncentrere sig og ikke lade sig distrahere ved udførelse af en opgave over en længere periode.

 • Sørge for konstant cirkulation af sporvogne

  Sikre, at et tilstrækkeligt antal sporvogne og strækninger er i drift, og køreplaner udføres som planlagt.

 • Håndtere skiftende driftskrav

  Håndtere skiftende driftskrav, reagere med effektive løsninger.

Source: Sisyphus ODB